© Greenpeace / Tim Dirven
Opinie, Milieu, Politiek, België - Climaxi vzw

Climaxi: “Na afwijzing herziening artikel7bis moeten we concrete en sociale toer op gaan”

Net als vele anderen stelt vzw Climaxi vast dat er langs Vlaamse zijde geen meerderheid te vinden is om een grondwetswijziging voor een dringende klimaatwet goed te keuren. Als ecologische én sociale beweging vindt Climaxi dat het nu tijd is om op te komen voor een inhoudelijke verandering. Met wetten alleen gaan we de zaken niet veranderen.

vrijdag 29 maart 2019 14:05
Spread the love

Climaxi vindt het erg dat een aantal politici alweer tienduizenden mensen ontgoochelen en heeft veel respect voor de inzet van jongeren rond dit thema. Daarom heeft Climaxi zijn best gedaan om te mobiliseren voor alle manifestaties van de laatste weken en hebben we er ook consequent verslag van uitgebracht via onze eigen kanalen.

Nu het debat rond de grondwetswijziging voorbij is, willen wij graag een stap verder zetten. Zeggen dat er een grondwetswijziging moet komen of dat er een klimaatwet moet gestemd worden is voor ons niet genoeg meer. We leerden de voorbije weken dat die immers op zeer verschillende manieren kan ingevuld worden. Climaxi wil samen met zoveel mogelijk andere mensen pleiten voor een ecologische en sociale invulling ervan die tegemoet komt aan de verzuchtingen van het merendeel van de mensen.

Verschillende politieke partijen vragen in het parlement om concrete voorstellen. In 2015 en 2016 verzamelde Climaxi 1.024 voorstellen om de klimaatverandering in te dijken tijdens een tocht door Vlaanderen. Eén derde van de ondervraagden vroeg beter en goedkoper openbaar vervoer. De andere voorstellen gingen in de richting van betere fietsfaciliteiten, korte keten in de landbouw, geen afbouw van openbare dienstverlening, méér bos, afbouw van de kerncentrales en overschakeling naar hernieuwbare energie. Wij wachten met ongeduld op de reactie van politici tegenover deze voorstellen. 

Climaxi wil de klimaatacties graag verder zetten met deze eisen die rechtstreeks van de bevolking komen. Op die manier zoeken we naar concrete maatregelen in plaats van door politici naar voor geschoven steriele debatten.

Wij merken ook op dat een aantal politici niet voor een klimaatwet zijn omdat ze schrik hebben dat burgers nadien juridische initiatieven zouden kunnen nemen om die af te dwingen. Eigenlijk geeft men op deze manier zeer cynisch toe dat men niet zinnens is om voor echte inhoud te gaan.

Die concrete maatregelen moeten we afdwingen van de politici. Ze kunnen leiden tot een brede alliantie van mensen en groepen die gaan voor een socialer en ecologische maatschappij.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!