Sans papiers mensen hebben de Begijnhofkerk in Brussel bezet.
Opinie -

ABVV: ‘Maak dringend werk van regularisatie mensen zonder papieren’

Het ABVV is tevreden met de uitspraak van het Brusselse hof van beroep in het zogenaamde solidariteitsproces. Vier burgers werden ook in beroep vrijgesproken van mensensmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie nadat ze eerder werden aangeklaagd omdat ze vluchtelingen thuis hadden opgevangen. Het Hof sprak verder ook strafvermindering uit voor andere beklaagden, allen vluchtelingen, die daarentegen in eerste aanleg wel schuldig waren bevonden aan mensensmokkel omdat ze anderen hadden geholpen de oversteek naar Groot-Brittannië te willen maken.

woensdag 26 mei 2021 16:42
Spread the love

 

Deze uitspraak van het Hof van beroep is alvast een goede zaak. Veel erger is de situatie van zo’n 700 mensen zonder papieren die in zeer precaire omstandigheden leven en ondertussen al 3 dagen in hongerstaking zijn. Zij protesteren tegen de arrestatie van een zestigtal onder hen en stellen daarnaast ook de houding van de staatssecretaris voor Asiel & Migratie, Sammy Mahdi (CD&V) in vraag die stelselmatig het verzoek om regularisatie afwijst.

Onder hen bevinden zich een pak werknemers die door hun arbeid bijdragen aan onze welvaart. Zij zijn tewerkgesteld in verschillende sectoren, maar kunnen echter geen sociale rechten opbouwen of opkomen voor hun rechten als werknemers. Niet zelden werken zij in slechte omstandigheden zonder de mogelijkheid te hebben hun stem te laten horen. De socialistische vakbond maakt zich ernstige zorgen om de gezondheidstoestand van deze mensen.

In een mondiale geopolitieke context waarin het aantal dodelijke conflicten toeneemt en de legale kanalen voor migratie en asiel afnemen, worden mensenrechten met voeten getreden. Het ABVV steunt elk beleid dat waardige en humane oplossingen biedt voor onder meer illegale migranten of mensen op doorreis. Een dergelijk beleid ontbreekt vandaag, zowel in België als op Europees niveau.

Het ABVV eist regularisatie volgens duidelijke criteria en de oprichting van een onafhankelijke commissie voor de behandeling van aanvragen.

Wij kanten ons tegen elke criminalisering van illegaal verblijf en solidariteit. Wij roepen ook op om de petitie www.wearebelgiumtoo.be/nl/ massaal te ondertekenen. 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!