De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Platformtekst anti-NSV-betoging
Betoging, Nsv, Blokbuster, Leuven, Anti-nsv, Tegenbetoging NSV -

Platformtekst anti-NSV-betoging

donderdag 5 januari 2012 14:08
Spread the love

Op 15 maart organiseert de NSV, de Nationalistische Studentenvereniging, haar jaarlijkse haatmars. Ze selecteert daarvoor om beurten een van de Vlaamse studentensteden. In 2012 is Leuven aan de beurt.

Zoals elk jaar organiseert Blokbuster, op veilige afstand van de NSV, een tegenbetoging. We willen samen met andere organisaties jongeren en Leuvense wijkbewoners op straat brengen met een duidelijke boodschap tegen racisme en fascisme en voor een samenleving waar de reële sociale problemen worden aangepakt.

Aan de hand van onderstaande platformtekst willen we een duidelijk standpunt in de strijd tegen extreemrechts bediscussiëren.

Extreemrechts is een reëel gevaar

Op 22 juli 2011 werden er twee bloedige aanslagen gepleegd in Noorwegen; in Oslo ging een bom af in de regeringswijk en daaropvolgend vond er een schietpartij plaats op een kamp van de jeugdafdeling van de sociaaldemocratische Noorse Arbeiderspartij op het eilandje Utoya. De trieste balans van deze aanslagen: 77 doden en zeker 96 gewonden. Het feit dat de dader, de 32-jarige Anders Breivik, de aanslagen pleegde uit overtuiging van zijn extreemrechtse ideeën, doet de vraag rijzen wat het gevaar is van extreemrechtse individuen en groeperingen.

Enkele uren voor de aanslag zette Breivik een 1500 bladzijden tellend manifest online waarin hij zijn politieke ideeën uit de doeken doet. Daarin spreekt hij zich uit tegen het “cultureel marxisme” en de islam. Hij toonde ook grote bewondering voor de Nederlander Geert Wilders en zijn Partij van de Vrijheid, die volgens hem “de enige echte partij voor conservatieven is”. Achteraf bleek dat hij dit manifest ook naar een 1000-tal e-mailadressen had gestuurd. In België ontvingen enkele Gentse leden van de NSV alsook de VB-parlementsleden Tanguy Veys en Chris Janssens het manifest in hun mailbox. Francesco Speroni, fractieleider van de Italiaanse Lega Nord in het Europees Parlement en voormalig minister onder Berlusconi, verklaarde dat Breivik “de christelijke westerse beschaving verdedigt”.

Ook in ons land is de dreiging van extreemrechtse en neonazistische elementen reëel. Het is immers nog niet zo lang geleden dat de groep neonazi’s van Blood & Honour werden opgepakt omwille van hun poging voor het opzetten van een gewapende bende. Hun amateuristische aanpak leidde snel tot het mislukken van deze onderneming en een politie-inval maakte er dan ook een einde aan. Maar intussen bleek toch maar dat er in ons land gewapende neonazi’s rondliepen.

Jobs, geen racisme

De NSV is een kweekvijver voor toppolitici van het Vlaams Belang. Zelfs al is hun stemmenaantal de laatste tijd geslonken, dan nog is het gevaar reëel dat racisme en de roep naar “orde” in tijden van crisis gehoor vinden bij een deel van de bevolking.

De crisis heeft de werkloosheid terug de hoogte ingejaagd. De concurrentie om een job te vinden is moordend. Frustraties nemen toe. De illusie dat migranten onze jobs inpikken en er meer werk zou zijn als zij verdwijnen, kan in die omstandigheden aan invloed winnen.

Voor patroons en speculanten is dat een gedroomd scenario. Ze grijpen de crisis aan om te “rationaliseren” en te “herstructureren”. Als het moet dreigen ze te verhuizen naar lagelonenlanden of koudweg te sluiten. Als de arbeiders op de werkvloer bovendien de schuld bij elkaar leggen en niet bij het winstbejag van het patronaat, kunnen de patroons vrij hun gang gaan.

Er is een schrijnend gebrek aan degelijke en betaalbare huisvesting. De concurrentie om de overblijvende woningen neemt toe, de prijzen stijgen navenant. Hele wijken vallen ten prooi aan huisjesmelkers en speculanten. Verkrotting, werkloosheid, armoede en samenlevingsproblemen gaan er dikwijls hand in hand.

Ondanks de enorme ellende die zich opstapelt bij een groot deel van de bevolking discussieerden politici drie jaar over een staatshervorming. De aandacht wordt verschoven van de reële problemen naar het communautaire gekibbel. Alle partijen lijken bereid om de volgende jaren twintig miljard te besparen op kap van de Belgische bevolking. De discussie gaat er enkel over hoe deze besparingen zullen worden verdeeld over de verschillende beleidsniveaus.

In deze context kan extreemrechts verder blijven teren op een aanwezig ongenoegen. In veel Europese landen scoren rechtspopulistische tot neofascistische organisaties in verkiezingen. Bij gebrek aan een geloofwaardig alternatief worden delen van de bevolking verleid door de populistische slogans van extreemrechts. Onder de slogan ‘jobs, geen racisme’ – een slogan die we centraal willen plaatsen in de anti-NSV-betoging – zou een echt alternatief kunnen worden aangeboden.

Voor een menselijk asielbeleid: pak de multinationals aan, niet hun slachtoffers!

Vandaag neemt de repressie tegen vluchtelingen toe. De burgemeester van Schaarbeek schrok er niet voor terug om gezinnen met kinderen te laten verwijderen uit het station. Er is niet alleen een enorm tekort aan duizenden kwaliteitsvolle opvangplaatsen, maar ook aan een sociaal beleid op vlak van onderwijs, woningen, gezondheidszorg, openbare diensten etc. om zowel allochtoon als autochtoon dezelfde kansen te bieden.

Ondanks de vijftien procent armen in ons land is er ook een minderheid van rijken. Extreemrechts heeft hier duidelijk geen probleem mee en is er vooral op uit de verschillende segmenten van de onderdrukten tegen elkaar uit te spelen. Migratie- en vluchtelingenstromen zijn een direct gevolg van de manier waarop het kapitalisme leidt tot scherpe uitbuiting, onmenselijke arbeids- en leefomstandigheden en oorlogen om controle over grondstoffen en afzetmarkten. Dat probleem kan enkel grondig worden aangepakt indien de oorzaken worden weggenomen. Ondertussen is een humaan asielbeleid nodig om de slachtoffers van dit systeem op te vangen.

NSV: racistisch, fascistisch en gewelddadig. Geen erkenning aan de KuLeuven

De NSV schuwt er niet voor om haar ideeën met geweld kracht bij te zetten. Migranten en asielzoekers, holebi’s en andersdenkenden lopen reëel gevaar wanneer de NSV haar troepen de straat op stuurt. Wij willen dat niet zomaar accepteren en roepen alle jongeren en werkenden op dezelfde avond op straat te komen. Wij roepen op voor een massale, geweldloze mobilisatie om aan te tonen dat de overgrote meerderheid van de studenten en wijkbewoners niet gediend is bij een extreemrechtse intimidatiemars door de straten van Leuven. We eisen van de Leuvense universiteit om de erkenning van de NSV niet goed te keuren en dus haar gebouwen niet open te stellen voor racistische haatactiviteiten.

Geen haatmars door Leuven, No Pasaran
Stop de erkenning van de NSV en andere racistische organisaties aan de KuLeuven
Jobs, Geen Racisme: voor degelijke jobs, betaalbare huisvesting en gratis onderwijs voor iedereen
Stop de repressie tegen vluchtelingen. Pak de multinationals aan, niet hun slachtoffers.

Bron : 

http://www.blokbuster.be

info@blokbuster.be

02/345 61 81.

take down
the paywall
steun ons nu!