De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Fidel, Antonio, Fernando, Gerardo, Ramón en René versus Obama en Osama
Cuba, Cuban Five -

Fidel, Antonio, Fernando, Gerardo, Ramón en René versus Obama en Osama

vrijdag 6 mei 2011 16:30
Spread the love

Op 5 mei publiceerde de Cubaanse website cubadebate.cu een column van Fidel Castro. Hij geeft daarin commentaar op de executie van Osama Bin Laden en noemt het een afschuwelijk feit. Hij wijst er op dat de VS de waardigheid en de soevereiniteit van Pakistan hebben geschonden, en dat geweld en oorlog het internationale terrorisme niet kunnen oplossen. Geweld en oorlogen die aan duizenden mensen overal ter wereld het leven hebben gekost en die honderden mensen – met medeplichtigheid van zogezegd beschaafde naties – in geheime gevangenissen deden belanden en aan folterpraktijken blootstelden.

Bin Laden en Fidel zijn nooit vrienden geweest. Osama Bin Laden verafschuwde de USSR en het socialisme en verheerlijkte het terrorisme. Fidel onderstreept dat de Cubaanse revolutionairen destijds wel een geweldadige strijd tegen Batista voerden, maar dat ze altijd het gebruik van geweld tegen onschuldige burgers hebben afgewezen. Fidel Castro en Cuba veroordeelden de aanslagen op de Twin Towers en boden de VS onmiddellijk hulp aan, die Bush evenwel afsloeg.

Cuba heeft zijn deel terrorisme wel gehad. Sinds de revolutionaire onverwinning in 1959 vielen er minstens 3500 slachtoffers door een vuile oorlog. Vermoorde alfabetiseringswerkers, aanslagen op hotels, kapingen… en in vele gevallen vanuit de VS opgezet.

Dat was de reden waarom Cuba in de jaren negentig van de vorige eeuw geheimagenten inzette om terreurdaden te verijdelen. En wanneer het beroep deed op de VS om, overeenkomstig de internationaalrechtelijke verplichtingen en de retoriek van de VS over de strijd tegen het terrorisme, die terreurnetwerken daar op te rollen, reageerde de VS met het arresteren van vijf Cubaanse anti-terreuragenten.

Na een oneerlijk proces – zeggen ook Amnesty International en de UNO-commissie tegen willekeurige arrestaties – zitten deze Cuban Five (Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González en René González) ondertussen al 12 jaar in VS-gevangenissen, onder een streng regime, en weigert de VS zelfs twee van hun echtgenotes bezoekrecht.

Wereldwijd ijveren tienduizenden voor hun vrijlating, via allerleid acties en tot slot via een massale petitie voor president Obama, want hij hoeft maar zijn handtekening te plaatsen om ze vrij te laten. Op www.cubanismo.net vind je uitgebreide informatie over deze zaak.

De VS heeft een probleem, zowel met terroristen als met anti-terroristen. In beide gevallen lapt het de principes van de rechtstaat aan zijn laars en kiest het voor geweld en repressie, waarbij het politieke en economische doelstellingen nastreeft, en geen hoogstaande morele waarden verdedigt, alle retoriek en pathos ten spijt.

Fidel besluit zijn column met de volgende bedenking : « De publieke opinie van de Verenigde Staten zelf zal, na de aanvankelijke euforie, uiteindelijk de methodes bekritiseren die, in plaats van de burgers te beschermen, zullen uitmonden in een veelvoud van de haat- en wraakgevoelens tegen hen ».

Hoe sneller die publieke opinie dat doet, hoe kleiner dat veelvoud kan worden.

take down
the paywall
steun ons nu!