BRICS bijeenkomst 2019
Informele bijeenkomst van de BRICS in 2019. Foto: Alan Santos/PR, Flickr / CC BY 2.0
Analyse -

Leidt BRICS+ tot een nieuwe wereldorde?

Twaalf jaar geleden ontstond het samenwerkingsverband tussen vijf grote groeilanden: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, de zogenaamde BRICS. Nu is er sprake van om deze groep verder uit breiden. Kan BRICS+ een tegengewicht vormen tegen de door het Westen gedomineerde unipolaire wereld? In de context van de huidige oorlog in Oekraïne is dat geen onbelangrijke kwestie.

woensdag 25 mei 2022 09:39
Spread the love

 

Uitbreiding BRICS op komst

Op donderdag 19 mei hebben de huidige landen van de BRICS-groep, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, besloten dat het de bedoeling moet zijn nieuwe lidstaten toe te voegen.

BRICS

Kaart van BRICS-landen. Bron: Dmitry-5-Averin, Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Dit kwam aan de orde tijdens een online overleg tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van de BRICS-groep. Voor het eerst sinds 2010 (het jaar dat Zuid-Afrika lid werd) zou er dan een uitbreiding komen.

Voor het eerst sinds 2010 zou er een uitbreiding komen van de BRICS.

Uiteraard zal dit inhouden dat er een naamsverandering komt en dat de groep zijn voornaamste grondslagen, normen en procedures moet herbezien en verduidelijken. De BRICS-landen zijn van plan hun invloed op internationale aangelegenheden te vergroten en de gemeenschappelijke belangen van opkomende markten en ontwikkelingslanden te waarborgen.

Maar eerst …

Zover zijn we echter nog niet. De BRICS staan op voor invloedrijke landen die de stem van de opkomende economieën in de wereld luider laten weerklinken. De groep kan sterker en meer verenigd worden, maar welke landen lid kunnen worden, daar zal nog grondige discussie over nodig zijn.

Experts beseffen dat ‘verschillende BRICS-landen andere voorkeuren kunnen hebben om nieuwe leden te ondersteunen. Uiteindelijk zullen ze een compromis moeten bereiken door middel van coördinatie en dialoog.’

De kracht van BRICS ligt in zijn diversiteit.

Aangezien het doel van het opnemen van nieuwe leden is om de organisatie te versterken, zal er een zekere huiver zijn voor kandidaten die de samenhang binnen organisatie zouden kunnen verzwakken. Daar staat tegenover dat de kracht van BRICS ligt in zijn diversiteit. De namen van twee landen met een groot potentieel worden op dit moment in dit verband vaak genoemd: Indonesië en Argentinië. In dat laatste land, bovendien een van de G20-landen, is al langer sprake van het streven naar een steeds nauwere coördinatie met de BRICS-landen.

Enthousiaste Chinezen

Op vrijdag 20 mei hebben vertegenwoordigers van een aantal landen dat in aanmerking komt voor het lidmaatschap van een BRICS+, enkele Chinese functionarissen ontmoet. Landen met belangstelling voor aansluiting bij de BRICS (naast Indonesië en Argentinië dus) zijn Kazachstan, Saoedi-Arabië, Egypte, Nigeria, Senegal, de Verenigde Arabische Emiraten en Thailand.

Dat Pakistan niet in het rijtje voorkomt zou te maken kunnen hebben met de moeilijke relatie die BRICS-land India heeft met Pakistan. Een tactische kwestie dus, die voorlopig met de nodige diplomatie wordt aangepakt.

“BRICS is voor vrede en ontwikkeling, terwijl de NAVO voor oorlog is. Wat een contrast.”

Zhang Jun, de permanente vertegenwoordiger van China bij de Verenigde Naties, verheugt zich over de mogelijke uitbreiding van de zogenaamde BRICS-groep van opkomende landen. Zhang Jun verwelkomde deze ontmoeting ‘van het goede moment’ met de woorden: “Solidariteit en samenwerking van opkomende markten en ontwikkelingslanden is van groot belang om de wereldwijde uitdagingen van vandaag aan te pakken”.

Chen Weihua, columnist van de China Daily, twitterde dat het een positieve stap voorwaarts was voor de mondiale betrekkingen, want ‘BRICS is voor vrede en ontwikkeling, terwijl de NAVO voor oorlog is. Wat een contrast’.

Geopolitieke context

Op 19 mei hield de Chinese president Xi Jinping een openingstoespraak bij de bijeenkomst van de ministers van BuZa. Het voorzitterschap was in handen van minister van Buitenlande Zaken Wang Yi, want China bekleedt op dit moment het roulerende voorzitterschap van de BRICS.

Op de achtergrond speelde de oorlog in Oekraïne mee. China bekritiseert het Westerse sanctieregime. De andere BRICS-landen hebben ook geweigerd zich bij de Westerse strategie aan te sluiten om van Rusland een paria te maken. Een van de redenen is natuurlijk dat de rekening van deze geopolitiek voor een groot stuk worden gepresenteerd aan opkomende economieën en derdewereldlanden (en niet alleen aan de landen van Europa).

De BRICS-landen hebben geweigerd zich bij de Westerse strategie aan te sluiten om van Rusland een paria te maken.

China ziet in de sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne, een escalatie en verlenging van de oorlog, en beslist geen manier om tot onderhandelingen en een duurzame vrede te komen. Tekenend en demonstratief was dan ook de aanwezigheid bij de videocall van de ministers van BuZa van Zuid-Afrika, Brazilië, Rusland en India.

Ook betekenisvol was het tijdstip: aan de vooravond van de Aziatische rondreis waarmee de president Biden bondgenoten zoekt voor de verdere confrontatie met China.

Andere agendapunten

Andere belangrijke agendapunten wezen op een ambitie bij de huidige BRICS-landen om hun invloed te verstevigen en te vergroten. De ministers van Buitenlandse Zaken spraken op het overleg van 19 mei hun waardering uit voor de actieve rol van China bij de bestrijding van de COVID-19-pandemie en de omgang met de wereldwijde klimaatverandering.

Alle partijen kwamen overeen om de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de VN volledig uit te voeren. De ministers spraken hun steun uit voor de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne, benadrukten dat de VN een centrale coördinerende rol moet blijven spelen bij de bestrijding van terrorisme in al zijn vormen, en riepen op tot een spoedige goedkeuring van het Alomvattend Verdrag inzake terrorisme.

De ministers spraken hun steun uit voor de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne.

Zij riepen ook op tot versterking van de internationale wapenbeheersing, ontwapening en non-proliferatiesystemen, en in het bijzonder om het Verdrag inzake biologische wapens na te leven en te versterken, onder meer door de goedkeuring van een juridisch bindend protocol dat een efficiënt verificatiemechanisme omvat.

Ruim overleg

Nog op 19 mei was er een videoforum van BRICS-politieke partijen, denktanks en civil society-organisaties. Meer dan 130 vertegenwoordigers uit 10 landen en regio’s woonden het forum bij.

Naast de BRICS-leden waren er ook waarnemers van het roulerend voorzitterschap van de G20, de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten, de ASEAN, de Indische Oceaan Rim Vereniging voor Regionale Samenwerking, en de Afrikaanse Unie. Opvallend was de belangstelling vanwege (alweer) Indonesië, Argentinië, Cambodja, Bangladesh en Senegal.

 

Bronnen: Xinhua, Morning Star, China Daily, fmprc.gov.cn (website min BuZa China), Global Times, Wikipedia

 

Dit artikel verscheen eerder op chinasquare.be.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!