Sinds juli 2014 heeft het nationale elektriciteitsbedrijf van Uruguay (UTE) 30 volledig elektrische wagens. Sindsdien is dat aantal nog verdubbeld (Verónica Firme/IPS)

Uruguay kiest voluit voor hernieuwbare energie

Uruguay wil voor 2030 CO2-neutraal zijn en past het energiebeleid daarop aan. Momenteel is 55 procent van de energieproductie in Uruguay al afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Het land wil dat aandeel vergroten met publiek-private partnerschappen en nieuwe investeringen .

dinsdag 17 november 2015 15:31
Spread the love

Uruguay draagt wereldwijd voor slechts voor 0,06 procent bij aan de uitstoot van schadelijke broeikasgassen die de opwarming van de aarde veroorzaken, zei Ramón Méndez, voorzitter van Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climátic (SNRCC – Nationaal Systeem voor Respons op de Klimaatverandering) tijdens een bijeenkomst over hernieuwbare energie. Toch wil het land nog schoner worden op energiegebied.

In augustus 2015 werd een Plan voor Nationale Energiezuinigheid aangenomen. Dat moet ertoe leiden dat het energieverbruik in alle sectoren van de economie, maar vooral in woongebieden en de transportsector, daalt. Uit deze twee sectoren moet 75 procent van de totale reductie tot 2024 komen. Verder werd wetgeving aangenomen die het mogelijk maakt om extra belastinggeld in hernieuwbare energie te investeren.

Transitie

Deze energietransitie begon tijdens de eerste termijn (2005-2010) van huidig president Tabaré Vázquez en werd verdergezet onder zijn opvolger, president José Mujica (2010-2015). Het land begon deze beleidskeuze echter niet zomaar uit het niets, zegt Gonzalo Abal van het Solar Energy Laboratory van de Universiteit van de Republiek Uruguay.

Dankzij waterkracht kwam al een aanzienlijk deel van de energie in het land uit schone bronnen. Waterkrachtcentrales zijn echter kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Het land bouwde tussen 1930 en 1980 vier waterkrachtcentrales. Twee oude thermische centrales op fossiele brandstoffen fungeerden als vangnet, voor het geval er te weinig water was om de waterkrachtcentrales draaiend te houden. De laatste keer dat dit gebeurde, was in 2004.

Uruguay, met 3,3 miljoen inwoners, richt zich nu op andere bronnen, zoals windenergie en biomassa. Het land had eind 2014 een totale geïnstalleerde capaciteit van 3.719 megawatt, inclusief generators aangesloten op het nationale netwerk en op zichzelf staande energiesystemen, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Industrie, Energie en Mijnbouw.

Thermische centrales (op fossiele brandstoffen en biomassa) leverden 1696 megawatt, waterkracht was goed voor 1538 megawatt, windenergie voor 481 megawatt en zonne-energie voor 4 megawatt, volgens de Nationale Energiebalans 2014. De industrie is de grootste energieverbruiker (39 procent), gevolgd door transport (29 procent), woonhuizen (19 procent), handel en diensten (8 procent) en landbouw, visserij en mijnbouw (5 procent).

Wind en zon

Uruguay zet momenteel vol in op de expansie van windenergie. “We zitten nu bijna op 1000 megawatt aan geïnstalleerde capaciteit”, zegt Gonzalo Abal. Honderd hectare land is reeds volgebouwd met zonnepanelen en er wordt gebouwd aan een centrale van 50 megawatt. “De rest van de projecten, ongeveer vijftien, is kleiner. Ze zitten tussen 1 en 5 megawatt en bevinden zich in het noorden van het land.” Abal zegt dat ook gekeken wordt naar uitbreiding in geografische zin. “Als je het netwerk verbindt met Argentinië en het zuiden van Brazilië, wordt de kans dat je door atmosferische omstandigheden zonder windenergie komt te zitten erg klein.”

Het aanbod hernieuwbare energie is in Uruguay geen probleem, zegt Gerardo Honty, een expert van het Latijns-Amerikaanse Centrum voor Sociale Ecologie. “Het probleem ligt vooral bij verbrandingsmotoren van voertuigen, die niet op hernieuwbare energie kunnen draaien.” De transportsector, en met name het openbaar vervoer, vormt daarom een uitdaging voor de toekomst. Uruguay voerde al diverse studies uit naar de invoering van elektrisch openbaar vervoer.

Bron:  Uruguay Puts High Priority on Renewable Energies

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!