(Facebook Gen Pilar-Kabistrante)

Kinderen grootste slachtoffers van klimaatverandering

Kinderen ondervinden de meeste schade van de impact van de klimaatverandering. Als er niet snel tot actie wordt overgegaan, zal het aantal kinderen dat wordt getroffen door de gevolgen verdrievoudigen tot 1,5 miljard stelt een nieuw rapport van UNICEF.

vrijdag 27 november 2015 11:59
Spread the love

Het rapport Unless we act now: The impact of climate change on children vanhet VN-kinderagentschap UNICEF werd gelanceerd in de aanloop naar de klimaattop COP21 in Parijs die op 30 november van start gaat. Het focust op de gevaren die kinderen wereldwijd ondervinden als een gevolg van de klimaatverandering.

“Kinderen zijn het minst verantwoordelijk voor de klimaatverandering, maar vooral zij en hun eigen kinderen zullen met de consequenties moeten leven”, zegt UNICEF-directeur Anthony Lake. “Zoals wel vaker het geval is, zijn het de meest zwakke gemeenschappen, die de grootste problemen zullen ondervinden.”

Extreem weer

Volgens UNICEF leven meer dan een half miljard kinderen in gebieden die vaak overstromen, de meeste daarvan liggen in landen waar minstens de helft van de bevolking in armoede leeft. Nog eens 160 miljoen andere kinderen leven in gebieden die nu al getroffen worden door extreme droogte.

De klimaatverandering zal droogte, overstromingen en extreme weersomstandigheden enkel maar doen toenemen. Extreem weer zal tot meer ondervoeding leiden en kinderen zullen meer vatbaar worden voor watergerelateerde ziekten zoals malaria en knokkelkoorts (dengue).

Nog meer ongelijkheid

Een bijkomend probleem is dat de gezondheidscentra tijdens natuurrampen minder goed bereikbaar zijn. Tijdens de overstromingen in Pakistan in 2010 werden 2,8 miljoen kinderen onder de vijf jaar ziek terwijl 15 procent van de ziekenhuizen niet meer toegankelijk was en de medicatie niet meer bruikbaar.

Kinderen lijden echter niet enkel fysiek. Door de extreme droogte in Oost-Afrika in 2011 en de voedselcrisis die daarop volgde, werden kinderen gedwongen om de school te verlaten en gevaarlijk werk aan te nemen om hun families te ondersteunen. Gezinnen werden uit elkaar gerukt waardoor kinderen nog meer blootgesteld werden aan geweld en uitbuiting.

De klimaatverandering zal de bestaande ongelijkheid dus nog verergeren, stelt het UNICEF-rapport. Kinderen die nu al een gebrekkige toegang tot water en sanitair hebben, zullen extra lijden als ze daarbovenop ook te maken krijgen met extreem weer. Het zal hen nog meer in armoede duwen en meer kwetsbaar maken dan ze nu al zijn.

Een miljard meer kinderen lopen gevaar

Van de 530 miljoen kinderen die in gebieden wonen die vatbaar zijn voor overstromingen, hebben 100 miljoen geen toegang tot proper drinkbaar water en meer dan 270 miljoen hebben geen eigen sanitair. Van de 160 miljoen kinderen die in droogtegebieden wonen, hebben 130 miljoen evenmin toegang tot water en sanitair.

In zijn rapport roept UNICEF op tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen om een globale stijging van de temperatuur tegen te gaan. Zonder actie zal het aantal meest kwetsbare kinderen tegen 2050 verdrievoudigen tot 1,5 miljard.

Internationale veiligheid

Tijdens de recente vergadering van de G20 in Turkije waarschuwde VN-secretaris-generaal Ban-Ki moon opnieuw voor de gevolgen van de klimaatverandering. “Zelfs een stijging van 2 graden zal gevolgen hebben voor de voedselzekerheid, de economie en de internationale veiligheid”, zei hij aan de aanwezige wereldleiders.

UNICEF wil dat ook kinderen als afzonderlijke aandachtsgroep worden opgenomen in de gesprekken over de aanpassingen die dienen te gebeuren in het kader van de klimaatverandering.

“Omdat extreme gebeurtenissen meer frequent zullen worden in de toekomst, is het noodzakelijk dat kinderen meer veerkrachtig worden en er ook voor hen in termen van rechtvaardige oplossingen wordt gedacht”, stelt het rapport.

Bron: Children Extremely Vulnerable to Climate Change, Warns UNICEF

 

take down
the paywall
steun ons nu!