Jongsocialisten VUB

Open brief: Mag het denken zich plots wel onderwerpen aan een financieel belang?

De Vrije Universiteit Brussel heeft als enige Vlaamse universiteit het principe van 'Vrij Onderzoek' in haar statuten staan. Sinds kort is de VUB ook de enige universiteit in Europa die je op de beurs kan terugvinden. Een redelijk eigenzinnige logica van een redelijk eigenzinnige universiteit?

vrijdag 6 november 2015 11:58
Spread the love

Geachte rector,

Beste Paul De Knop,

De VUB trekt met trots elk jaar meer studenten aan en wordt hierbij geconfronteerd met een overheid die, zoals de Vlaamse Onderwijsraad aangeeft, onvoldoende investeert in ons onderwijslandschap.

De kosten voor de universiteit stijgen, terwijl de overheidsinkomsten dalen. Een ideologische keuze van de huidige regering die alvast niet de onze is. Dit is een situatie die bovendien voor elke kwaliteitsvolle onderwijsinstelling onhoudbaar wordt.

Deze bezorgdheid delen wij volledig met u. Als rector en goede huisvader ging u dus op zoek naar andere inkomstenbronnen. Creatief als onze universiteit is, deed ze dat bijvoorbeeld door het verkopen van zwembadtegels, het lopen van marathons of het verkopen van flesjes water. Acties die wij samen met vele studenten en personeelsleden konden smaken.

Goede huisvader

Minder creatief – maar zeker niet minder voorspelbaar – was de verhoging van de inschrijvingsgelden door de huidige regering. Alweer niet meer dan een ideologische keuze die niet de onze is.

Uw reactie hierop – u weet wel, studeren kost niet meer dan een iPhone – baarde ons echter wat zorgen. Een rector die de democratisering van ons onderwijs verdedigt, past misschien beter bij de waarden van onze universiteit? Hopelijk kaderde uw enthousiasme toen niet binnen de toenemende Leuvense drang om allerhande ingangsexamens aan de universiteit te creëren. Het ingangsexamen op basis van sociaal-economische status was alvast geboren en werd ogenschijnlijk gesteund door onze universiteit. 

Toch kon u onlangs op onze brede steun rekenen wanneer u opriep dat onze universiteit “activistisch moest durven zijn”. We zouden niet langer meegaan met de stroom en opkomen voor onze waarden. Twee weken later staat de Vrije Universiteit Brussel op de beurs genoteerd. Het begrip activisme kreeg al gauw een tamelijke wrange nasmaak.

 Beurs-activisme

Toegegeven; het verkopen van obligaties is nog niet hetzelfde als het uitschrijven van beursgenoteerde aandelen, maar alvast wel een stapje verder dan het verkopen van zwembadtegels. Wij zijn alvast benieuwd naar de volgende activistische stap van uw rectoraat.

Gelukkig stellen studenten zich wél vragen over uw plotse beurs-activisme. Ongetwijfeld iets waar u zich om verheugt. Studenten vormen tot kritische en actieve burgers behoort immers tot de kernwaarden van onze universiteit, zoals u zelf terecht aangaf. Net als de democratische inspraak van studenten in de besluitvorming, zoals verankerd in onze statuten. Bijzonder jammer dat de Studentenraad blijkbaar van niets op de hoogte werd gebracht. Een redelijk eigenzinnige democratie van een redelijk eigenzinnig universiteit?

De vraag is dus niet of er al dan niet een tekort is aan financiële middelen vanuit de overheid. Dat tekort is er zeker. Een tekort dat bovendien niet voortvloeit uit één of andere natuurkundige wetmatigheid, maar louter een gevolg is van een ideologische keuze.

De centrale vraag voor de Vrije Universiteit Brussel is hoe zij met dat tekort omspringt. Door Vrij Onderzoek te privatiseren en te verkopen op de beurs? Of door de overheid aan te sporen haar verantwoordelijkheid op te nemen en resoluut te opteren voor Vrij Onderzoek en democratisch onderwijs. Zet u uw recente aansporing tot activisme samen met ons om in daden of gaat u gewoon mee met de stroom? Zal onze universiteit ook in de toekomst Vrij blijven, of verkoopt u dat woordje ook aan de hoogste bieder?

Hopelijk heeft u tussen de beurskoersen door nog tijd om deze vragen voor onze universiteit te beantwoorden. Wij kijken alvast uit naar uw antwoord!

Met activistische groeten,
Jongsocialisten VUB

take down
the paywall
steun ons nu!