Angela Eagle (WikiMedia Commons)
Analyse -

Tegenkandidaat voorzitter Jeremy Corbyn is Blairite Angela Eagle

Angela Eagle, Brits parlementslid van Labour sinds 1992, daagt Jeremy Corbyn uit voor het partijvoorzitterschap. Zij heeft daarvoor de nodige 51 handtekeningen van collega's parlementsleden verzameld. Of dit zal lukken moet in de komende dagen en weken blijken. Wie is deze Angela Eagle en waar staat zij in het politieke spectrum?

dinsdag 12 juli 2016 12:04
Spread the love

Angela Eagle (1961) zetelt sinds 1992 in het Britse Lagerhuis voor het kiesdistrict Wallasey, een stedelijk gebied aan de Engelse westkust bij de monding van de rivier Mersey, rechtover de stad Liverpool aan de andere oever. (Haar tweelingzus Maria Eagle is sinds 1997 parlementslid voor Labour in het kiesdistrict Garston and Halewood, dat een groot deel van de stad Liverpool omvat. Beide zussen zijn van elkaar te onderscheiden door het geblondeerde haar van Angela.)

Tijdens de regering van Gordon Brown was Angela Eagle één jaar onderminister van Pensioenen en Ouderen (Minister of State1 for Pensions and Ageing Society). Haar stemgedrag in het Britse parlement was altijd trouw aan de voorstellen van de eigen Labourregeringen onder Tony Blair en Gordon Brown.

Consequent volger Blair en Brown

Tijdens haar parlementaire loopbaan heeft zij steeds gestemd voor alle voorstellen die de asielwetgeving verstrengen, zowel onder de eigen Labour-regeringen van Tony Blair en Gordon Brown als vanuit de oppositie onder de huidige Conservatieve regering van David Cameron (die vanaf 13 juli wordt vervangen door Theresa May) (Zie Britse regering nog rechtser met eerste minister Theresa May).

In januari en maart 2004 stemde ze voor het voorstel van eerste minister Tony Blair om het inschrijvingsgeld voor openbare universiteiten te verdubbelen van 1125 pond (1319 euro) naar 3000 pond (3519 euro) per jaar. Zij stemde ook voor de invoering van identiteitskaarten.

In Groot-Brittannië bestonden die tot dan niet, de wet werd door Tony Blair ingevoerd als controle mechanisme voor de ‘oorlog tegen de terreur’. In 2006 stemde zij ook voor het voorstel van Tony Blair om een aanhoudingsperiode van 90 dagen zonder aanklacht in te voeren voor personen verdacht van terrorisme.

Zwakke oppositie tegen Cameron

In 2013 diende de Conservatieve regering van David Cameron een wetsvoorstel in om een nieuw systeem van Jobseekers Allowance in te voeren (alleen voor ‘echte werkzoekenden’ nog een werkloosheidsvergoeding ) die ‘werkzoekenden’ voortaan verplicht elk opgelegd onbetaald werk uit te voeren om hun werkloosheidsvergoeding te kunnen behouden. Angela Eagle stemde vanuit de oppositie niet tegen maar onthield zich.

In juli 2015 onthield ze zich nogmaals over het voorstel van de Conservatieve regering om de Welfare Bill te wijzigen. Die wijziging houdt onder meer een verdere besparing in op sociale uitgaven met 12 miljard pond (14 miljard euro). Volgens de eigen cijfers van de Conservatieve regering zullen door deze besparingen 300.000 kinderen bijkomend in armoede storten. Volgens de organisatie Child Poverty Action Group worden vooral éénoudergezinnen (voor de overgrote meerderheid éénmoedergezinnen) het slachtoffer van deze nieuwe besparingen.

Angela Eagle is ook voor de zwaar gecontesteerde uitbreiding van de luchthaven van Heathrow, en stemde voor de invasie van Irak door Tony Blair in 2003.

Tegen het Chilcot-onderzoek

Eagle is daarenboven een van Labour-parlementsleden die zich heeft verzet tegen het oprichten van een onderzoekscommissie over de oorlog tegen Irak onder leiding van Sir John Chilcot. Deze oorlog werd op 6 juli 2016 door het Chilcot-rapport volledig veroordeeld als gebaseerd op leugens van de toenmalige regering van Tony Blair.

Ze is ten slotte ook voorstander van het behoud van de met kernwapens uitgeruste Trident duikboten en pleitbezorger van bombardementen in Irak en Syrië.

De pen van spindokters

De motivatie voor haar kandidatuur tegen partijvoorzitter Jeremy Corbyn leest in het licht van haar reële stemgedrag en politiek profiel als een leugenbriefje. Het is dan ook verbijsterend vast te stellen dat zij op de frappante contradicties in haar persverklaring van 11 juli door geen enkele journalist van de Britse mainstream media wordt aangepakt.

Die verklaring leest als een zoveelste doorslag van de Derde Weg van Tony Blair. Dat verhindert haar niet om te stellen dat ze geen ‘Blairite’ is. Er staat geen enkele verwijzing naar concrete beloftes, niets over de beloftes die Corbyn maakt over sociale woningbouw, gratis onderwijs, infrastuctuurwerken, investeringen in onderwijs. Het is een wollige tekst met veel ronkende woorden en het typisch woordgebruik van professionele copywriters. Veel nadruk op de eigen persoonlijke leiderschapskwaliteiten, veel suggestieve termen, geen enkel concreet engagement.

Enkele citaten:

  • I am not here for a Labour Party that just takes part. I’m here to win.
  • I am a person who brings people together, I don’t drive them apart. I will unite, I will not divide. I can bring our Party together again. A kinder politics must be a reality, not just an empty slogan.
  • This is certainly about uniting Labour but it’s about much more than that. It’s about our democracy as well as our party.

Enkel mogelijke vragen voor de media

Paul Mason, voormalig journalist en nu economisch adviseur van Jeremy Corbyn, is alvast niet onder de indruk. “Uit de kliek van Goldman Sachs en andere banken en van de pro-TTIP-clan hebben ze hun meest linkse kandidaat gekozen.” Hij heeft vijf concrete vragen die zijn voormalige collega’s journalisten zouden kunnen stellen:

  1. Jeremy Corbyn heeft namens Labour zijn excuses aangeboden voor de oorlog in Irak. U heeft in tegenstelling met hem voor deze oorlog gestemd. Gaat u zich verontschuldigen? Ja/Nee.
  2. Labour-parlementlsid Gloria De Piero2 heeft in de krant The Sun een oproep gedaan aan niet leden om lid te worden van Labour om Corbyn omver te werpen. Steunt u de oproep van Gloria in The Sun? Ja/Nee.
  3. Jeremy Corbyn is aan de stalingspiketten van de jonge dokters3 gaan staan om hun staing te steunen. Zal u de staking van de dokters steunen? Ja/Nee.
  4. Volgens de interne partijregels moet de zetelende voorzitter ook op de stembrieven voor het voorzitterschap komen te staan. Bent u het daar mee eens? Ja/Nee
  5. Als Jeremy Corbyn het voorzitterschap voor een tweede maal wint, zal u dan de partijdiscipline4 in het parlement garanderen? Ja/Nee

Lessen uit Corbyns succesvolle verkiezing in 2015

De vijanden van Jeremy Corbyn hebben alvast een aantal lessen getrokken uit de overwinning van Corbyn. Ze hebben er (voorlopig) voor gezorgd dat er slechts één uitdager naar voren treedt. Bij de vorige strijd kwamen drie rechtse Blairite kandidaten naar voor die onderling compleet inwisselbaar waren, maar zelfs samen niet genoeg stemmen verzamelden om Corbyn te verslaan. Bovendien hebben ze doelbewust voor een vrouw gekozen. Net als bij de vorige campagne zullen de tegenstanders van Corbyn pretenderen dat zijn kiezers geen vrouw willen aan het hoofd van hun partij.

De voorbije dagen hebben de Britse kwaliteitsmedia alle strategieën ingezet om een ontslag of vervanging van Corbyn als redelijk en onvermijdelijk voor te stellen. Dat lijkt – net als bij de vorige strijd voor het voorzitterschap – voorlopig niet te lukken. Corbyn houdt stand. Uit eigen peilingen blijkt dat de lezers van The Guardian en The Independent en de kijkers van de BBC het in meerderheid oneens zijn met deze redactionele lijn van hun krant/zender.

Haar eigen kiesdistrict volgt haar niet

Nauwelijks vermeld in de Britse media maar nog veel lastiger voor haar is dat de lokale partijafdeling (Constituency Labour Party- CLP) van haar eigen kiesdistrict Wallasey zich heeft gedistantieerd van haar kandidatuur en hun steun heeft betuigd aan Jeremy Corbyn. Ze heeft nu in allerijl een nieuwe samenkomst van haar CLP gevraagd op 15 juli om haar kandidatuur alsnog te verdedigen voor haar eigen achterban.

Of ze een overtuigend kandidaat zal worden is bovendien twijfelachtig. Vorig jaar was zij kandidaat ondervoorzitter. Toen werd ze vierde op vijf kandidaten met 16,2 procent van de stemmen in de eerste ronde en 17,2 procent in de tweede ronde (de kandidaten trokken zich na de tweede ronde terug voor Tom Watson die in de tweede ronde al 42,2 procent had en nu als ondervoorzitter van de partij openlijk tegenstander is van voorzitter Jeremy Corbyn).

Nieuwe voorzitterverkiezingen met/zonder Corbyn?

Ondertussen blijft het onduidelijk of Jeremy Corbyn al dan niet automatisch kandidaat kan zijn voor een volgende verkiezing van de partijvoorzitter. De laatste maal dat dit gebeurde was in 1988 toen Tony Benn partijvoorzitter Neil Kinnock uitdaagde. Toen werd de voorzitter echter nog niet verkozen door de gewone partijleden. Dat was pas in 2015 voor het eerst het geval.

De situatie van Jeremy Corbyn heeft zich nooit voorheen voorgedaan in de Britse politieke geschiedenis. Verkozen met een overweldigden meerderheid van 60 procent van de leden, maar zonder de steun van de overweldigende meerderheid van de eigen parlementsleden. Welk gevolg gaat een eventuele nieuwe verkiezing van de partijvoorzitter zonder deelname van Jeremy Corbyn op de partij hebben? Dit kan moeilijk goed aflopen. Reeds meer dan 52 lokale partijafdelingen hebben reeds hun steun gegeven aan Corbyn. 

Net op een ogenblik dat de Conservatieve regeringspartij door haar grootste crisis gaat in veertig jaar, kiest de rechtervleugel van Labour met de kandidatuur van Angela Eagle voor een destructieve strijd in eigen rangen. 

1   Een Brits  ‘Minister of State’ is een onderminister. Niet verwarren met Belgische eretitel Minister van Staat.

2   Gloria De Piero (1972) werd verkozen in 2010. Daarvoor was zij journalist bij een ochtendpraatshow van de commerciële zender ITV.

3   Junior doctors zijn de jonge beginnende dokters die in de openbare hospitalen opdraaien voor de lange shiften in de spoedafdelingen, de nacht- en weekendploegen die slecht uitgerust, onderbemand en onderbetaald zijn.

4   “Will you be the Labour whip?” Moeilijk vertaalbaar. Een ‘whip’ is een lid van het parlement dat het op zich neemt om de andere parlementsleden in lijn te houden en te disciplineren.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!