Economie, Politiek, België -

Grote stakingsbereidheid in onderwijs: de emmer is vol

Woensdag zal er in veel klassen geen leerkracht te vinden zijn. De stakingsbereidheid ligt volgens de vakbonden hoog. Vooral in het basisonderwijs lijkt de emmer vol. Met de staking hopen de vakbonden te wegen op de volgende regering. “Er moet een einde komen aan de besparingsregeringen. De volgende regering moet opnieuw investeren in onderwijs”, klinkt het.

dinsdag 19 maart 2019 19:00
Spread the love

De waslijst van klachten is lang. Als je die onder één noemer wil vatten, kom je misschien nog het verst met ‘werkdruk’. Al uit dat probleem zich op veel manieren. “De balans tussen werk en privé is vaak uit evenwicht door het vele avond- en weekendwerk. Leerkrachten willen inspelen op de specifieke noden van kinderen, maar hebben daar te weinig tijd voor en krijgen ook niet de kans om te professionaliseren. Om tegemoet te komen aan die noden is er ook teamwork nodig, maar ook daar is geen tijd voor”, zegt Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs.

Dat de werkdruk stijgt, heeft verschillende oorzaken. Zo klagen veel leerkrachten dat ze door het administratieve werk niet meer aan hun eigenlijke opdracht toekomen. “Die administratie kan je bovendien ook niet zomaar aan iemand anders overlaten. Soms wordt ook iets nieuws ingevoerd zoals de Smart School (een onlinetool voor de communicatie tussen leerkrachten, ouders en leerlingen, nvdr). Dat zou een verlichting moeten betekenen, maar doordat niet voor de juiste omkadering wordt gezorgd, betekent het extra werk voor het onderwijspersoneel”, zegt Nancy Libert.

Het M-decreet dat het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs moet verminderen, zorgde ook voor een stijging van de werkdruk. Nancy Libert: “Wij zijn niet tegen het principe van het M-decreet. Maar de manier waarop het werd doorgevoerd is problematisch. Om die ambitie waar te maken moeten de klassen kleiner worden. Het gaat trouwens niet alleen over leerlingen met specifieke problemen. Alle leerlingen verdienen een individuele aanpak. Maar dat lukt nu niet.”

Maatschappelijke uitdagingen

Volgens Libert gaat het om een ruimer probleem. “Bij elke maatschappelijke uitdaging wordt in de richting van het onderwijs gekeken. Maar de financiering blijft achterwege. Waardoor het onderwijspersoneel niet de tijd en ruimte krijgt om die uitdagingen professioneel aan te pakken. Niet iedere leerkracht is bijvoorbeeld opgeleid om kinderen van vluchtelingen de nodige omkadering te geven. Leerkrachten willen een verschil maken in het leven van elk kind dat ze voor zich krijgen, maar met de huidige middelen lukt dat niet.”

Het gebrek aan middelen begint zich ook af te lezen in de statistieken. “40 procent van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door psycho-sociale aandoeningen. Er is ook opnieuw sprake van een lerarentekort. Dat kan je alleen oplossen door de job aantrekkelijk te maken”, zegt Libert.

Komt de staking dan niet te laat of te vroeg? De Vlaamse regering is uitgeregeerd en de volgende kennen we pas binnen enkele maanden. “Deze staking komt net op tijd. Wij staken niet tegen minister Crevits. Die heeft binnen het beperkte budget geprobeerd iets te doen. Maar als er geen middelen zijn, is elke maatregel een druppel op een hete plaat. Elke partij mag eens goed nadenken hoe ze de uitdagingen willen aanpakken. En ze mogen ook eens goed nadenken in welke coalitie ze die plannen willen waarmaken. Wij hopen dat op 26 mei de kiezers hun hart voor onderwijs zullen laten spreken”, aldus Libert. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!