De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Internationale  moslimconferentie “Calem Brussels 2011”
Merhaba vzw, Internationale moslimconferentie, Calem Brussels 2011 -

Internationale moslimconferentie “Calem Brussels 2011”

dinsdag 29 november 2011 13:03
Spread the love

 

*English version below
** Version française en bas

INTERNATIONALE CONFERENTIE “CALEM BRUSSELS 2011”
*Programma en inschrijvingsformulieren in bijlage

Op 10, 11, 12 december 2011 gaat de Internationale moslimconferentie “CALEM BRUSSELS 2011” door.

Merhaba organiseert deze conferentie rond het thema  « Vrouwelijkheid, mannelijkheid, gender- en seksuele diversiteit : islam als een inclusieve cultuur, een spiritualiteit van universele vrede ». De conferentie wordt georganiseerd met hulp en advies van de holebi-en transgender moslimorganisatie The Inner Circle (Zuid-Afrika) en is in samenwerking met Bedayaa (Egypte-Soedan).

Op deze conferentie mogen we een aantal gerenommeerde internationale sprekers verwelkomen, waaronder:

Amina WADUD (US), is universiteitsprofessor en een beroemde moslimfeministe, die zei: “The oppression of sexes is (…) opposed to Islam and it is for those who are aware of the complexity of human existence to create a living reality that challenges the oppression of gender or any other form of oppression based on race, class, ethnicity or sexual orientation” –  meer  informatie http://en.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud

Muhsin HENDRICKS (ZA) is een Islamgeleerde met een achtergrond in Klasssiek Arabisch en Islamitische studies, behaald aan de University of Islamic Studies, Karachi Pakistan (1990-1994).  Hij is imam (religieus voorganger) en mensenrechtenactivist met gender en seksuele diversiteit in de Islam als focus. http://www.theinnercircle.org.za

 

Abdennur PRADO (ES), voorzitter van de Junta islamica catalano, organiseert jaarlijks een conferentie over moslimfeminisme en organiseerde in 2010 een conferentie over islam en homoseksualiteit. Hij is er van overtuigd dat Islam en homoseksualiteit niet onverenigbaar zijn.

http://europublicislam.ehess.fr/junta-islamica-catalana—quand-islam-peut-rimer-avec-feminisme-ou-homosexualite1.htm

Met deze conferentie beogen we als organisatoren enerzijds een hart onder de riem te steken van mensen die worstelen tussen geloof en gevoelens, anderzijds willen we bijdragen tot een meer genuanceerd beeld over islam in een context van toenemende islamofobie. We doen dit door van binnenuit en op opbouwende manier bijdragen tot het erkennen en bespreekbaar maken van diversiteit.
De conferentie staat open voor alle personen en organisaties die interesse hebben in Islam, gender, seksuele oriëntatie en moslimfeminisme.

Programma: zie bijlage
Inschrijven: Mail inschrijvingsformulier naar communicatie.merhaba@gmail.com

 

CONFERENCE INTERNATIONALE  “CALEM BRUSSELS 2011”
*Programme et documents d’inscription en annexe

Le 10, 11 et 12 decembre 2011, Merhaba organise la conférence internationale “CALEM BRUSSELS 2011” sous le thème « Féminité, masculinité, diversité des genres et des sexualités : l’islam comme une culture inclusive, une spiritualité de paix universelle ».
Cette conference est organisée en partenariat avec TIC ( The Inner Circle, Afrique du Sud ) et en collaboration avec Bedaya (Egypte- Soudan).

A cette conférence CALEM BRUSSELS 2011 participeront des intervenants de renommée internationale spécialistes en matière de diversité culturelle et sexuelle:

Amina Wadud (USA), professeur universitaire américaine, partisane d’un féminisme islamique.  Elle a dit: « L’oppression des sexes est (…) contraire à l’islam et il incombe à ceux qui sont conscients de la complexité même de l’existence humaine de créer une réalité vivante qui défie l’oppression des sexes ou toute autre forme d’oppression fondée sur la race, la classe sociale, l’ethnie ou l’orientation sexuelle ».
http://en.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud

Muhsin Hendricks (Afrique du Sud), spécialiste de l’islam. Il a une formation en arabe classique et a suivi des études islamiques à l’Université des études islamiques de Karachi, au Pakistan (1990-1994). Il est le premier imam au monde à avoir assumé publiquement son homosexualité, il est fondateur de The Inner Circle et il est consultant en terme de diversité cultuelle et sexuelle. Hendricks est un militant pour les droits de l’Homme spécialement pour les questions de genres et de diversité sexuelle en islam. http://www.theinnercircle.org.za

Abdennur Prado (Espagne), président de la « junta islamica catalan », organisateur du congrès sur le féminisme islamique et organisateur en novembre 2010 d’une conférence sur l’islam et l’homosexualité qui selon lui ne sont pas incompatibles. http://europublicislam.ehess.fr/junta-islamica-catalana—quand-islam-peut-rimer-avec-feminisme-ou-homosexualite1.htm

Avec cette conference, nous souhaitons contribuer à une representation pacifiste de l’islam dans un contexte d’islamophobie croissant et contribuer à permettre aux musulmans inclusifs, en particulier les individus LGBTQIA d’entre eux, de concilier leurs croyances, leurs affects, leurs genres et leurs sexualités.

Cette conférence est ouverte à toutes les personnes et à toutes les organisations intéressées par les thèmes de l’Islam , du genre, de l’orientation sexuelle et du féminisme islamique.

Programme: Voir annexe
Inscription: communicatie.merhaba@gmail.com

 

INTERNATIONAL CONFERENCE  “CALEM BRUSSELS 2011”
*Programme and registration form in attachment

Merhaba organizes the international CALEM BRUSSELS 2011 conference on 10, 11 and 12 December 2011. The subject of the conference is ‘Femininity, masculinity, gender and sexual diversity: Islam as an inclusive culture, a spirituality of universal peace’. This conference will be realized with the support of The Inner Circle (South Africa) and in collaboration with Bedayaa (Egypt-Sudan), feminist and inclusive Muslims.

We are happy to welcome several international guest speakers, among whom:

Amina WADUD (US), the famous university professor, struggling for an Islamic feminism, who said: “The oppression of sexes is (…) opposed to Islam and it is for those who are aware of the complexity of human existence to create a living reality that challenges the oppression of gender or any other form of oppression based on race, class, ethnicity or sexual orientation” –  more information: http://en.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud

Muhsin HENDRICKS (ZA) is an Islamic Scholar with a background in Classical Arabic and Islamic Studies obtained at the University of Islamic Studies, Karachi Pakistan (1990-1994).  He is an Imam (religious leader) by profession and also a human rights activist focusing on gender and sexual diversity in Islam. http://www.theinnercircle.org.za

Abdennur PRADO (ES), president of Junta islamica catalan, is the organizer of of the congress on Islamic feminism and the organizer of a conference on Islam and homosexuality in 2010; he says that Islam and homosexuality are not incompatible; President of the Catalan ligue for Islamic reform.
http://europublicislam.ehess.fr/junta-islamica-catalana—quand-islam-peut-rimer-avec-feminisme-ou-homosexualite1.htm

With this conference we want to contribute to the development of a peaceful representation of Islam , empower inclusive Muslims and especially LGBTQI muslims and share knowledge and experience with professionals and all those interested in the matter.

The conference is open to all individuals and organizations that are interested in Islam, gender, sexual orientation and muslimfeminism.
 

Bron :

Programme: in attachment
Registration:E-mail registration form to communicatie.merhaba@gmail.com

____________

Dit project is mogelijk dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschap, mevrouw Milquet – vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met Migratie- en Asielbeleid, de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, TIC, Bedayaa, UMME, UCM, CIMIC, De Pianofabriek, …  en de inzet van alle internationale sprekers.

Ce projet se réalise grâce au soutien de la Commission Communautaire Flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie), de la Communauté Flamande (Vlaamse Gemeenschap), de Madame Milquet – Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d’asile, de la Ville de Bruxelles, de la Région deBruxelles-Capitale, TIC, Bedayaa, UMME, UCM, CIMIC, De Pianofabriek, … et l’engagement de tous les intervenants intérnationaux.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!