De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

OKRA en ACV vragen uitstel belastingaangiftes tot eind oktober
Opinie - OKRA

OKRA en ACV vragen uitstel belastingaangiftes tot eind oktober

30 juni, de deadline voor het indienen van de papieren belastingaangifte, komt met rasse schreden dichterbij. ACV en OKRA dringen bij minister van Financiën De Croo aan op een mogelijkheid tot uitstel van de belastingaangiftes voor burgers. Dit omwille van de beperkte dienstverlening tijdens de coronapandemie, onvoldoende hulp bij het invullen en controleren van de aangiftes en de pijnpunten die de afgelopen weken aan het licht kwamen.

woensdag 17 juni 2020 14:43
Spread the love

 

De afgelopen weken bereikten de pensioendienst van OKRA en de dienstverlening van het ACV heel wat ongeruste berichten gaande van onvolledige telefonische dienstverlening door de FOD Financiën, incorrecte fiscale fiches en vereenvoudigde aangiftes, vertraging tot het niet ontvangen van papieren fiscale pensioenfiches.

Uit een steekproef van het ACV blijkt dat bijna een op twee vereenvoudigde aangiftes niet volledig of incorrect zijn. Hierdoor mislopen mensen gemakkelijk enkele honderden tot zelfs duizenden euro’s aan belastingvoordeel, bijvoorbeeld wanneer de betrokkene of de partner in 2019 meer dan 66% arbeidsongeschikt is geworden, een hypothecaire lening die niet correct werd opgenomen of ouders en grootouders die ten laste zijn en niet automatisch in de aangifte worden opgenomen of fiscaal aftrekbare giften die niet zijn vermeld. Daarom raden we iedereen aan om altijd de belastingaangifte te (laten) controleren.

Maar hoe controleer je een belastingaangifte als je bijvoorbeeld geen fiscale fiche hebt? De Federale Pensioendienst zet terecht maximaal in op een goede digitale dienstverlening via applicaties als MyPension. Omwille van de voortschrijdende digitalisering stuurt de Federale Pensioendienst minder fiscale fiches per post, bv. ingeval van een vereenvoudigde aangifte of indien de aanvraag het jaar voordien via Tax-On-Web gebeurde. Toch beschikken heel wat ouderen (of familieleden) tot op vandaag niet over de mogelijkheid om in te loggen op MyPension. Cijfers van Statbel tonen aan 27% van de 65- tot 74-jarigen niet over een internetverbinding beschikt. 20% van de Belgische ouderen heeft nog nooit internet gebruikt. Gepensioneerden die een papieren aangifte doen en niet beschikken over een pc of niet pc-vaardig zijn, kunnen zonder deze pensioenfiche hun aangifte niet vervolledigen. Omwille van het coronavirus liep het versturen van papieren fiscale pensioenfiches, net als het aanvragen van een duplicaat, vertraging op waardoor veel mensen tot op heden de belastingaangifte nog niet kunnen invullen of controleren.

De Federale Pensioendienst verstuurt de fiscale fiche weliswaar rechtstreeks naar de FOD Financiën. De (papieren) fiscale pensioenfiche zou dus louter een controledocument moeten zijn. Maar ook hier treden er problemen op. Zo blijken er ook foutieve fiscale pensioenfiches te zijn bezorgd aan de FOD Financiën en is er voor sommigen dus geen mogelijkheid tot controle. Zo treden er vaak fouten op bij gepensioneerde werknemers die een gezinspensioen ontvangen. Dit gezinspensioen wordt fiscaal uitgesplist tussen de man en de vrouw. We raden aan om zelf de optelsom te maken.

Het invullen en controleren van een belastingaangifte is niet eenvoudig. De vele fiscale codes en bedragen kunnen verwarrend zijn en een fout is soms snel gemaakt. Elk jaar kunnen mensen hun belastingaangifte laten invullen of controleren op de zitdagen in de gemeente. Door het coronavirus zijn deze zitdagen geannuleerd en zijn de kantoren van de FOD Financiën gesloten. Mensen kunnen wel terecht bij de FOD Financiën voor telefonische hulp waarbij ze een elektronisch bevestigingsdocument ontvangen, maar dit heeft uiteraard zijn beperkingen. Op 9 juni communiceerde de FOD Financiën zelf dat in die bevestigingsdocumenten fouten zijn geslopen en iedereen een nieuw, correct bevestigingsdocument krijgt toegestuurd. De indieningsdata houden hier echter geen rekening mee.

Uiteraard hebben we als ACV en OKRA alle begrip voor deze uitzonderlijke omstandigheden en de organisatorische problemen die hiermee gepaard gaan. Echter opdat mensen met een gerust hart hun correcte en volledige belastingaangifte kunnen valideren en indienen en een eventueel belastingvoordeel niet zouden mislopen, vragen OKRA en ACV om de deadlines uitzonderlijk te verschuiven naar eind oktober 2020 zodat iedereen die dit wenst alsnog hulp kan krijgen bij de aangifte en onnodige rechtzettingen kunnen vermeden worden. Onterecht wordt ervan uitgegaan dat iedereen mee is in het digitale verhaal of wel beroep kan doen op iemand voor hulp, zeker in coronatijden is dit nog minder het geval. De overheid moet bovenal ten dienste staan van de burger.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!