In november 2016 trakteerden milieuactivisten de stichting van de Nobelprijs op een glaasje aardolie met steenkoolhapjes (350.org)

Nobellaureaten aan stichting Nobel: stop investeringen in fossiele energie

Veertien Nobelprijswinnaars roepen de stichting van de Nobelprijzen op om niet langer te investeren in fossiele brandstoffen. Hun brief valt samen met de jaarlijkse ceremonies van de prijsuitreiking.

donderdag 8 december 2016 17:31
Spread the love

De stichting van de Nobelprijzen, gebaseerd op het testament van Zweeds industrieel Alfred Nobel (1833 -10 december 1896), werd opgericht om zijn fortuin voor de toekenning van de Nobelprijzen te beheren. De stichting beheert ongeveer 420 miljoen dollar en weigert voorlopig om zijn investeringen in de sector van de fossiele brandstoffen stop te zetten.

Toch neemt de druk toe om dat toch te doen. Veertien Nobelprijswinnaars roepen de stichting in een open brief op om de daad bij het woord te voegen. “De Stichting Nobel heeft een historische rol gespeeld in de strijd tegen de klimaatverandering door persoonlijkheden te erkennen die de menselijke impact op het klimaat hebben bestudeerd of onder de aandacht hebben gebracht”, schrijven de laureaten. “Nu, in deze tijd van dringende noodzaak, nu we te maken krijgen met een steeds warmere planeet en het Klimaatakkoord van Parijs proberen te implementeren, vragen we u om meer te doen.”

De laureaten verwijzen in hun brief naar de oorspronkelijke bedoelingen van Alfred Nobel toen die zijn stichting oprichtte. “In zijn testament schreef Alfred Nobel dat de prijzen toegekend zouden worden aan zij die ‘de grootste vooruitgang voor de mensheid’ hebben gedeeld”, schrijven ze.

“Als wetenschappers en laureaten is het onze verwachting dat de stichting ook in het belang van de mensheid handelt, met inbegrip van de zorg voor de planeet waar we allemaal afhankelijk van zijn.

Daarom moeten de instellingen van de stichting meer doen dan enkel informeren over het probleem. Zij moeten een voorbeeldfunctie voor onze toekomst en vrij zijn van die industrieën die het klimaat het meeste schade toebrengen.”

De deïnvesteringscampagne tegen de fossiele energiesector startte aan universiteiten en komt steeds meer op dreef. Al meer dan 640 instellingen hebben laten weten hun investeringen uit fossiele brandstoffen terug te trekken. Samen zijn zegoed voor een totale investeringsportefeuille van 3400 miljard dollar (3150 miljard euro). Bij deze instellingen zijn ongeveer honderd stichtingen en grote steden als Stockholm, Parijs, Kopenhagen en Washington DC.

Ook prominente universiteiten als Stanford en Yale hebben zich geëngageerd om te deïnvesteren uit olie, steenkool en gas. Sinds de encycliek (= pauselijke omzendbrief) over het klimaat van Paus Franciscus groeit ook het aantal katholieke instellingen dat zijn beleggingsportfolio’s klimaatvriendelijk maakt. 

Open Brief: Laureates and scientists call on Nobel Foundation to #divest fossil fuels

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!