© Olivier Papegnies
Opinie -

Dokters van de Wereld:  “Elke avond geconfronteerd met daklozen die geen bed vinden voor de nacht”

De voorbije weken worden de terreinmensen van Dokters van de Wereld in Brussel steeds vaker geconfronteerd met dakloze mensen die niet aan een bed of zorg raken. “De opvangcentra voor daklozen zitten  tsjokvol. Er is een structurele crisis bij Fedasil. Dit weekend vriest het. We zitten volop in de vierde COVID-golf.  Toch slapen honderden mensen deze nacht buiten.”

vrijdag 26 november 2021 12:49
Spread the love

Wie aan het Brusselse Zuidstation wacht op de tram, wordt geconfronteerd met vierde wereld-taferelen. Tientallen daklozen liggen achter een hek te slapen op bevlekte, natte matrassen of gewoon op de grond tussen het vuil.

Asielcrisis + gesatureerde opvang

De oorzaken van deze bottleneck is divers, met de crisis bij Fedasil bovenop de al bestaande saturatie in de Brusselse daklozenopvang als voornaamste verklaring. Sinds weken worden elke dag  150 tot 200 mensen opvang geweigerd bij Fedasil.  Zij kunnen nergens terecht omdat de Brusselse opvangcentra nu al tsjokvol zitten.  Onder hen bevinden zich elke dag tot 50 niet-begeleide minderjarigen.  Het gaat over mensen die asiel willen aanvragen, uren in de rij staan omdat ze legaal willen verblijven in ons land, net zoals Staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi het wil, om vervolgens geconfronteerd te worden met gesloten asielloketten en de boodschap een plekje te zoeken op straat.  In volle pandemie en met aankomende vriestemperaturen is hier maar één beschrijving  voor: totaal onaanvaardbaar.”

Pijlsnelle degradatie van de mentale en fysieke gezondheidstoestand

De kou, de vierde COVID-golf en het gebrek aan perspectief en hulp zorgt voor een pijlsnelle degradatie van de mentale en fysieke gezondheidstoestand.  De Brusselse projecten waar Dokters van de Wereld actief is (de Medibus, de eigen zorgcentra, Zorgcentrum Athena, de humanitaire hub voor vluchtelingen) zien elke dag een toevloed van asielzoekers die niet aan medische hulp geraken omdat ze geweigerd werden door of geen antwoord krijgen van Fedasil.  Na omwegen komen ze terecht in de humanitaire hub, de medibus of de zorgcentra van Dokters van de Wereld. Maar ook daar zitten we met het water aan de lippen en lukt het ons amper om er nog extra groepen bij te nemen.  Wij kunnen het manke beleid van de overheid niet blijven opvangen.

Naast de crisis bij Fedasil worden alle humanitaire terreinorganisaties geconfronteerd met opvangcentra die volledig gesatureerd zijn. Zo kwamen gisteren bijvoorbeeld nog 8 mensen langs op de Medibus voor wie we na vele telefoontjes geen bed konden vinden.  Door de saturatie in alle daklozencentra wordt ook de situatie van gezinnen op straat steeds precairder. Tijdens de winter vorig jaar   moesten de opvangcentra zo’n 10 families per maand weigeren.  Sinds deze herfst (oktober) tellen de mobiele nachtteams zo’n 80 gezinnen die de nacht op straat doorbrengen.”

Ook de aangepaste opvang voor niet-begeleide minderjarigen blijft ondermaats. Sinds het persbericht dat Dokters van de wereld begin september uitstuurde, werden geen oplossingen gevonden.

We vragen aan de federale en regionale autoriteiten om snel werk te maken van oplossingen. We moeten nù voorkomen dat  honderden mensen de kerst zullen moeten doormaken op straat op de piek van de vierde golf.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!