Bron: Dokters van de Wereld
Opinie -

Brussel: honderden daklozen tussen nu en eind mei op straat

Tegen eind mei verdwijnen in Brussel meer dan 500 bedden voor daklozen.  En dat terwijl de toegenomen precariteit zich steeds sterker laat voelen op het terrein: de daklozencentra zitten al maanden tjokvol, het aantal mensen dat op de zorgbus van Dokters van de Wereld langskomt met humanitaire noodvragen is pijlsnel gestegen.  

woensdag 20 april 2022 22:06
Spread the love

 

Brussel heeft dringend nood aan meer opvangcapaciteit, niet minder. Het schrappen van honderden bedden is dan ook onbegrijpelijk, aldus de Dokters van de Wereld.

Op 31 maart ging de ‘afslankoperatie’ van de Brusselse daklozenopvang van start en moest het opvangcentrum in de Trierstraat de deur sluiten voor 100 van de 190 bewoners. Dit afbouwscenario gaat verder tot eind mei, met de stapsgewijze sluiting van een reeks centra en hotels voor daklozen. In totaal gaan een vijfhonderdtal bedden verloren. Dat gaat zowel over plekken voor vrouwen, gezinnen als voor mannen. De grootste daklozenorganisatie bijvoorbeeld (New Samusocial), moet haar capaciteit noodgedwongen terugbrengen naar slechts 640 plekken. En dat terwijl Brussel volgens de laatste cijfers zo’n 6.000 daklozen telt. Zo keren we terug naar een ‘seizoenslogica’, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de Brusselse daklozen niet langer nood hebben aan een bed omdat de lente begint. Nochtans stond in het Brusselse regeerakkoord de intentie om af te stappen van deze seizoensgebonden opvang.

330 minder van Samusocial
100 trève minder in mars
90 croix rouge minder eind mei
Hotels bruss help: 2 hotels weg, 80 weg

Voor de terreinmedewerkers betekent de stapsgewijze sluiting een verslechtering van een situatie die al barslecht was:

De vrijwillige straatteams van Dokters van de Wereld in de zorgbus: “Terwijl in 2019  op een gewone avond zo’n 40-50 mensen langskwamen op onze zorgbus, zijn dat er nu 80 à 120 per ronde. Elke avond komen dakloze mensen bij ons in de hoop dat wij hen zullen kunnen binnenloodsen in één van de opvangcentra. En hoewel we alles op alles zetten, lukt dat niet altijd. Sinds begin dit jaar hebben we al zo’n 30 keer geen oplossing gevonden voor mensen op zoek naar een bed. Onder hen ook gezinnen en minderjarigen. Nu moeten we hen vertellen dat er nog eens 500 plekken wegvallen. Bij zowel onze vrijwilligers als onze patiënten zakt ons de moed in de schoenen.”

De vrijwillige medische teams van Dokters van de Wereld die werken in de daklozencentra: “We proberen altijd met alle mogelijke middelen een oplossing te zoeken voor de dakloze bewoners die binnenkort hun plekje in de opvang verliezen of al hebben verloren”, vertelt Maité Machado, coördinator van de medische consultaties in de opvangcentra. “Maar gezien de opvangsaturatie slagen we daar niet altijd in. Bij de sluiting van het centrum in de Trierstraat (31 maart), moesten we bijvoorbeeld toezien hoe één van onze patiënten, een vrouw met schizofrenie en psychotische episoden op straat werd gezet, ondanks haar acute nood aan medische en psychiatrische opvolging.

Zij is niet de enige dakloze met een kwetsbaar medisch profiel. Loic Dedoncker is vrijwillig arts in het familiecentrum Beaulieu waar 130 plekken worden geschrapt: “Dit centrum is heel specifiek: hier zitten  gezinnen met specifieke kwetsbaarheden. Zoals een man met een niertumor die chemotherapie nodig heeft. Of een zwaar gehandicapte man die hulp nodig heeft om zich te wassen. Baby’s die op straat het risico lopen op hypothermie. Zwangere vrouwen die op het punt staan te bevallen. Enzvoort. Veel bewoners verblijven hier al twee jaar. Door de sluiting dreigt al het werk van de artsen, psychologen, sociaal assistenten verloren te gaan.  Niemand in dit centrum voldoet volgens ons medisch oogpunt aan het criterium ‘sterk genoeg om op straat te zetten’. Toch worden de medewerkers van het centrum gedwongen een lijst te maken van wie binnenkort zijn boeltje mag pakken.”

Hulp op 2 snelheden

Terwijl de opvangcapaciteit voor daklozen vermindert, wordt die voor de Oekraïense vluchtelingen opgeschaald: “Dokters van de Wereld steunt uiteraard de opvang van elke Oekraïense vluchteling, maar stelt vast dat op hetzelfde moment andere, soms zeer kwetsbare mensen, vrouwen, gezinnen en kinderen op straat blijven. Het globale opvangbeleid in ons land, of het nu gaat over Oekraïense asielzoekers, de vluchtelingen aan het Klein Kasteeltje of de ‘gewone’ Brusselse daklozen, zou niet mogen afhangen van de (vluchtelingen)status, kleur of nationaliteit van wie hulp vraagt.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!