Een ergens in California achtergelaten aanhangwagen van een landbouwbedrijf draagt een evidente slogan: "Voedsel groeit waar water stroomt" (solidarity-us.org)

Economie put grondwater over heel de wereld in sneltempo uit

Grondwaterlagen over de hele wereld dreigen in sneltempo op te geraken. In India, Spanje en Californië zullen de reserves al tegen 2050 uitgeput zijn, waarschuwt nieuw onderzoek.

woensdag 21 december 2016 17:32
Spread the love

Studies gingen tot nog toe vaak uit van satellietdata om de staat van grondwaterlagen in te schatten, maar die kunnen enkel op grote schaal projecties maken, zegt Inge de Graaf, hydroloog aan de Colorado School of Mines in de stad Golden in de Amerikaanse staat Colorado.

In haar onderzoek, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, gebruikt ze nieuwe gegevens over de structuur van grondwaterlagen, watergebruik en de manier waarop grondwater gebruikt en aangevuld worden. Zo kunnen er ook op regionale schaal voorspellingen worden gedaan. Haar onderzoeksteam gebruikte een onderzoeksmodel om te voorspellen waar en wanneer grondwaterlagen over de hele wereld hun limieten zullen bereiken, of wanneer de waterspiegel lager zullen zakken dan het bereik van de huidige moderne pompen.

Uit dat model blijkt dat vooral intens geïrrigeerde gebieden in drogere klimaten, zoals de Amerikaanse hoogvlakten, de stroomgebieden van de Indus en Ganges mogelijk al tegen 2040 en 2060 hun grondwaterlagen zullen uitputten. Ook het zuiden van Spanje en Italië en delen van Argentinië en Australië lopen gevaar. In de VS is het risico zelfs acuut: delen van Californië kunnen er al binnen twintig jaar hun grondwater volledig uitputten.

Tegen 2050 dreigen ongeveer wereldwijd 1,8 miljard mensen in regio’s te leven waar het grondwater volledig of grotendeels opgebruikt zal zijn voor drinkwatervoorziening of landbouw, zegt de Graaf. “Hoewel veel grondwaterlagen wel productief blijven, is het economisch exploiteerbare water op veel plaatsen nu al onbereikbaar of wordt het dat in de nabije toekomst, zeker in intensief geïrrigeerde gebieden in de drogere regio’s van de wereld”, zegt de Graaf, die de resultaten voorstelde op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Geophysical Union.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!