Keystone XL wel bedreiging voor klimaat

Keystone XL wel bedreiging voor klimaat

Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt een eerdere conclusie door het ministerie van Buitenlandse Zaken in twijfel. De beruchte Keystone XL-pijpleiding is wel degelijk een bedreiging voor het klimaat, waarschuwt het EPA in een brief.

donderdag 5 februari 2015 14:47
Spread the loveDe Keystone pijplijn, waarvan Keystone XL een onderdeel is (WikiMedia Commons)

De controversiële Keystone XL pijpleiding moet olie uit de erg vervuilende teerzanden in Canada dwars door de VS transporteren, zeer tegen de zin van milieuverenigingen, omwonenden en inheemse bevolkingsgroepen. De Republikeinen in het Congres willen de symbolische pijpleiding zo snel mogelijk goedkeuren, maar het Witte Huis dreigt met een veto.

Twee jaar geleden nog kwam het ministerie van Buitenlandse Zaken tot de verrassende conclusie dat de pijpleiding geen significant effect zou hebben op de uitstoot van broeikasgassen. Maar daarover blijkt nu onenigheid binnen de Amerikaanse overheid. In een brief die dinsdag aan het licht kwam, stelt het milieuagentschap EPA immers dat de pijpleiding tot “een aanzienlijke verhoging van de uitstoot van broeikasgassen” zou leiden.

Het aanvankelijke rapport van het State Department ging ervan uit dat de olie uit de teerzanden hoe dan ook een weg zou vinden via de weg of het spoor, dankzij de hoge prijs van de olie op dat moment. Ook in het oorspronkelijke rapport stond al dat, als de prijs van olie zou dalen onder de 75 dollar, de teerzanden enkel winstgevend konden blijven dankzij de pijpleiding.

Doorslaggevend

“De bouw van de pijpleiding heeft met andere woorden nu wel een invloed op de economische aspecten van de ontwikkeling van teerzanden: ze zal resulteren in een hogere productie en hogere uitstoot,” schrijft het EPA.

De nieuwe conclusie is koren op de molen van de tegenstanders, die verwijzen naar de uitspraken van president Barack Obama. Hij stelde herhaaldelijk de pijpleiding enkel te zullen goedkeuren als ze het nationaal belang zou dienen, en dus niet zou bijdragen aan de klimaatverandering.

“De inschatting van het EPA slaat de spijker op de kop”, zegt Danielle Droitsch van de Natural Resources Defense Council in een reactie. “Er zou geen twijfel meer mogen zijn dat president Obama de voorgestelde pijpleiding voor eens en altijd moet verwerpen. Als de pijpleiding gebouwd wordt, zal ze Canadese teerzandolie vervoeren – de vuilste brandstof ter wereld – dwars door het hart van de VS, en dat enkel om ze te verwerken en te exporteren. De pijpleiding zou onze waterlopen en landschappen bedreigen en de milieuvervuiling verergeren. Ze is absoluut niet in het belang van het land.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!