De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aanwezigheid advocaat bij eerste verhoor
Liga voor Mensenrechten, Advocaat, Eerste verhoor -

Aanwezigheid advocaat bij eerste verhoor

zaterdag 2 juli 2011 14:55
Spread the love

Mensenrechtendossier : a1

Aanwezigheid advocaat bij eerste verhoor

De Senaat heeft het wetsvoorstel aangenomen dat de uitoefening regelt van het recht op bijstand door een advocaat dat verdachten hebben bij het eerste verhoor. Dat voorstel komt tegemoet aan het belangrijke Salduz-arrest van het Europese Hof voor de rechten van de mens van eind 2008 en dat vervolgens herhaaldelijk werd bevestigd. In de toekomst wordt de verdachte beknopt ingelicht over de feiten waarover hij zal worden verhoord. Er wordt hem gezegd dat hij niet verplicht kan worden zichzelf te beschuldigen. Nadat hij zijn identiteit heeft bekendgemaakt, kan hij een verklaring afleggen, antwoorden op de gestelde vragen of zwijgen. Hij wordt ook ingelicht over zijn recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat naar keuze of een hem toegewezen advocaat, vóór zijn eerste verhoor, indien de feiten kunnen leiden tot aanhouding. De parlementaire procedure wordt verdergezet in de Kamer.

http://www.senate.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=83886977

bron: www.senate.be

Liga voor Mensenrechten

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!