De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Opnieuw commotie rond Leuvense autoloze zondag
Leuven, Automobiliteit, Autoloze zondag -

Opnieuw commotie rond Leuvense autoloze zondag

maandag 23 augustus 2010 08:28
Spread the love

Leuven specialist in autoloze zondagen mét auto’s

Op zondag 28 juni 2009 zou in Leuven voor de eerste keer een autoloze zondag plaatsvinden. Zou, want nauwelijks drie weken voor het evenement besliste het stadsbestuur er anders over. Omwille van de koopzondag, besloot men overhaast om de parkings in de binnenstad toch open te houden en ook de binnenring open te stellen voor verkeer. Een streep door de rekening van de vele verenigingen die de oproep van de stad om activiteiten te organiseren op de binnenring positief hadden beantwoord.

Een miskleun, daarover waren vele Leuvenaars, ambtenaren én gemeenteraadsleden het eens. Maar er zou een herkansing komen. Op zondag 26 september 2010 zou er dan eindelijk een echte autoloze zondag plaatsvinden in Leuven. Zou? Inderdaad zou, want nu blijkt dat ook op 26 september auto’s de binnenstad van Leuven kunnen inrijden.

autovrij

Vorig jaar kwam het uiteindelijk tot een actie voor meer en betere fietsvoorzieningen en leefbare woonstraten, waaraan zo’n 250 Leuvenaars deelnamen. Die woede viel te begrijpen: verschillende organisaties hadden wekenlang voorbereid aan hun activiteit op de binnenring en zagen die zo kort voor datum geannuleerd worden, door een eenzijdige beslissing van het stadsbestuur. Ja, het was koopjeszondag op 28 juni, maar dat wist iedereen toch al lang. Gezwicht voor de druk van de grote winkelketens, hoorde je dus al snel beweren.

Op zondag 26 september 2010 zou er echter een herkansing komen en dan zou Leuven alsnog volledig autovrij worden. Autovrij of -luw betekende volgens die originele plannen dat de toegang tot de volledige binnenstad zou afgesloten worden (uitrijden kan uiteraard wel) en dat de volledige binnenring eveneens zou afgesloten worden.

Ook de bussen zouden die dag niet de binnenstad inrijden. Je kan daarover zeuren en opmerken dat Brussel er zelfs in slaagt om de 19 gemeenten helemaal autovrij te maken, maar met een autovrije binnenstad én de mogelijkheid om te spelen op de binnenring krijg je toch al een aardig autovrij gevoel.

Wat blijkt nu? Ook op 26 september zullen er auto’s de binnenstad kunnen inrijden gezien het stadsbestuur absoluut de Ladeuze-, de Heilig Hart- en de Sint-Jacobsparking wil openhouden. Als je die parkings openhoudt, moeten er natuurlijk ook auto’s kunnen af en aan rijden. Dat betekent dan weer dat ook op zondag 26 september belangrijke invalswegen van de Leuvense binnenstad, zoals de Blijde Inkomstraat, de Maria-Theresiastraat/Vesaliusstraat, een stuk Naamsestraat en de Capucijnenvoer open zullen blijven voor autoverkeer. Ook enkele kleinere straten rond deze parkings zullen slechts gedeeltelijk autovrij zijn.

De reden voor deze nieuwe koerswijziging zou ondermeer luiden dat de uitbater van de Ladeuzeparking met een schadeclaim zou gedreigd hebben in geval van gedwongen sluiting. Bovendien zou de KUL bij de start van het academiejaar graag studenten de kans bieden om toch ergens in de buurt van hun kot de auto kwijt te raken. Voor die tweede reden kan je misschien nog begrip opbrengen, maar eens te meer kan je toch op voorhand natrekken of het al dan niet problematisch is om zo’n autoloze zondag te laten samenvallen met de start van het academiejaar.

Nu reeds circuleert er een nieuwe oproep om met middenveldsorganisaties en buurtcomités actie te voeren op de autoloze zondag, voor een echte autoloze zondag en een beter fietsbeleid. Of het ook echt zo ver zal komen zal tijdens de komende weken nog moeten blijken. Maar Leuven en autoloze zondagen, het is geen makkelijk huwelijk.

David Dessers

take down
the paywall
steun ons nu!