Een windenergiecentrale in de Chinese stad Tianjin. China is de grootste producent ter wereld van windturbines en zonnepanelen (Mitch Moxley/IPS)

Klimaatplan China ambitieus, Zuid-Korea onvoldoende

Milieuorganisaties zijn verheugd over het klimaatplan dat China op 30 juni 2015 heeft ingediend bij de VN. Deze plannen zijn een van de bouwstenen voor het nieuwe klimaatverdrag dat in december 2015 in Parijs moet worden gesloten op de 21ste VN-klimaatconferentie (COP21). Over het klimaatplan van Zuid-Korea dat dezelfde dag werd ingediend is men heel wat minder enthousiast. “Te vrijblijvend”.

donderdag 2 juli 2015 13:18
Spread the love

Tot
de Chinese plannen behoren een reductie van de CO2-uitstoot van 60
tot 65 procent tegenover 2005 en groei van het aandeel van duurzame
energie in de totale energieproductie met 20 procent tegen 2030. Deze
beloften zijn onderdeel van de Intended Nationally Determined
Contribution (INDC – geplande nationaal bepaalde bijdrage), een
door elk land afzonderlijk bepaalde doelstelling die elke VN-lidstaat
moet indienen voor de 21ste VN-klimaattop in december in Parijs
(COP21). Tijdens die bijeenkomst wordt een wereldwijde
klimaatovereenkomst verwacht die van kracht moet worden in 2025.

“Het
Chinese INDC geeft een positieve impuls aan het internationale
klimaatproces op weg naar Parijs”, zegt Changhua Wu, directeur
Greater China van de milieuorganisatie The Climate Group. “China’s
pogingen, om de agenda voor binnenlandse groei en de agenda voor de
klimaatverandering met elkaar in overeenstemming te brengen, zijn een
voorbeeld van de fundamentele verandering die nodig is om te komen
tot een ander soort economische groei.”

Volgens
gegevens van The Climate Group, is China momenteel wereldwijd de
belangrijkste investeerder in schone energie. Het land gaf hieraan in
2014 een recordbedrag uit van 84,9 miljard euro. Daarmee was het goed
voor bijna een derde van de wereldwijde investeringen in schone
energie.

Steenkool

De
snelle economische groei in China is nog steeds grotendeels gebaseerd
op energie uit steenkool. Die maakt nog steeds twee derden uit van de
totale energieproductie. De groei van de sector voor hernieuwbare
energie heeft echter al impact. Volgens het Nationaal Bureau voor de
Statistiek van China daalde het verbruik van steenkool in 2014 met
2,9 procent, terwijl het totale energieverbruik steeg. Het aandeel
hernieuwbare energie in de totale energiemix steeg naar 16,9 procent,
inclusief windenergie en waterkracht.

Jennifer
Morgan, directeur bij het Climate Program van het World Resources
Institute, zegt in een reactie dat het Chinese plan reflecteert dat
China “zeer gemotiveerd” is om iets aan de klimaatcrisis te
doen. “Al veertig landen hebben hun nationale plannen voor de
COP21 vrijgegeven. We zien in 2015 een groeiende bereidheid voor
internationale klimaatactie.”

“China
wordt ook gemotiveerd door sterke nationale belangen om iets te doen
aan hardnekkige luchtvervuiling, de invloed van de klimaatverandering
te beperken en de werkgelegenheid in de hernieuwbare energiesector te
vergroten”, zegt Morgan in een verklaring. “Meer dan 3,4
miljoen Chinezen werken nu al in de hernieuwbare energiesector.”

2
graden Celsius

China
is momenteel goed voor een kwart van de totale CO2-uitstoot in de
wereld en een derde van de uitstoot van de landen G20 de groep van twintig grootste economieën ter wereld, die 75 procent van de wereldwijde
uitstoot produceert).

Het
Internationaal Energieagentschap van de VN waarschuwt dat de al
ingediende INDC’s “een positieve impact zullen hebben op
toekomstige energietrends, maar nog onvoldoende zijn voor de grote
koerswijziging die nodig is om de temperatuurstijging onder de 2
graden Celsius te houden.” Als de temperatuur op aarde met meer
dan 2 graden stijgt, kunnen zich volgens experts mogelijk
catastrofale gevolgen voordoen.

“Het
is duidelijk dat het Chinese plan om de CO2-uitstoot te verminderen
en een economie te bouwen op schone technologie op het hoogste
regeringsniveau is besloten”, zegt Mark Kenber, hoofd van The
Climate Group. “We hopen dat India, Brazilië en andere landen
snel zullen volgen en het benodigde ambitieniveau laten zien.”

Zuid-Korea

Bijna
tegelijk met China heeft ook Zuid-Korea een nieuw klimaatplan
ingediend bij de VN. Het land belooft tegen 2030 de uitstoot van
broeikasgassen met 37 procent terug te dringen tegenover een
business-as-usual-scenario. 

Zonder
deze nieuwe inspanningen zou de CO2-uitstoot van het land 850,6
miljoen ton per jaar bedragen in 2030, maar de regering in de
hoofdstad Seoel belooft dus om beter te doen, door een combinatie van
beperking van de uitstoot (met 25,7 procent) en de aankoop van
CO2-certificaten (11,3 procent). Op die manier zou het land in 2030
nog 536 miljoen ton per jaar uitstoten, 37 procent minder dan nu. De
Zuid-Koreaanse regering komt daarmee tegemoet aan de toenemende
kritiek dat de bestaande doelstellingen veel te zwak waren.

Kritiek 

Toch
blijft er kritiek komen van de milieuorganisaties, omdat het nieuwe plan de industrie nog steeds grotendeels ontziet.
“Gezien de relatief lichte verantwoordelijkheid die toegewezen
wordt aan de industrie – die nochtans goed is voor 70 procent van
de CO2-uitstoot – komt er veel druk op andere sectoren, zoals het
vervoer en de gezinnen”, zegt Ahn Byung-ok, hoofd van het
Instituut voor Klimaatactie in The Korea Herald.

“Bovendien
kost het geld om emissierechten te kopen. De overheid heeft echter
nog niet in kaart gebracht waar die middelen vandaan moeten komen.
Dit voorstel toont dus nog geen echte wil van de regering om het
klimaatprobleem aan te pakken.” Zuid-Korea diende zijn
klimaatbeloftes vrijwel gelijktijdig in met China.

Bronnen:
China
Hailed as Leader for New Climate Plan

South
Korea’s draft climate action plan “inadequate”

take down
the paywall
steun ons nu!