Bron: INEOS WILL FALL

Activisten gooien plastic in Antwerpse dokken

Tijdens de River Cleanup in Antwerpen werd niet alleen plastic opgeruimd. De campagne Ineos Will Fall vroeg met een opvallende actie aandacht voor de aanstaande bouw van de ethaankraker van het bedrijf INEOS in de Antwerpse haven. Volgens de actievoerders is plastic ruimen belangrijk, maar is het nog belangrijker dat er geen vergunning komt voor de ethaankraker die voor extra wegwerp plastic zou zorgen. ‘We moeten eerst de kraan dicht draaien, voor we beginnen dweilen’, klonk het.

maandag 20 september 2021 20:21
Spread the love

 

Naar aanleiding van de jaarlijkse World Cleanup Day wordt wereldwijd op verschillende plaatsen plastic opgeruimd. Ook in Antwerpen werd zaterdag op verschillende plaatsen zwerfvuil geraapt. Naast de verschillende opruim-acties vond ook een opvallende stunt plaats in het Bonaparte-dok naast het MAS. Enkele activisten lieten zich opmerken door ladingen plastic in het dok te gooien en er zelf tussen te varen met spandoeken zoals ‘STOP INEOS PROJECT ONE’ en ‘STOP PLASTIEKVERVUILING’. De actie was een stunt om aandacht te vragen voor de aanstaande bouw van een nieuwe site van het bedrijf INEOS in de Antwerpse haven. De activisten ruimden na hun stunt het plastic keurig weer op.

‘Wij zijn natuurlijk voorstander van het opruimen van plastic en ander zwerfvuil, een deel van de actievoerders ging vanochtend dan ook meehelpen bij de opruim-acties op verschillende plaatsen in Antwerpen’, aldus Tom Seerden, woordvoerder van Ineos Will Fall. ‘Wij vinden het echter nog belangrijker dat er naar grote oplossingen wordt gekeken’, gaat hij verder, ‘en dan hebben we het over de nieuwe aanvraag die het chemiebedrijf INEOS heeft gedaan om een ethaankraker te bouwen in de Antwerpse haven. Zo’n ethaankraker produceert basisstoffen voor plastic, terwijl er wereldwijd ruim voldoende plastic wordt geproduceerd. Bovendien zullen die basisstoffen voor minstens 40 procent gebruikt worden voor wegwerp plastic, dat is niet meer van deze tijd. Als we de klimaatcrisis willen aanpakken, zijn dit soort projecten absoluut het slechtst denkbare idee. Wij roepen dan ook iedereen op om via ineoswillfall.com onze petitie te tekenen tegen de bouw van de nieuwe plasticfabriek, en je eigen bezwaarschrift in te dienen.’

De actievoerders verwijzen nog naar de hoge CO2-uitstoot die aan het project verbonden zou zijn, zo’n miljoen ton CO2-uitstoot per jaar, en de subsidies die de Vlaamse overheid aan het project geeft. ‘Er wordt 16 miljoen euro subsidie gegeven aan INEOS voor dit project, en de overheid zal voor dit project ook nog voor 500 miljoen euro garant staan. Dat bewijst eigenlijk dat zelfs het bedrijf zelf beseft dat dit een project is dat niet meer van deze tijd is, want ze krijgen bij de bank nergens een lening, het is absurd dat de Vlaamse overheid hier dan wel garant voor wil staan, met òns belastinggeld. Dat kunnen we veel beter investeren in duurzame projecten, die zullen net zo goed jobs opleveren’, aldus Tom.

Verschillende burgerprotesten en juridische stappen van milieuorganisaties vestigden in het verleden al de aandacht op de aanvraag van INEOS voor de bouw van ‘Project One’. Omwille van de juridische procedure werd de eerste vergunningsaanvraag van INEOS voor ontbossing en voorbereidende werken op de Project One-site geblokkeerd. In januari 2021 schrapte INEOS zelf de plannen voor een PDH-unit die oorspronkelijk ook deel zou uitmaken van Project One, waardoor enkel nog plannen voor een nieuwe ethaankraker op tafel liggen.

Toch zijn de actievoerders nog niet tevreden, zij willen ook de plannen voor de ethaankraker geschrapt zien. “Wat INEOS in haar communicatie ook beweert”, zegt activiste Annick Vanisterbecq, “de verwoestende effecten van Project One op de leefomgeving en gezondheid van burgers in Vlaanderen en overal ter wereld blijven nog steeds even hoog. De nieuwe ethaankraker zal nog steeds zorgen voor invoer van meer fossiel gas, tonnen extra CO2, en een sterke stijging van de – nog schadelijkere – globale methaanuitstoot. Bovendien komt er, naast extra vervuiling door emissies en lozingen van andere toxische en schadelijke stoffen, ook een toename van de stikstofproblematiek en de wereldwijde plasticvervuiling. INEOS verzuimt die rampzalige milieu- en gezondheidseffecten en extra uitstoot veroorzaakt door ‘fracking‘ naar schaliegas te verrekenen.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!