Ban Ki-Moon bezocht de Top in Bolivia (Isabelle Van Brabant)
Milieu -

Zuid-Amerikaanse landen gaan zich niet laten doen op klimaattop in Parijs

Er werd weinig tot niets over gezegd in onze pers, maar van zaterdag 10 tot maandag 12 oktober vond een belangrijke Internationale Top van de Volkeren plaats in Bolivia over de klimaatverandering.

vrijdag 23 oktober 2015 15:21
Spread the love

Dat in onze media over dit evenement zo goed als niets werd vermeld is vreemd want Evo Morales, de president van Bolivia, is met deze topconferentie niet aan zijn proefstuk toe. In 2010 organiseerde hij de eerste Wereldconferentie over hetzelfde thema in Cochabamba. Tienduizenden vertegenwoordigers van sociale bewegingen zijn toen gekomen omdat ze gehoord wilden worden.

Op de klimaattop (of eerder flop) van Kopenhagen van 2009, werd hun stem genegeerd. Het Cochabamba-akkoord (het Akkoord van de Volkeren) wordt nu nog steeds door de progressieve milieubeweging gezien als het ‘antwoord op Kopenhagen’ en de illustratie bij uitstek van welke klimaataanpak het overgrote merendeel van de wereldbevolking wil: de boeren, de inheemse volkeren, de armen, de sociale bewegingen, zeg maar de 99 procent.

Opnieuw waren duizenden vertegenwoordigers van sociale bewegingen aanwezig. Zelfs Frans minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius en VN-secretaris-Generaal Ban Ki-Moon maakten tijd vrij in hun drukke agenda om deze conferentie eventjes bij te wonen. Uit ware interesse of om toch maar eens hun oor te luister te leggen bij de luis in de pels van de internationale klimaatonderhandelingen?

Radicale top

Bolivia heeft een eeuwenlange traditie van respect voor Moeder Aarde die zij ‘Pachamama’ noemen. Onder inheems president Evo Morales is dit geen folklore gebleven, maar uit dit zich in een heel consequente en straffe positie op Internationale klimaattoppen.

Bolivia en de andere landen van de Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) zijn de enigen die het kapitalistische systeem aanklagen als verantwoordelijke voor de klimaatcrisis. Daarom zijn ze bondgenoten aan de onderhandelingstafel van de grote massa klimaatactivisten die buiten protesteren. Op eerdere topbijeenkomsten heeft Bolivia meerdere akkoorden geblokkeerd, omdat die te weinig rekening hielden met de belangen van de minder ontwikkelde landen. 

De conclusies van deze driedaagse wereldconferentie bevatten enkele interessante punten. Tijdens de Klimaattop van Kopenhagen in 2009 riep Bolivia al op om een Internationaal Gerechtshof voor Klimaatrechtvaardigheid op te richten, waarin het mogelijk zou worden landen, die zich niet aan de internationale afspraken houden, te bestraffen. Dit voorstel wordt in de conclusies opnieuw centraal gezet en verder uitgewerkt. 

Die conclusies houden ook vast aan een maximale temperatuurstijging van 1,5 graden Celsius, wat jarenlang door de IPCC als de maximale stijging werd aangenomen, maar onder politieke druk van kapitaalkrachtige grootmachten (en in hun nek de hete adem van multinationals) is afgezwakt tot 2 graden als streefdoel voor de klimaatconferentie COP21 vanaf eind november 2015 in Parijs. 

 Jongeren grootste slachtoffer 

Evo Morales verklaarde in zijn slottoespraak dat deze conclusies zullen meegenomen worden naar de COP21 in Parijs. Ze zullen er niet enkel voorgesteld maar ook verdedigd worden. Niet alleen door Bolivia, maar ook door Ecuador, Venezuela en Cuba, waarvan resp. de presidenten Rafael Correa, Nicolas Maduro en Buitenlandminister Bruno Rodriguez, aanwezig waren op de slotmeeting. 

Morales deed ook een vurige oproep aan de jongeren, de nieuwe generaties op deze wereld. Zij zullen het grootste slachtoffer van het kapitalisme worden, als de opwarming van de aarde niet wordt tegengehouden. Daarom moeten ze tegen de stroom ingaan. “Por la vida, por la humanidad, deberian ser anti-imperialistas” Omwille van het leven en de mensheid zouden ze anti-imperialisten moeten zijn.  

Allen naar Parijs

Morales en de andere landen ALBA-landen kunnen gewicht in de schaal werpen, want daar draait het tenslotte om, de politieke krachtverhoudingen wijzigen.

De president van Ecuador Rafael Correa zei het bij het begon van de top. De volkeren van de wereld moeten de confrontatie aangaan met de machtige landen die verantwoordelijk zijn voor de ecologische schade en de klimaatverandering.

Aan de onderhandelingstafel straks in Parijs, zijn er heel wat landen die wel ernstige engagementen op zich willen nemen in de strijd tegen de klimaatcrisis. Dat landen als Bolivia, Venezuela, Cuba en Ecuador, nog een stapje verder willen gaan, kan het debat in het voordeel van de volkeren alleen maar ten goede komen. 

Meteen is dit een pleidooi om naar de klimaatmars te komen op zaterdag 29 november 2015 in Parijs. De organisatoren hebben de ambitie om er de grootste klimaatbetoging ooit van te maken. In België alleen al wordt verwacht dat 10.000 activisten naar de lichtstad zullen gaan.

Het zou schitterend zijn, mochten op die manier de Conclusies van de Tweede Wereldconferentie van de Volkeren over klimaatverandering en de rechten van Moeder Aarde, kracht bijgezet kunnen worden.

Als Evo Morales in Parijs niet alleen spreekt in naam van zijn eigen natie en de progressieve ALBA-landen, maar ook in naam van miljoenen wereldburgers die vinden dat het nu echt wel genoeg is geweest met loze beloften, dan kan zijn pleidooi niet meer genegeerd worden.

take down
the paywall
steun ons nu!