Boorplatform in de Stille Oceaan op 40 kilometer van de kust van California (WikiMedia Commons)

Oliebedrijven wisten in jaren 1980 al van klimaatprobleem door aardolie

Niet alleen Exxon was sinds de jaren 1970 al op de hoogte van het verband tussen fossiele brandstoffen en klimaatverandering. Recent ontdekte documenten tonen aan dat ook Texaco, Mobil en Shell toen al weet hadden van onderzoek dat dit verband onweerlegbaar aantoonde.

maandag 28 december 2015 10:59
Spread the love

In oktober 2015 bracht de Amerikaanse krant Los Angeles Times aan het licht dat Exxon eind de jaren zeventig al op de hoogte was van de link tussen fossiele brandstoffen en de klimaatverandering, maar die kennis geheim hield. Amper een decennium later nam de oliegigant zelfs het voortouw in een campagne om twijfel te zaaien rond de klimaatwetenschap. Als gevolg van het artikel opende de deelstaat New York inmiddels een officieel onderzoek naar Exxon.

Maar dat is nog niet alles: journalisten van de Amerikaanse onderzoeksorganisatie InsideClimate News hebben nu ontdekt dat het American Petroleum Institute (API), de koepel van de Amerikaanse olie-industrie, eind jaren 1970 een werkgroep bijeenriep om het verband tussen olie en de klimaatverandering te bespreken en de nieuwste kennis te delen. In die werkgroep niet alleen Exxon, maar ook wetenschappers of vertegenwoordigers van onder meer Mobil, Amoco, Phillips, Shell en de oliebedrijven Chevron, Caltex, Unacoal en Texaco die later zouden fuseren tot het huidige Chevron.

De API-werkgroep heette aanvankelijk CO2 and Climate Task Force maar veranderde in 1980 haar naam in Climate and Energy Task Force. “We wilden de nieuwste wetenschap bekijken, de implicaties ervan bespreken en kijken waar verbeteringen mogelijk waren om de uitstoot te verminderen”, zegt James J. Nelson, de toenmalige directeur van de werkgroep in een gesprek met InsideClimate News.

CO2-probleem leidt tot 5 graden opwarming

Dat de leden van deze “Climate and Energy Task Force” zich goed bewust waren van het probleem, blijkt onder meer uit een memo van een Exxon-vertegenwoordiger die verwijst naar een document uit 1979. Daarin staat beschreven hoe de CO2-concentratie in de atmosfeer gestaag toenam, en wanneer men daar de eerste effecten van zou beginnen voelen. Verslagen van de werkgroep spreken ook herhaaldelijk van “het CO2-probleem”.

Uit het verslag van 1980 blijkt dat de API-werkgroep John A. Laurmann uitnodigde, klimaatwetenschapper aan de gerenommeerde Universiteit van Stanford. Laurmann benadrukte dat de wetenschap nog met onzekerheden kampte, maar herhaalde meermaals dat de toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer waarschijnlijk te wijten was aan het verbranden van fossiele brandstoffen.

Hij voorspelde dat de groeiende concentratie van CO2 de gemiddelde temperatuur met 2,5 graden Celsius zou doen stijgen tegen 2038 met “grote economische consequenties” tot gevolg, en tegen 2067 zelfs tot 5 graden met “wereldwijde catastrofale effecten”.

Strategie van ontkenning

De analyse van InsideClimate News laat verder zien hoe de API-werkgroep begin de jaren 1980 nog naar manieren zocht om het effect teniet te doen of te beperken, en zelfs andere energiebronnen overwoog. Maar ruim tien jaar later bleek de houding van het API helemaal omgeslagen: de organisatie sloeg de handen in elkaar met Exxon en andere oliebedrijven om twijfel te zaaien over de klimaatwetenschap, en startte een lobbycampagne tegen strengere uitstootnormen.

En hun doofpotcampagne had succes: het Kyotoprotocol van 1997 werd ondertekend door Amerikaans president Bill Clinton, maar geraakte nooit geratificeerd door het Amerikaanse Congres.

Bron: Exxon’s Oil Industry Peers Knew About Climate Dangers in the 1970s, Too

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!