Bron: Flickr
Economie, België - BBTK

BNP Paribas Fortis: BBTK zal alles doen om naakte ontslagen te vermijden

Deze morgen vond er een bijzondere ondernemingsraad plaats bij BNP Paribas Fortis. De directie kondigde aan 267 van de 678 kantoren (eigen en zelfstandige) te willen sluiten. Wat een impact zal hebben op 2.800 jobs, een vermindering van 18 procent op drie jaar tijd. De BBTK wil een sociaal drama gelinkt aan naakte ontslagen vermijden.

vrijdag 15 maart 2019 12:08
Spread the love

Deze aankondiging was geen volledige verrassing. De directie had al eerder gezegd de tewerkstelling te willen verminderen. Daarom heeft de BBTK een principieel akkoord afgesloten over een cao betreffende een tewerkstellingsgarantie en een cao betreffende een nieuwe arbeidsorganisatie. Beide dossiers werden door de directie namelijk met elkaar verbonden.

Wij waren dan ook verbaasd via de pers te vernemen dat het proces van de sluiting van de kantoren versneld zou worden. Daarom hebben wij duidelijkheid geëist wat betreft de cijfers via een brief gericht aan CEO meneer Jadot op 6 maart.

Naar aanleiding van onze brief heeft de directie een bijzondere ondernemingsraad bijeengeroepen op vrijdag 15 maart (vandaag). Daar werd de impact op de tewerkstelling maar ook dat de bank het proces van sluiting van kantoren wil versnellen, bevestigd. Tot onze verrassing zou maar liefst 1/3 van de bestaande kantoren haar deuren moeten sluiten.

Deze nieuwe aankondiging zal dus niet alleen een verdere impact hebben op de tewerkstelling maar ook op de arbeidsomstandigheden en de mobiliteit van het personeel. Dit leidde tot nieuwe opschudding bij het personeel en de afgevaardigden.

De BBTK is voorstander van een sociaal akkoord maar zal geen blanco cheque tekenen. Het is duidelijk dat we naakte ontslagen zo veel mogelijk willen vermijden.

De BBTK zal volgende week (dinsdag 19/03) de afgevaardigden van het personeel bijeenroepen om de cijfers en de daaruit voortvloeiende situatie te analyseren en voorstellen te formuleren betreffende de geplande maatregelen. Wij blijven waken over een echte toekomst voor de werknemers van BNP Paribas Fortis.

take down
the paywall
steun ons nu!