Solucar PS10 door afloresm

Geeft Parijs extra duw aan doorbraak hernieuwbare energie?

Helaas kunnen we eind volgende week niet meer met 10.000 Belgen richting Parijs reizen voor de geplande massale klimaatmars op zondag 29 november. Doodzonde. Maar wij rekenen op de Belgische autoriteiten om in eigen land wel toelating te geven aan burgers om hun stem in het klimaatdebat luid te laten klinken en hun verwachtingen voor Parijs te ventileren.

donderdag 19 november 2015 12:45
Spread the love

Mijn verwachtingen voor de klimaattop in Parijs zijn hoog, maar ik ben ook niet naïef. De desillusie na die vorige klimaattop onder hoogspanning, zes jaar geleden in Kopenhagen, liet zijn sporen na.

Toch staan de sterren beter dan ooit voor een grote stap voorwaarts in de strijd tegen de klimaatverandering. De paus en islamitische leiders, invloedrijke celebrities, maar ook een groeiende groep van bedrijven en investeerders riepen dit jaar allemaal op tot ambitieuze klimaatactie. Meer dan 150 landen presenteerden intussen hun nationale klimaatplannen waarop het akkoord in Parijs zal steunen. Die landen zijn samen goed voor meer dan 90 procent van de wereldwijde uitstoot. Ter vergelijking: het Kyotoprotocol dat nog loopt tot 2020 regelt amper 12 procent van de uitstoot. Nog vóór de start van de top is dat al een historische stap. Nooit waren zoveel landen bereid om het mondiale klimaatprobleem bij de horens te vatten.

De beloftes in die nationale klimaatplannen zullen de opwarming van onze planeet echter nog niet kunnen beperken tot 2°C, de grens die in Kopenhagen werd afgesproken als kantelpunt om gevaarlijke klimaatverandering te vermijden. Het is dus belangrijk dat het nieuwe internationale klimaatakkoord een duidelijk proces afspreekt om die ambities na Parijs verder te verhogen.

Ingehaald door hernieuwbare energie

Het is zeker mogelijk om de komende jaren meer ambitie te tonen. Veel waarnemers voorspellen dat landen als China en India, maar ook de VS en Europa hun klimaatdoelen meer dan waarschijnlijk zullen overtreffen. Want op het terrein, en al zeker in de energiesector, is de beweging richting 100% hernieuwbare energie niet meer te stoppen.

Sinds 2010 werd energie opwekken uit wind en zon wereldwijd respectievelijk drie en vier keer goedkoper. En dat laat zich voelen op de markt. Zo installeerde China in de eerste negen maanden van dit jaar evenveel zonnecapaciteit als de helft van het Belgische elektriciteitspark. In 2014 bestond 60 procent van de wereldwijd geïnstalleerde elektriciteitscapaciteit uit hernieuwbare energiebronnen, in de EU was dat maar liefst 79 procent.

De groeiende efficiëntie en aanhoudende prijsdalingen van hernieuwbare energie zetten de energiesector op zijn kop. Voor de oude mastodonten in de elektriciteitssector is dit geen fluwelen revolutie. Het is een kwestie van leven en of dood. Steeds meer grote energiebedrijven beseffen dan ook dat hun fossiele centrales thuishoren in de vorige eeuw en sturen hun business model richting hernieuwbare energie.

Het Italiaanse Enel bijvoorbeeld – de energieleverancier met wereldwijd het grootste aantal consumenten – stond nog niet zo lang geleden lijnrecht tegenover organisaties als Greenpeace, maar kondigde vorige maand aan geen nieuwe steenkoolcentrales meer te bouwen en volop in te zetten op wind- en zonne-energie. De nieuwe CEO van het energiebedrijf verwees hierbij naar de onstuitbare combinatie van betere technologie en lagere prijzen, maar ook naar het ambitieuzere klimaatbeleid van overheden. Hij verwacht dat in de komende 12 maanden nog heel wat andere klassieke energiebedrijven zullen volgen.

Nucleaire spelers op de energiemarkt bevinden zich in een nog lastiger parket. De levensduurverlengingen van hun centrales kosten miljarden euro’s en nieuwe reactoren raken maar niet klaar. Bovendien vallen ze vele malen duurder uit dan aanvankelijk werd voorgespiegeld. Ook kernenergie is dus een eindig verhaal.

Doe mee of ga uit de weg!

Het momentum is met andere woorden nog nooit zo groot geweest. Dé grote uitdaging voor de klimaattop in Parijs wordt dan ook om de transitie die zich nu al voltrekt in het veld, kracht bij te zetten. Want ook al breekt hernieuwbare energie overal ter wereld door, er blijven nog barrières die een ambitieus klimaatakkoord kan en moet wegnemen.

Zo moet de top in Parijs fossiele brandstoffen en kernenergie definitief de deur wijzen, te beginnen door subsidies en investeringen in vuile energie af te bouwen. Het nieuwe klimaatakkoord moet een duidelijk signaal geven. Miljoenen burgers, bedrijven en investeerders wereldwijd hebben de boodschap allang begrepen: onze enige kans op een rechtvaardige transitie naar een leefbaar klimaat is een maatschappij die draait op 100 procent hernieuwbare energie.

Zelfs een matig klimaatakkoord zal de doorbraak van hernieuwbare energie niet stoppen. Maar de politieke leiders in Parijs kunnen en moeten de boel danig versnellen, want de tijd dringt. Zij kiezen de komende dagen hoe ze de geschiedenis willen ingaan. Hebben ze het lef om fossiele en nucleaire brandstoffen af te zweren en hernieuwbare energie te omarmen? Of blijven ze de marionetten van de die hard fossiele en nucleaire lobbyisten? Staan ze in de weg of doen ze mee met onze beweging?

Joeri Thijs, Greenpeace

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!