De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

In Brugge betekent behoud van groen minder
RUP,park,boomkap,Les Acacias -

In Brugge betekent behoud van groen minder

zaterdag 18 mei 2013 08:55
Spread the love

RUP (Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Gistelse Steenweg Noord en de gevolgen voor de bomen op de site Les Acacias gelegen langs de Hogeweg en Legeweg te Sint-Andries (Brugge)

In dit ruimtelijk structuurplan is voorzien om de site Les Acacias (Hogeweg, Sint-Andries) aan te pakken.

Het oostelijk deel bestaat uit kwaliteitsvol groen (park), het westelijk deel een vervallen kasteel .(in de 19de eeuw werden tal van grote landhuizen opgericht die de term kasteel kregen maar die dat eigenlijk niet verdienen).

En wat zijn nu de plannen:
…………de leefbaarheid van het park wordt vergroot door het westelijk deel te gaan voorzien van woningen…………………

Begrijp wie kan, ik zou denken maak een volwaardig park door die bouwval te slopen en plant bomen op de vrij gekomen ruimte.

Maar ja in Brugge betekent behoud van groen minder ! Zie andere voorbeelden:
Lappersfortbos ten koste van industrie , Veltembos verminking omwille van fit-o-piste en Ryckevelde bos rijen bomen gekapt om het zicht op het kasteel te bevorderen.

Wanneer gaan de Brugse beleidsmensen eens bij het ingrijpen in een bos of park een boom bijplanten i.p.v. het telkens te verminken.

take down
the paywall
steun ons nu!