Smog in Almaty, Kazakhstan foto: Igors Jefimovs

Steden zijn het belangrijkst in verhaal van klimaataanpassing

Steden spelen een hoofdrol in de opwarming van de aarde. Oplossingen op het stedelijke niveau zijn daarom noodzakelijk om het globale klimaatbeleid aan te vullen.

donderdag 10 december 2015 15:04
Spread the love

Steden zijn de grootste uitstoters van broeikasgassen, ze zijn dichtbevolkt en ook de grootste energieverslinders: ziehier de drie drijvende krachten achter de opwarming van de aarde.

Volgens het huisvestingsprogramma van de Verenigde Naties (VN-Habitat) zijn stedelijke gebieden verantwoordelijk voor 80 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Naar schating zullen tegen 2050 ongeveer zeven van de tien mensen in een stad wonen.

“Tot het wereldwijde antwoord op de klimaatverandering moet ook stevige actie van steden behoren”, zei VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon eerder op de klimaattop in Parijs (COP21).

Volgens het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC), gebruiken stedelijke omgevingen 70 procent van de energie in de wereld. Meer dan 90 procent van alle stedelijke gebieden ligt aan de kust. Daarmee loopt de bevolking risico’s bij een stijgende zeespiegel en verwoestende stormen.

Vijfjarenplan

Bij wijze van voorbeeld: Tokio stoot 62 miljoen ton broeikasgassen uit, dat is het equivalent van de 37 minst vervuilende landen in Afrika.

Intussen hebben steden en gemeenten bewezen dat ze vaak sneller maatregelen goedgekeurd krijgen dan op het nationale en internationale niveau als het aankomt op klimaatactie. Uiteraard zijn ook hun oplossingen verbonden met wat er in de komende uren beslist zal worden op de klimaattop in Parijs, waar 195 landen momenteel samenkomen om tot een klimaatakkoord te komen.

“De beslissingen die zullen worden genomen binnen de grote overeenkomst, met inbegrip van de financiering ervan, zullen voor een groot deel op het sub-nationale niveau worden geïmplementeerd en daar zal blijken of ze uiteindelijk succesvol zijn”, zei de Franse minister van Ecologie, Energie en Duurzame Ontwikkeling Ségolène Royal daarover.

De minister sprak tijdens een presentatie op de klimaattop van een vijfjarenplan om alle steden en regio’s verspreid over vijf continenten en goed voor bijna een vijfde van de wereldbevolking, te activeren.

Oelan-Bator en Londen

Het plan werd gelanceerd onder de Lima tot Parijs Actie Agenda (LPAA), een platform dat tijdens de vorige klimaatconferentie ontstond en als doel heeft om ook niet-overheidsactoren te betrekken in de zoektocht naar klimaatoplossingen. Vandaag tellen ze 2200 leden over de hele wereld, van de hoofdstad van Mongolië, Oelan-Bator, tot Londen en New York.

“Op COP 21 is het de eerste keer dat ook de stem van steden gehoord wordt en dat burgemeesters wereldwijd samenkomen om voor snelle klimaatactie te ijveren”, zei de speciale gezant voor Steden en Klimaat Michael Bloomberg op het zij-event Cities of Change.

Code rood

Eerder dit jaar leidde smog in Parijs ertoe dat de Eiffeltoren tijdelijk minder zichtbaar was en vorige week nog gold code rood voor smog in de Chinese hoofdstad Beijing. Burgemeesters hebben er dus baat bij om snel te handelen in het belang van hun bevolking.

Onder meer de Gentse schepen van Milieu, Tine Heyse, sprak op het Globale Convenant van Burgemeesters en hield een pleidooi voor klimaatbeleid op lokaal niveau omdat dat tegelijk bijdraagt tot meer leefbare steden, de reductie van armoede en betere huisvesting.

Minister Royal benadrukte ook de zware last die steden zullen moeten dragen als gevolg van de klimaatverandering. “Steden zijn niet alleen de plekken waar de meeste uitstoot is, het zijn ook de plaatsen waar de meest concrete en dringende actie nodig is.”

Een paper van 2013 in Nature berekende dat zonder snelle klimaatactie, met name de vermindering van de uitstoot van CO2, de kostprijs voor schade door overstromingen voor steden kan oplopen tot duizend miljard dollar per jaar in 2050.

Een recente paper in de Proceedings van de National Academy of Sciences toont aan dat als de globale opwarming doorgaat zoals nu het geval is, de helft van de woningen in 21 steden in de Verenigde Staten zullen onderlopen tegen 2100.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!