Bron: Dokters van de Wereld
Opinie - Het Burgerplatform, Artsen Zonder Grenzen,

Nijpend gebrek aan opvangplaatsen: AZG, Dokters van de Wereld en Burgerplatform getuigen vanuit het veld

donderdag 17 december 2020 17:22
Spread the love

 

Hulporganisaties worden op het terrein dagelijks geconfronteerd met de onmenselijke en onwaardige gevolgen van het gebrek aan opvangplaatsen. Ook al hebben de federale en regionale overheden inspanningen geleverd, toch constateren wij dat deze onvoldoende zijn. Het beschikbaar maken van accommodatie 24 uur per dag, 7 dagen per week komt de sociale, psychologische en medische zorg duidelijk ten goede, én biedt perspectieven om een einde te maken aan dakloosheid. Daarom vragen wij voldoende opvangplaatsen, zodat iedereen bescherming krijgt bij de verslechterende weersomstandigheden en bovendien de COVID-19-maatregelen kan respecteren.

Het Burgerplatform

Het Burgerplatform kan 420 mannen opvangen dankzij de overeenkomsten die sinds het begin van de COVID-19-pandemie zijn afgesloten met Brusselse hoteluitbaters. Gemiddeld worden ook elke dag 45 vrouwen opgevangen in Sister’s House, de accommodatie en het sociale en medische begeleidingsinitiatief voor dakloze vrouwen in migratie.

Mobiele teams maken dagelijks rondes in de buurt van het Noordstation in Brussel om mensen zonder opvang informatie te verstrekken en de prioritaire behoeften aan accommodatie op te lijsten. Sinds eind september zijn er meer dan 500 attesten van dakloosheid uitgedeeld om mensen op straat te beschermen tegen sancties wegens niet-naleving van de avondklok. Meer dan 300 van de 548 mensen die sinds 27 september werden aangesproken, wachten nog op een plaats in de noodopvang.

De teams worden geconfronteerd met agressie wanneer ze het plaatsgebrek meedelen. Dat leidt tot een groeiende frustratie bij de personen die moeten wachten op onderdak en bij de teams op het terrein. Toegang tot onderdak is voor de eerstelijnswerkers zo een schier onmogelijke keuze geworden. Ze moeten een opeenstapeling van factoren van kwetsbaarheid afwegen en dit bij weersomstandigheden die elke dag grimmiger worden.

Deze situatie heeft gevolgen voor de zorg en de kwaliteit van de sociale steun die de thuislozen wordt geboden: contactverlies, de onmogelijkheid om een kwalitatieve follow-up te garanderen, frustraties die zich vertalen in agressiviteit tegenover zichzelf of de anderen, gevoelens van onrechtvaardig behandeld of aan zijn lot overgelaten te worden, onbegrip en moeilijkheden om een ondersteunend opvolgingstraject op te zetten.

Dokters van de Wereld

In Brussel verstrekt Dokters van de Wereld medische eerstelijnszorg in de Humanitaire Hub, de Medibus en verschillende noodopvangcentra. De organisatie zet zich ook in voor tweedelijnszorg in het CASO, een onthaal- en oriëntatiecentrum voor medische en sociale zorg voor de meest kwetsbare personen.

Van maart tot november was meer dan de helft (58 procent) van de 447 personen die in de Medibus op medisch consult kwamen dakloos en dus volledig afhankelijk van plaatsen in de oververzadigde noodopvang. Dokters van de Wereld zag de voorbije maanden een duidelijke toename van lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen die wij op straat niet kunnen behandelen. Onze teams, die geen oplossingen kunnen aanreiken, krijgen het hierdoor erg moeilijk.

De wachttijd om accommodatie te vinden waar mensen medische en sociale opvolging kunnen krijgen, is te lang (soms tot 4 weken). Het plaatsgebrek resulteert in een laattijdige medische behandeling en dit in een periode waarin 46 procent van onze patiënten aan chronische ziekten lijdt en geen toegang heeft tot gezondheidszorg.

De opvang van mensen 24 uur per dag, 7 dagen per week en het openhouden van de centra maakten het de laatste maanden mogelijk om mensen beter op weg te helpen uit de dakloosheid en om samen met hen duurzame medische en sociale stappen vooruit te zetten.

Artsen Zonder Grenzen

Artsen Zonder Grenzen (AZG) werkt in de eerstelijnszorg van de Humanitaire Hub en verstrekt er geestelijke gezondheidszorg. AZG biedt ook tweedelijnszorg aan met psychologische en psychiatrische consultaties.

Sinds het begin van 2020 heeft AZG in de humanitaire hub en haar tweedelijnskliniek 1.180 consultaties voor geestelijke gezondheidszorg uitgevoerd. Elke dag worden onze teams geconfronteerd met de gevolgen van een gebrek aan toegang tot huisvesting, iets wat soms leidt tot wanhoopsdaden. We noteerden de voorbije weken een toename van zelfmoordpogingen, zelfverminking, stress en zware angstaanvallen, en luiden daarom de alarmklok.

De medewerkers van AZG zijn des te bezorgder in de huidige context van de wereldwijde pandemie. Het is dringend tijd om onvoorwaardelijke toegang tot gezondheidszorg, inclusief geestelijke gezondheidszorg, en een COVID-19-screening voor alle kwetsbare groepen te voorzien. Meer noodopvang is hierbij een allereerste vereiste.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!