© Greenpeace / Tim Dirven
Opinie, Milieu, Politiek, België -

Een gemiste kans voor het klimaat

De volksvertegenwoordigers van het federale parlement hebben artikel 7bis van de Grondwet niet willen wijzigen. Daarmee hebben ze de herhaalde eisen van burgers en het maatschappelijk middenveld straal genegeerd. Greenpeace betreurt het dat sommige verkozen politici het liever bij loze beloftes houden, maar de organisatie zal blijven druk uitoefenen op de volgende regeringen om zich daadwerkelijk als klimaatregeringen te gedragen.

vrijdag 29 maart 2019 14:37
Spread the love

Op de weigering van het Parlement om positief te stemmen op een wijziging van artikel 7bis van de Grondwet, reageert Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace: “Dit is een gemiste kans voor het klimaat. De klimaatcrisis is al voelbaar en veel landen worden getroffen. Aangespoord door de ongelooflijke actiebereidheid van de burgers, hadden onze politici vandaag de kans om een duidelijk antwoord te geven aan het volk. Maar sommigen besloten om de partijlijn te volgen en niet het mandaat dat ze van hun kiezers hebben gekregen.”

Bij de stemming stemden de vertegenwoordigers van CD&V, Open Vld en N-VA tegen deze wijziging. Ze verkennen liever andere pistes om concrete maatregelen te nemen. “De strijd tegen klimaatverandering opnemen in de Grondwet is een krachtig signaal dat een stevig kader zou hebben geboden voor toekomstige discussies en een toekomstige klimaatwet. Sommige partijen hebben besloten niet naar de mensen op straat, naar hun eigen jongeren of hun vakbond te luisteren. Daden moeten wijken voor beloftes. Ze mogen erop rekenen dat we hen aan hun woord zullen houden”, waarschuwt Joeri Thijs. 

Sinds begin december en de eerste grootschalige mars in de straten van Brussel zijn er geen concrete politieke maatregelen genomen. Integendeel, ons land heeft herhaaldelijk geweigerd om krachtigere klimaatambities te steunen, zowel in Europa als internationaal. Na de weigering om artikel 7bis te wijzigen, is het zo goed als zeker dat deze regeerperiode zal eindigen zonder duidelijke vooruitgang in de strijd tegen de klimaatverandering. 

“De actiebereidheid van de burgers heeft de grenzen verlegd. We zullen druk blijven uitoefenen, zeker als de politieke laksheid voortduurt. De volgende regeringen moeten en zullen klimaatregeringen zijn,” stelt Joeri Thijs, om vervolgens te besluiten: “Er komen nog maar twee regeringsperiodes voor 2030, de datum die wetenschappers als keerpunt zien. De volgende tien jaar zal de samenleving onze huidige generatie politici beoordelen op hetgeen ze besloten hebben te ondernemen of niet, zoals vandaag.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!