President van Noord-Korea Kim Jong-Un en VS-president Donald Trump. Bron: Wikimedia Commons
Opinie, Wereld, Politiek - Vrede vzw

Kans op kernoorlog is vandaag groter dan tijdens Koude Oorlog

Donderdag werd de sterk gemediatiseerde Hanoi-top in Vietnam tussen de VS en Noord-Korea abrupt beëindigd. Met op de achtergrond in Azië twee andere nucleaire kemphanen die elkaar in de haren vliegen, is de Trump-Kim reality show tot een einde gekomen zonder enig resultaat.

zaterdag 2 maart 2019 00:01
Spread the love

Dat hoeft niet te verwonderen. President Trump heeft sedert zijn aantreden het merendeel van zijn tijd gespendeerd aan het opblazen van internationale (kern)wapenverdragen. De situatie is vandaag rampzalig. Er vinden geen ontwapeningsonderhandelingen meer plaats. Er is een totaal gebrek aan controle en leiderschap:

–    De VS stapte eenzijdig uit het kernwapenakkoord met Iran.
–    De VS stapte uit het INF-verdrag, een verdrag dat ervoor zorgde dat kernraketten met een bereik tussen de 500 en de 5500 km verboden werden, waardoor er duizenden kernraketten vernietigd werden. Rusland volgde de VS en stapte ook uit het verdrag.
–    De VS en Rusland zijn bezig met de modernisering van hun kernwapenarsenaal, en bouwen bovendien nieuwe kernwapens. De VS bouwt kleinere en ‘meer inzetbare’ kernwapens. 
–    Onder president Trump werd de drempel voor gebruik van kernwapens door de VS verlaagd. Kernwapens dienen niet alleen als afschrikking tegen een kernwapenaanval, maar ook om regionale conflicten te beslechten tot zelfs reactie op cyberaanvallen.
–    President Trump liet ondertussen ook al verstaan dat hij geen interesse heeft om het START-akkoord met Rusland te hernieuwen. Dat akkoord limiteert tot 2021 het aantal ontplooide strategische kernwapens in beide landen.

Als ook het START-akkoord nog verdwijnt, rest de wereld enkel nog het Non-Proliferatieverdrag waarbij kernwapenstaten al sinds 1970 beloven te ontwapenen, maar waarbij geen deadlines of sancties voorzien zijn.

Welke grootmacht heeft nu nog de autoriteit om kernwapenstaten tot de orde te roepen? Wie zal de twee kernwapenstaten India en Pakistan tot de orde roepen? 

Deze opeenvolging van zeer verontrustende feiten maakt nogmaals duidelijk dat er hoogdringend nood is aan een sterk internationaal wetgevend kader inzake kernontwapening met bindende afspraken voor alle partijen. 

Er is slechts 1 uitweg uit deze nucleaire nachtmerrie, en dat is nucleaire ontwapening. 122 VN-lidstaten beseffen dat en onderhandelden een ondubbelzinnig en universeel VN-kernwapenverbod dat in 2017 aangenomen werd. 

De Belgische coalitie tegen kernwapens vraagt zich af wat ons land bezielt om het VN-kernwapenverbod niet te tekenen?

België zetelt van 2019 tot 2021 in de VN-veiligheidsraad. Pleit het daar vandaag voor denuclearisatie? 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!