Interpellatie op gemeenteraad van 26 mei

Asociale gevolgen van het invoeren van de Lage Emissiezone in Antwerpen

dinsdag 2 juni 2015 14:13
Spread the love

De stad
Antwerpen legde in december de details vast van haar lage-emissiezone (LEZ),
haar stokpaardje voor de aanpak van de milieuvervuiling. LEZ is een zone in de
binnenstad waar vervuilende wagens niet welkom zijn. De invoering gebeurt in
twee fasen. Een eerste fase gaat reeds in 2016. Op de gemeenteraad van 26 mei interpelleerde ik over de asociale gevolgen van deze invoering, met de vraag hoe die zouden worden opgevangen.

Voor het
eerst krijgen we nu zicht wat de sociale impact is van deze maatregelen. De
Dienst Inverkeersstelling berekende dat dit voor 15.137 inwoners betekent dat
dat zij niet langer met hun huidige wagen hun eigen buurt zullen mogen
binnenrijden. In de tweede fase die in 2020 ingaat zijn zelfs 27.960
Antwerpenaren slachtoffer van deze maatregel. Dat berekende de VAB op basis van
het wagenpark zoals ingeschreven in 2014. Van de Antwerpse dieselrijders zal in
2020 (dat is binnen vijf jaar) 56 procent zijn huidige wagen niet langer mogen
gebruiken in het stadscentrum, bij de benzinerijders gaat het om 8 procent.
(GVA 8 mei 2015)

Wie dus nu met een diesel rijdt met een Euro-3 norm, kan zijn
wagen nog laten uitrusten met een roetfilter (om de Euro-4 norm te halen) maar
omdat vanaf 2020 de norm wordt verlegd naar Euro-5 is dit een vrij dure kost.
Volgens VAB is dit ook een totaal onzinnige uitgave. Terwijl ondertussen bewezen is
dat er in realiteit geen groot verschil in schadelijke uitstoot is tussen Euro1
en Euro5 voor dieselwagens. Er is een groot verschil tussen de laboratoriumtesten voor de Euronormen en de vervuiling in real life. Op de 15de Horta-avond van Ademloos op
2 oktober 2014 werd dit alles nog uitgelegd door de directeur van het
Directorate General Environment van de Europese Commissie. Zie de eerste slide
in bijlage. Automobilisten die in 2016 een nieuwe wagen kopen die voldoet aan
de dan geldende normen zouden in 2020 wel eens bedrogen kunnen uitkomen.

Terecht
waarschuwt de VAB voor de sociale impact van de invoering van een
emissiezone. Het gaat om een extra belasting op mobiliteit voor heel wat
Antwerpenaren. Na het verhogen van de prijzen van De Lijn, zal men ook uitgaven
aan zijn wagen moeten doen of een nieuwe auto moeten kopen.

Terecht
waarschuwt de VAB voor de sociale impact van de invoering van een
emissiezone. Het gaat om een extra belasting op mobiliteit voor heel wat
Antwerpenaren. Na het verhogen van de prijzen van De Lijn, zal men ook uitgaven
aan zijn wagen moeten doen of een nieuwe auto moeten kopen.

Dit is
vooral pijnlijk omdat het milieu-effect van een lage emissiezone zeer beperkt is

Dit is
vooral pijnlijk omdat het milieu-effect van een lage emissiezone zeer beperkt is,
wat ik in deze raad reeds meermaals heb gesteld.

In
september vorig jaar heeft de VMM nog een studie gepubliceerd over de
intrastedelijke variabiliteit van UFP. De cijfers spreken voor zich en geven ook aan waar het echte probleem
van de Antwerpse luchtvervuiling zich situeert en in welke verhoudingen. Op LO waar
de LEZ ook wordt toegepast passeerden er 3000 voertuigen per etmaal, aan het
Stadspark: 8000, op de Turnhoutsebaan 13.000, Plantin Moretuslei: 32.000 maar
op de Ring: 275.000. Ik heb in bijlage bij deze interpellatie de curve met het
dagverloop van het verkeer op de Ring, waar met de LEZ niets aan gedaan wordt,
vergeleken met de curve met het verkeer in de binnenstad.

De
haalbaarheidsstudie van Transport&Mobility Leuven laat zien dat NO2 amper
met 2% in 2016 en 13% in 2020 zou dalen, waardoor zelfs de Europese norm voor Antwerpen op de meeste
plaatsen nog steeds niet gehaald wordt.

Ten slotte
is dit milieu-effect van de LEZ voorbijgaand. Vanaf 1 september zijn de
fabrikanten verplicht om in nieuwe wagens de euronorm 6 te hanteren. In de haalbaarheidsstudie
van Transport&Mobility bleek trouwens ook dat de verbetering van de
luchtkwaliteit hoofdzakelijk een gevolg is van de autonome verjonging van het
wagenpark en dat de bijdrage van het invoeren van de LEZ daarmee vergeleken
slechts marginaal is. Zie de grafiek in de derde bijlage.

Op de gemeenteraad van 26 mei heb ik geïnterpelleerd over het asociale karakter van de LEZ. Zie artikel van het Nieuwsblad in bijlage. Ik kreeg inderdaad geen steun vanuit de oppositie.

Groeiend bewustzijn

Maar het bewustzijn over het asociale karakter en de hypocrisie in de verdediging van de N-VA over hun stokpaardje begint meer en meer door te dringen. Mathias Bienstmans, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu, schreef hierover een interessante blog op deredactie.be 

Ook op de website van Ademloos staat een interessante Fact Check: Maakt de Lage Emissiezone (LEZ) de Antwerpse lucht weer goed?

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!