(CamiliaTWU/CC)

Fiji bekrachtigt als eerste land klimaatakkoord Parijs

Het parlement van de eilandstaat Fiji heeft als eerste land ter wereld unaniem het akkoord van de klimaatconferentie COP21 in Parijs geratificeerd. De Fiji-eilanden worden door de stijgende zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering rechtsreeks in hun voortbestaan bedreigd.

dinsdag 16 februari 2016 13:47
Spread the love

Op de klimaattop COP21 in Parijs eind 2015 werd de internationale gemeenschap het eens over een plan om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden, en indien mogelijk zelfs tot 1,5 graden. Om formeel internationaal rechtsgeldig te worden, moet dit akkoord door minstens 55 landen worden geratificeerd die samen minstens 55 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vertegenwoordigen.

Ratificatie is de stemming in het nationale parlement waarbij een verdrag officieel wettelijk bindend wordt voor het betrokken land. In tegenstelling tot wat dikwijls verkeerdelijk wordt gedacht heeft de plechtige ondertekening van een verdrag door een staats- of regeringsleider (of zijn plaatsvervanger) geen enkele impact op de wettelijke verplichtingen van het betrokken land.

De enige uitzondering zijn verdragen waarin een clausule is voorzien dat het betrokken verdrag internationaal rechtsgeldig wordt voor alle staten, van zodra een in het verdrag bepaald aantal staten hebben geratificeerd. Die gelden vanaf dan ook voor lidstaten die niet hebben geratificeerd. Dat is in dit klimaatverdrag ook voorzien

Verdragen kunnen door het parlement niet met amendementen aangepast worden. De tekst dient als geheel te worden aanvaard of verworpen (soms door een bijzondere meerderheid), vandaar de term ‘ratificatie’ in plaats van ‘stemming’. (toevoeging door de redactie)

Het Fiji-parlement heeft op 12 februari 2015 als eerste ondertekenende lidstaat het internationaal verdrag formeel bekrachtigd. Dat gebeurde unaniem, zonder tegenstemmen of onthoudingen.

Fiji is een archipel van 332 eilanden in de Stille Oceaan, waarvan er 110 permanent bewoond zijn, soms met een heel kleine bevolking van enkele honderden mensen. 87 procent van de totale bevolking van 850.000 inwoners woont op de twee grootste eilanden. Als eilandenstaat ondervindt Fiji de gevolgen van de klimaatverandering aan den lijve. Het land heeft al te kampen met een stijgende zeespiegel, meer en heviger tropische stormen en teruglopende visbestanden.

Waarnemers verwachten dat veel landen in snel tempo zullen volgen en dat er snel voldoende ratificaties zullen zijn voor de formele bevestiging van het verdrag in april 2016 in New York.

Bron: Fiji first to ratify Paris climate change pact

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!