De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Gender, Queer & Trouble”  “Homonationalism”
Queer, Debat, Gender, Lezing, Trouble, Homonationalism, Marc-Antoon De Schyver, Said Al Nasser, Merhaba vzw, Assez Anarchistisch Centrum Gent -

“Gender, Queer & Trouble” “Homonationalism”

zondag 8 mei 2011 21:10
Spread the love

Maandag 9 mei 2011
Lundi 9 mai 2011
 
“Gender, Queer & Trouble”

“Homonationalism”

20:00 @ Assez-Gent

français: ci-dessous

Lezing & debat: Homonationalisme

Het dominante discours over ‘de islam’ (en meer algemeen over ‘de Derde Wereld’) heeft het holebi-thema ontdekt. Alles op één hoop: allochtone jongeren, Iraanse geestelijken, Afrikaanse politieke leiders,… ‘zij’ zijn – in tegenstelling tot ‘het Westen’ – homofoob. Feit of fictie? In elk geval: het holebi-thema wordt steeds vaker misbruikt om (‘in onze naam’) een racistische (en imperialistische) politiek te promoten. Wie heeft daar baat bij?
Aan de hand van enkele voorbeelden nemen we samen de rol die politici, media en holebi-beweging hierin spelen onder de loep. We wisselen van gedachten over de moeilijke verhouding tussen (anti)racisme en de strijd voor LGBTQ-rechten vandaag. Hoe gaan we daarmee om?

Een uiteenzetting door Marc-Antoon De Schyver en Said Al Nasser (Merhaba vzw), in gesprek  met het publiek.

Kader: Infomania / Assez

Al sinds 1995 organiseert Infomania (bijna) wekelijks op maandag een info-activiteit in het Assez. Actiegroepen en academici geven hier hun wijsheden prijs, ze vertonen (al dan niet politieke) films en zetten discussies op.
“Assez”, Anarchistisch Centrum, is een ontmoetingsplaats voor individuen en groepen die in het Gentse bezig zijn met anarchisme en/of direkte aktie. ‘Anarchisme’ is hier te begrijpen als het verlangen op een  anti-autoritaire manier te werken aan een ecologische samenleving waar alle macht gelijk verdeeld is.

http://www.anarchie.be/infomania

Conférence & débat: Homonationalisme

Le discours occidental dominant sur ‘l’islam’ (et plus généralement sur les pays Arabes et du ‘Tiers Monde’) s’est emparé du thème LGBT pour mieux corroborer la théorie du clash des civilisations.
Jeunes immigrés, oulémas Iraniens, leaders politique africains, … ‘ils’ sont – contrairement aux occidentaux – homophobes. Fait ou fiction? De toutes les façons: le thème LGBT est de plus en plus utilisé   pour promouvoir une politique raciste et impérialiste envers le monde non-occidental.
Ensemble et à travers des exemples concrets, nous regarderons le rôle des politiques, des médias et du mouvement LGBT par rapport à cette question. Nous échangerons également des idées sur les rapports difficiles entre (l’anti)racisme et le combat pour les droits LGBT aujourd’hui. Comment gérer celà aujourd’hui?

Un exposé de Marc-Antoon De Schyver, en discussion avec Said Al Nasser (Merhaba asbl) et le public.

La conférence se tiendra en Néerlandais.

Cadre: Infomania / Assez

Depuis 1995 Infomania organise environ tous les lundis une Info-Activité au ‘Assez.’  Des films à thématiques diverses y sont présentés et des débats proposés. Des groupes d’Action et des académiciens y partagent leurs idées avec le public.
“Assez”, Centre Anarchique de Gand, est un lieu de rencontre pour individus et groupes à tendance anarchiste et/ou qui préconisent l’action directe. ‘Anarchisme’ est à comprendre dans ce contexte comme le désir de travailler de façon anti-autoritaire à la construction d’une société écologique dans laquelle le pouvoir est partagé de façon égale.

http://www.anarchie.be/infomania

Programma Programme

09/05/2011
Homonationalisme

16/05/2011
Heteronormativiteit, seks werk en migratie

23/05/2011
Is het genetisch, biologisch, evolutionair?

30/05/2011
What’s in a queer?

Wanneer Quand

Maandag 9 mei 2011
Deuren om 20u, aanvang om 20u30

Lundi 9 mai 2011
Accueil à 20h, début à 20h30

Inkom Entrée

Gratis Gratuit

Adres Adresse

A.C. (ASSEZ)
Sparrestraat 1a
(Brugse Poort)
9000 Gent. 

Contact Contact

Infomania: 0499/213 212 (nl)
Merhaba: 0488 572 574 (nl/fr)

____________________________________
  
Een initiatief van Infomania met de medewerking van Merhaba vzw.

Une initiative de Infomania avec la collaboration de Merhaba asbl.
_____________________________________

Meer informatie? Plus d’informations?
Merhaba vzw/asbl
Catherine Gouffau
0488-572.574
projecten.merhaba@gmail.com
www.merhaba.be

Word lid van onze Facebook groepen
Rejoignez-nous sur les groupes Facebook
“Arab Funky Party” & “Merhaba vzw/asbl”

take down
the paywall
steun ons nu!