Foto: Nick Youngson, Picserver.Org / CC BY-SA 3.0

Reuters legt geheime CIA propagandacampagne tegen China bloot

Reuters beweert uit betrouwbare bronnen informatie te hebben over een door president Trump in 2019 gelanceerde geheime CIA propagandacampagne tegen China.

vrijdag 15 maart 2024 09:52
Spread the love

 

Begin 2019 gaf president Trump opdracht aan de CIA voor een geheime propagandacampagne tegen China, op de sociale media in China en in andere landen. Het doel was de Chinese publieke opinie op te zetten tegen de regering. Reuters heeft dit vernomen van drie voormalige ambtenaren van de VS die op de hoogte waren van het geheim programma.

De CIA zette vanaf 2019 een klein gespecialiseerd team in dat onder valse internet identiteiten in China negatief nieuws begon te verspreiden over de regering van Xi Jinping, en kleinerende informatie lekte naar internationale media.

x

Zo verspreidde de CIA verdachtmakingen dat leden van de Communistische Partij van China oneerlijk verdiende fortuinen in het buitenland wegstopten, en werd het Belt and Road Initiative (de nieuwe Zijderoute, nvdr), een grootschalig project voor financiering van infrastructuur in landen van het Zuiden afgeschilderd als corrupt en verspillend.

De bronnen gaven geen verdere specifieke details maar vertelden toch dat de verdachtmakingen deels klopten. Ze werden in het geheim onder valse namen gelekt om onrust en angst te zaaien onder de Chinese leiders en hen te verplichten meer middelen in te zetten om te zoeken naar de zwakke plekken in het sterk gecontroleerde Chinese internet.

Het illustreert hoe de VS het internet gebruikt om valse geruchten te verspreiden en de internationale publieke opinie te misleiden

De campagne was zowel gericht op de publieke opinie in China als op landen daarbuiten, vooral in Zuidoost-Azië, Afrika en de Stille Zuidzee.

Volgens de bronnen zou het project er gekomen zijn na aanhoudende alarmerende berichten van de inlichtingendiensten dat China wereldwijd politieke steun probeerde te verwerven bij ontwikkelingslanden en in de VS zelf probeerde verdeeldheid te zaaien via dekmantelorganisaties.

‘Geen commentaar’

Het is niet duidelijk of het CIA-programma doorloopt onder president Biden. CIA-woordvoerdster Chelsea Robinson weigert commentaar op het Reuters bericht. Kate Waters, woordvoerster voor de National Security Council van de regering, zwijgt.

Het Chinese ministerie van buitenlandse relaties ziet in de revelaties van Reuters een illustratie hoe de VS het internet gebruikt ‘als wapen om valse geruchten te verspreiden en de internationale publieke opinie te misleiden’.

Volgens Yahoo News zou president Trump al in 2018 volmachten aan de CIA gegeven hebben om cyberaanvallen te lanceren tegen ‘vijanden van de VS’. De aanleiding was een toename van aan Rusland en China toegeschreven cyber-aanvallen op organisaties in de VS.

Dit bemoeilijkt het werk van dissidente groepen en onafhankelijke journalisten omdat ze riskeren afgeschilderd te worden als CIA-agenten

Reuters vroeg ook commentaar aan enkele specialisten. Loch Johnson, politicoloog aan de universiteit van Georgia, ziet veel gelijkenissen met de koude Oorlog toen de CIA dagelijks 80 à 90 artikels liet publiceren om de Sovjet-Unie te ondermijnen.

Paul Heer, een voormalige CIA analist gespecialiseerd in Oost-Azië, vreest dat het programma als een boemerang kan werken indien China het gaat voorstellen als illustratie van inmenging door de VS in landen van het Zuiden die al wantrouwig tegenover de VS staan.

Foto: Xinhua Facebook Disclaimer

Thomas Rid, professor aan Johns Hopkins University vreest dat een dergelijke propagandacampagne het werk van dissidente groepen en onafhankelijke journalisten bemoeilijkt omdat ze riskeren afgeschilderd te worden als CIA-agenten.

 

Dit artikel verscheen eerder op Chinasquare.be.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!