Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Dokters van de Wereld was vanaf 2019 tot 2024 verantwoordelijk voor de mentale hulpverlening voor vluchtelingen en migranten die tijdelijk verblijven in kampen in Sarajevo en aan de grens van Bosnië-Herzegovina, om vervolgens in de meeste gevallen via Kroatië verder te reizen naar Europ...

  Na 4 jaar talmen vraagt Dokters van de Wereld op de Internationale Safe Abortion Day om duidelijkheid: komt de wet er nu wel of niet? “Al in 2019 klonk het dat er een meerderheid in de maak was voor een hervorming van de wet. 4 jaar later blijft dit voornemen nog steeds dode letter. Dit...

Wereldvluchtelingendag

  “Als je in België asiel aanvraagt, heb je recht op opvang tijdens de loop van de procedure. Sinds oktober 2021 schendt België dit recht elke dag opnieuw met duizenden slachtoffers tot gevolg. De regering breekt dagelijks de wet en laat deze crisis voortduren. Wij verzetten ons tegen de no...

  “De schrijnende leefomstandigheden waarin mensen belanden wanneer ze asiel aanvragen maar geen opvang krijgen, leiden tot ernstige schade aan hun fysieke en mentale welzijn. Tegelijkertijd blijven maatschappelijke organisaties onhoudbaar belast met de verantwoordelijkheid die al anderha...

  De nota met aanbevelingen werd bezorgd aan de betrokken kabinetten en wordt ondersteund door meer dan 50 organisaties, waaronder de Vlaamse abortuscentra (LUNA), de Franstalige Centra voor Familiale Planning, mensenrechtenorganisaties en vrouwenbewegingen zoals Furia en Rosa VZW (*onder...

  Gebrek aan uitvinderswerkzaamheid, een vereist criterium voor patenteerbaarheid Twee jaar na het begin van de pandemie heeft 11% van de mensen in de lage-inkomenslanden een eerste vaccinatie gekregen tegenover 75% van de mensen in de hoge-inkomenslanden. Deze ongelijke verdeling is te...

  Brussel heeft dringend nood aan meer opvangcapaciteit, niet minder. Het schrappen van honderden bedden is dan ook onbegrijpelijk, aldus de Dokters van de Wereld. Op 31 maart ging de ‘afslankoperatie’ van de Brusselse daklozenopvang van start en moest het opvangcentrum in de Trierstra...

  Mensen die bescherming zoeken worden nog steeds op straat achtergelaten én staatssecretaris voor Asiel en Migratie is zelfs nog verder gegaan en heeft besloten geen onderdak te verlenen aan mensen die in een ander Europees land asiel hebben aangevraagd. Dit is een duidelijke schendin...

Wie aan het Brusselse Zuidstation wacht op de tram, wordt geconfronteerd met vierde wereld-taferelen. Tientallen daklozen liggen achter een hek te slapen op bevlekte, natte matrassen of gewoon op de grond tussen het vuil. Asielcrisis + gesatureerde opvang De oorzaken van deze bottleneck is...

  Deze situatie is in strijd met de nationale wetgeving inzake de opvang van verzoekers om internationale bescherming, maar ook met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en de Internationale Verklaring inzake de Rechten van het Kind. Een ingebrekestelling werd dan ook vand...

Load More