De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een boekje opendoen over handicap en mensenrechten
België, Mensenrechten, Liga voor Mensenrechten, Handicap, VN-verdrag -

Een boekje opendoen over handicap en mensenrechten

zondag 10 juli 2011 00:03
Spread the love

Twee jaar VN-Verdrag: wat zeggen mensen met een handicap zelf?

Op 2 juli is het twee jaar geleden dat België het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap ratificeerde. Ons land moet nu binnen de maand een eerste rapport bij de VN indienen. Wat heeft het beleid gedaan om de mensenrechten ook te waarborgen voor personen met een handicap? Maar ook: hoe is de situatie hier en nu? GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) stapte deze week naar de bevoegde ministers om hen te wijzen op alledaagse discriminaties en barrières. De burgerrechtenorganisatie bracht ook positieve getuigenissen van situaties waar het goed loopt.

http://www.gelijkerechten.be/

Samen met een 15-tal partnerorganisaties lanceerde GRIP dit voorjaar de campagne “We staan sterker dan we denken!” Hiermee informeren ze mensen met een handicap over het VN-verdrag, en roepen ze hen op om hun ervaringen te delen op www.gelijkerechten.be. Tientallen mensen reageerden al op de oproep en lieten weten waar hun rechten gerespecteerd of geschonden worden. Een eerste bundel van getuigenissen werd gisteren overhandigd aan staatssecretaris voor Sociale zaken, belast met Personen met een Handicap Jean-Marc Delizée en vandaag aan de Vlaamse minister-president Kris Peeters en de minister van Gelijke Kansen Pascal Smet. Een viertal getuigen waren erbij om hun verhaal live te vertellen.

Een paar getuigenissen zijn positief. Soms worden je rechten wel gerespecteerd, vooral als je voor jezelf opkomt en voet bij stuk houdt. Vaak echter helpen overleg en dialoog niet. Dikwijls zijn de vooroordelen hardnekkig of de problemen structureel. Veel klachten gaan over ontoegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen, zoals het nieuwe MAS. Op vlak van mobiliteit zorgt de NMBS voor absurde en tergende situaties. Op de werkvloer zien we dubbele discriminaties bij vrouwen met een handicap. Het recht op vrije onderwijskeuze wordt al te makkelijk geschonden: als een school je kind met Downsyndroom weigert, kun je daar niets tegen doen. Opvallend zijn ook de verhalen van mensen met autisme. Zij krijgen te maken met respectloze, beledigende of zelfs agressieve reacties, omdat men hun onzichtbare beperkingen niet erkent.

“Nog veel werk aan de winkel dus,” zegt Leon Verelst, voorzitter van GRIP. “Onze beleidsmakers nemen wel veel goede initiatieven, maar er zijn nog veel knelpunten op alle domeinen van het leven. We hopen dat al onze ministers de getuigenissen lezen, zodat ze zien waar de grote principes van het VN-Verdrag nog geen realiteit zijn in de dagelijkse praktijk. We vragen ook dat onze overheden een globaal plan opmaken om dit VN-Verdrag verder waar te maken.”

Kris Peeters liet weten dat de verdere uitvoering van het VN-verdrag nog deze morgen op de ministerraad besproken zou worden. Hij feliciteerde GRIP met de campagne en vond dit soort getuigenissen een goede manier om het beleid te informeren. Ook staatssecretaris Delizée was ingenomen met het bezoek. Er zijn meer dergelijke initiatieven nodig om het VN-verdrag bekend te maken en mensenrechten waar te maken. Zelf heeft hij alvast veel plannen klaar.

Op 1 augustus moet België zijn eerste rapport indienen bij de Verenigde Naties. GRIP werkt aan een alternatief verslag of schaduwrapport en zal hierin enkele getuigenissen opnemen. Mensen met een handicap kunnen ook na 2 juli hun verhaal kwijt op www.gelijkerechten.be.

Meer info:

www.gelijkerechten.be
www.gripvzw.be

Persbericht vzw Grip

Bron : Liga voor Mensenrechten

take down
the paywall
steun ons nu!