De hoge energiekosten drijven de Caribische eilandstaten tot het ontwikkelen van duurzame energiebronnen (Zadie Neufville/IPS)

Caraïben eisen opwarming aarde tot maximaal anderhalve graad

De onderhandelaars van de Caraïbische Gemeenschap op de komende klimaatconferentie COP21 in Parijs dringen aan op een klimaatakkoord dat de globale temperatuurstijging onder 1,5 graad houdt.

dinsdag 24 november 2015 15:01
Spread the love

“1,5 om in leven te blijven”, zo luidt de leuze van de Caraïbische campagne die de aandacht op de gevolgen van de klimaatverandering wil vestigen. De onderhandelaars van de eilandstaten van de Caraïbische Gemeenschap (Caricom) trekken met een gezamenlijk standpunt naar de klimaatconferentie COP21, eind november 2015 in Parijs.

De Caraïbische eilandstaten dragen zelf niet veel bij aan de opwarming van de aarde, maar vrezen wel dat de gevolgen van de klimaatverandering hen hard zullen treffen: kusten die overstromen, meer en zwaardere orkanen, fellere droogtes en koraalsterfte, om er enkele te noemen.

De anderhalve graad-campagne waarschuwt dat ‘niets doen’ de gemeenschap 10 miljard euro kan kosten tegen 2025, en 21 miljard euro tegen 2050. De meeste Caricom-lidstaten voelen trouwens al de gevolgen van de klimaatverandering: de opgelopen schade tussen 1990 en 2008 zou 128 miljard euro bedragen.

“De regio wil nog steeds dat de wereldwijde opwarming onder 1,5 graad wordt gehouden, maar beseft dat andere onderhandelaars zoals de EU al naar 2 graden kijken”, verklaart Devon Gardner, hoofd van de energieafdeling bij Caricom. Verschillende van de betrokken eilandstaten liggen onder de zeespiegel en hebben cruciale infrastructuur die nu al door regelmatige overstromingen wordt getroffen.

Hoge energiekosten

“Zelfs als de klimaatverandering niet zou bestaan, zou Caricom zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen moeten afstappen vanwege sociale opportuniteiten, economisch concurrentievermogen en nationale veiligheid”, stelt Ochs. Hij is één van de auteurs van het nieuwe rapport Caribbean Sustainable Energy Roadmap and Strategy (C-Serms).

De meeste Caricom-lidstaten spenderen tot de helft van hun inkomsten aan olieproducten voor energieproductie, maar dat volstaat niet om aan de elektriciteitsvraag te voldoen. Investeringen in hernieuwbare energie helpen de regio om hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen, zodat ook hun uitstoot en de stroomkosten dalen.

Zo is er het voorbeeld van Jamaica, waar elektriciteit vier keer zoveel kost als in de VS. Hier werd meer dan 188 miljoen euro geïnvesteerd om 115 megawatt alternatieve energie aan het net toe te voegen. De doelstelling is om het aandeel van elektriciteit die met olie wordt opgewekt te verminderen met 30 procent tegen 2020.

“De snel dalende kostprijs van de technologie voor duurzame energie samen met het regeringsbeleid zullen alternatieve bronnen aantrekkelijk maken voor investeerders en gewone mensen”, gelooft Julian Robinson, de Jamaicaanse staatssecretaris voor Energie.

Bron: Against the Odds, Caribbean Doubles Down for 1.5 Degree Deal in Paris

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!