Bron: WWF België
Opinie, Milieu, Politiek, België -

Partijen missen historische kans om klimaatdoelen wettelijk te verankeren, zegt WWF

De stemming in het federale parlement leverde niet het verhoopte resultaat op. Er komt geen bijzondere klimaatwet. Een teleurstellend resultaat, maar toch betekent dit niet het einde. WWF nam tijdens de discussies akte van uitspraken door CD&V en Open Vld dat ze ook zonder klimaatwet het klimaatbeleid terug op de rails kunnen zetten. Na jaren van verwaarlozing van het klimaatbeleid, is het tijd om dat nu ook te bewijzen.

vrijdag 29 maart 2019 14:14
Spread the love

Het ontwerp van het Nationaal Klimaat- en Energieplan (NKEP) dat ons land eind 2018 voorlegde aan de Europese Commissie is een te mager beestje om de emissies van ons land met 35 procent te doen dalen zoals afgesproken. De huidige regeringspartijen hebben dus nog werk voor de boeg om het NKEP op punt te stellen tegen december 2019.

Het Nationaal Klimaatplan voldoet niet. De Europese verordening hield de verplichting in om een geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan voor te leggen. De EU-commissie waarschuwt België dat we met het huidige beleid onze doelstelling van 2030 met liefst 21 procent zullen missen, tenzij we voldoende aanvullende maatregelen nemen. De maatregelen die momenteel worden genoemd in het ontwerp van het nationale klimaat- en energieplan (2021-2030) zijn niet voldoende (geen tijdschema, geen doelstellingen, niet gedetailleerd).

De volgende regering zal het beter moeten doen. Veel beter. Dat vragen tienduizenden klimaatbetogers nu al maanden, dat vragen ook de meer dan 214.000 ondertekenaars van Sign for my Future, en dat verwacht ook 85 procent van de Belgen, zoals al bleek uit de 4e nationale klimaatenquête van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Leefmilieu eind 2017. Elk jaar tijdens de wereldwijde actie Earth Hour, die komende zaterdag plaatsvindt, geeft WWF overal ter wereld voorbeelden van positieve klimaatacties uit hun land. Voor België stellen we vast dat we jaar na jaar tekortschieten in ons klimaatbeleid.

Ter gelegenheid van Earth Hour, roept WWF de politieke partijen dan ook op, om dringend de tekortkomingen in het huidige Nationale Klimaatplan aan te pakken, doelstellingen in lijn met het akkoord van Parijs vast te stellen en de maatregelen die nodig zijn om dit te realiseren op te nemen in het verbeterde nationale plan. Die concrete maatregelen moeten opgenomen worden in het nieuwe regeerakkoord. De volgende legislatuur is cruciaal om ons land het komende decennium op de goede weg te zetten. Het is aan de partijen die dat akkoord gaan maken, om nu te bewijzen dat ze de bezorgdheden van burgers serieus nemen en een grote inhaalbeweging willen maken om het klimaatbeleid van België op het juiste spoor te krijgen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!