Pablo Iglesias, 31 januari 2015 in Madrid. 'El momento es ahora' (het ogenblik is aangebroken) (screenshot YouTube)

Pablo Iglesias: “Podemos vencer” (wij kunnen winnen)

Bijna 300.000 Spanjaarden kwamen op 31 januari 2015 naar Madrid voor de Marcho del Cambio, de mars der verandering. Pablo Iglesias, leider van de nieuwe partij Podemos, sprak de menigte toe. Dat hij een door alle Spaanse politici gevreesd debatteur is was al bekend. Op de massabetoging toonde hij zich ook een bevlogen redenaar. Iglesias trekt zich op aan het voorbeeld van Syriza en verbergt zijn ambities niet. Een samenvatting van zijn redevoering.

woensdag 4 februari 2015 00:39
Spread the love

“Goedemiddag. Hoe mooi om zien hoe de
mensen vandaag geschiedenis schrijven. Indrukwekkend hoe de mensen
lachen hier aan de ‘poorten van de zon’1,
terwijl ze samen massaal verandering eisen voor sociale
rechtvaardigheid en democratie. Ik zie hier de hoop om samen een
betere toekomst te bouwen. Ik zie hier ook mensen die durven
dromen2.”

“Ja, wij zijn dromers. Wij durven
dromen, maar wij nemen onze dromen ernstig. We willen ze waarmaken”.
(Iglesias herhaalt deze zin meermaals tijdens zijn toespraak)

“De Puerta del Sol is vandaag terug
een symbool van een toekomst vol verandering en van waardigheid. Op 2
mei 18083
waren het niet de koningen, niet de generaals, niet de blinkende
regimenten van het koninklijk paleis die zich tegen de invasie
verzetten.”

“Het was hetzelfde volk van Madrid,
dat vandaag met ons op straat staat, dat met grote zelfopoffering
zijn waardigheid bewaarde tegenover een onverdraaglijke invasie. Het
waren dezelfde mensen van altijd, de eenvoudige mensen van onder aan
de sociale ladder, die wraak en de lafheid van de regerende klasse
ondergingen, die alleen maar hun privileges verdedigden, zonder hun
ook maar iets te gunnen.”

“Deze waardige, eenvoudige mensen
zitten nog steeds in ons DNA en daar zijn wij trots op. Meer dan
honderd jaar later kijken we naar de bank hier rechtover mij4,
op dezelfde plaats waar mensen ooit droomden van een modern en
democratisch Spanje, zonder verschillen tussen man en vrouw, waar
alle kinderen naar een openbare school zouden gaan en waar duisternis
en onwetendheid voor altijd zou worden vervangen door sociale
rechtvaardigheid en vooruitgang. Wij zijn trots dat deze dappere
mensen in ons DNA zitten.” (Het publiek scandeert ‘Si, se puede!
Si, se puede’ (ja, het kan’)).

“Deze Puerta del Sol zag telkens weer
deze zelfde dappere, eenvoudige mensen terugkomen om de democratie
en rechtvaardigheid te verdedigen, terwijl totalitarisme en terreur
over ons land heersten. Toen hun vrijheid werd afgenomen, stapten deze
mensen op samen met jonge studenten en met arbeiders, voor de eer van
ons land.”

“Op 15 mei (2014) zag dit plein reeds
duizenden jongeren die scandeerden: ‘Jullie vertegenwoordigen ons
niet, wij willen democratie’. Vandaag zijn dezelfde mensen hier
terug met de kracht van de verandering. Dank u om hier te zijn. Wij
hebben vandaag de Puerta del Sol echter niet laten vollopen om verder
te dromen maar om onze dromen in 2015 realiteit te maken. Dit jaar
begint er iets nieuws.”

Grieks voorbeeld

“Wij gaan de verkiezingen winnen van
de Partido Popular5.
Athene, Europa, januari 2015, dit is het jaar van de verandering.
(Iglesias leest een zin in het Grieks). Minder dan een week sinds de
nieuwe regering in Griekenland is er gratis stroom voor 300.000
gezinnen die hun rekening niet konden betalen. Het proces van de
privatiseringen werd stopgezet in de zeehavens en in de veertien
luchthavens.”

“Er is terug ziekteverzekering voor
alle Grieken, de Griekse nationaliteit voor alle kinderen zonder
onderscheid van huidskleur, heropname van ontslagen onderwijzers,
onmiddellijke verwijdering van de nadarafsluitingen die het het volk
de weg versperden naar hun parlement. De eerste minister legde de eed
af zonder das. Zijn eerste symbolische daad was een eerbetoon aan de
helden van het verzet tegen de Duitse bezetting.”

“Wie zei daar dat dit niet kon? Wie
besliste dat een regering geen dingen kan veranderen? Vandaag heeft
Griekenland een regering van verandering. Vandaag erkennen de
Italiaanse en de Franse regering dat men grenzen moeten stellen aan
(Duits bondskanselier) Merkel. Zij is degene die zich heeft geïsoleerd
in Europa. In Griekenland hebben haar bondgenoten verloren, heeft
haar bondgenoot Samaras6 verloren.”

“Ook haar bondgenoot Rajoy heeft
verloren. Hij ging naar Athene om de regering van de catastrofe te
steunen. Uiteindelijk heeft in Griekenland het Griekse volk gewonnen.
In Griekenland werden in zes dagen dromen verwezenlijkt waar andere
regeringen jaren over deden. Ik besef dat ze voor zware problemen
staan. Ik weet dat regeren moeilijk is. Vandaag is er in Griekenland
een regering die verantwoordelijkheid neemt voor zijn volk.”

“Wij steunen onze Griekse broeders.
Niemand zal echter hun taken in hun plaats doen en niemand zal de
taken van de Spaanse burgers overnemen. Nu is het onze taak om de
uitvoerders te zijn van onze eigen geschiedenis.”

“De vernedering en verarming die ons
land heeft ondergaan kan je niet alleen verklaren door de slechte
mensen en misdadigers die ons regeerden. Het probleem is het model
zelf van het land, een model waarin de staat tegen de belangen van de
samenleving ingaat, waarbij een minderheid zijn bankrekeningen vult,
terwijl de meerderheid moet toekijken op de corruptie die onze
instellingen leegrooft.”

Corruptie is meer dan persoonlijke
verrijking

“Corruptie is meer dan zij die zonder
schaamte met hun handen in de kassa graaien. Corruptie is één
procent van de rijken die hetzelfde heeft als 70 procent van de
bevolking. Corruptie is 27 procent meer rijken sinds het begin van de
crisis dan ervoor, exact hetzelfde percentage als Spanjaarden die
sindsdien in de armoede zijn weggezonken. Er zijn nu 30 procent meer
mensen die van liefdadigheid afhangen. De verkoop van luxewagens is
in diezelfde periode met dezelfde 30 procent toegenomen. Dat is
corruptie.”

“De politiek van Rajoy creëert geen
werkgelegenheid. Ze verdeelt de miserie over tijdelijke en wankele
banen met een mensonwaardig loon. Dàt zijn zijn besparingen. De commissie Sociale Zaken van het Europees Parlement heeft net nog
aangeklaagd dat het Spaanse minimumloon geen waardig leven kan
garanderen. Bijna acht miljoen arbeiders verdienen minder dan 1000
euro. Dàt zijn zijn besparingen. Daar moet je honderdduizenden
kleine zogezegde zelfstandigen aan toevoegen, die nauwelijks het eind
van de maand halen.”

“De voorstanders van deze besparingen
zijn verdedigers van het totalitarisme. Zij zijn het die Spanje kapotmaken. Zij zijn het die de samenhorigheid vernietigen. Zij zijn het
antisysteem. Zij scheuren het land in twee tussen hen die er wel bij
varen en hen die slechter af zijn dan ooit tevoren, tussen die
daarboven en die daaronder.”

“Lang hebben ze ons doen geloven in
die leugen dat als het goed gaat voor de rijken, dan zal het goed
gaan voor iedereen, dan zal de maatschappij vooruitgaan. Dit verhaal
is hun mantra. Vandaag plaatsen wij daartegenover ons recht om samen
een beter land te bouwen voor de mensen. Alleen wanneer de mensen van
onder dit niet meer nemen en die van boven het niet meer kunnen,
alleen dan is er kans op verandering.”

Het alternatief heet ‘democratie’

“Zij daarboven noemen dit het
‘experiment van de chaos’, wij vanonder noemen dat ‘democratie’.
Democratie is de mogelijkheid om te veranderen wat niet werkt, alles
wat deze regering heeft gedaan. Nu is het moment om te veranderen7.
We weten dat we bekwaam genoeg zijn om van deze kans gebruik te maken.”

“Vandaag zijn wij hier wij omdat we
een toekomst willen voor onze zonen en dochters, voor onze ouders,
voor onze broers en zusters, zodat zij die weggegaan zijn een
vliegtuigticket terug kunnen kopen om mee te werken aan dit project,
zonder bang te zijn voor de bank, zodat ze een leven kunnen leiden
waar leven geen ‘overleven’ is, waar geen armoedelonen bestaan, zodat
zij kunnen terugkeren naar een land waar politici zich inzetten tegen
uitsluiting en armoede.”

De ‘kaste’

“Vandaag
eisen wij de vrijheid en gelijkheid terug van deze kaste van arrogante aristocraten, die ons beledigt
en beliegt. Wij zullen overwinnen.
Wij willen een verandering die onze ouderen een pensioen garandeert,
wij willen steun voor vernieuwing in de industrie, wij willen
technologische soevereiniteit, voedselsoevereiniteit,
energiesoevereiniteit.”

“Wij willen ook een groene economie
weg van de huidige onproductieve, instabiele beroving van ons land,
die alleen maar verstikkende pseudozelfstandige werknemers
produceert. Wij willen investeren in hernieuwbare energie en een
einde maken aan de energiemonopolies. Wij willen een andere arbeidsmarkt
die niet voortdurend de lonen vermindert. Wij willen duidelijke
overheidsrekeningen, zodat we zien waar de verspillingen zitten. Wij
willen zonder genade de strijd voeren tegen de fiscale fraude. Zo
willen wij de mensen hun rechten garanderen.”

“Wij willen ook een land waar niemand
zich uitgesloten voelt, waar iedereen zich kan verwarmen in de
winter, waar er nooit meer een gezin is zonder dak boven het hoofd.
Daarom moet er een reddingsplan komen om uit deze verstikkende cyclus
van besparingen te geraken. Er moeten noodfondsen komen voor de meest
kwetsbare en meest uitgesloten sectoren van de samenleving.”

“Wij moeten beroep doen op onze
winnaars van Nobelprijzen om de overheidsschuld te herstructureren op
een transparante, strenge en eerlijke manier.”

“Wij moeten aan de landen van de
eurozone zeggen: wat op spel staat in Spanje is de democratie zelf.
Tegenover het financieel totalitarisme stellen wij de democratie.”

“Een paar dagen terug kwamen de grote
investeerders van de wereld nog samen in Davos met 1710 privéjets
om de klimaatopwarming te bespreken. Wij herinneren hen eraan dat
Europese soevereiniteit niet beslist wordt door Davos, niet door de
Bundesbank, niet
door de Trojka, maar door de burgers.
Het moet gedaan onze soevereiniteit te gijzelen, gedaan met de laffe
regeringen die hun eigen bevolking niet verdedigen.”

Eerbetoon

“Wij eren hier ook de helden en
heldinnen die in hun witte schorten het recht op gezondheidszorg
verdedigden en het recht op waardig werk voor alle sanitaire werkers.
Wij eren ook hen die door hepatitis zijn besmet en de hospitalen
moesten bezetten om hun recht op leven te verdedigen. Wij eren ook
deze groene golf die ons eraan herinnert dat er geen democratie kan
bestaan zonder kwaliteitsvol openbaar onderwijs.”

“Wij eren hier ook de waardige arbeiders
van Coca-Cola en van AENA8.
Jullie zijn een voorbeeld voor ons. Wij eren ook de onvermoeide
grootmoeders en grootvaders die hun waardigheid verdedigen en die van
hun kinderen en kleinkinderen. Wij eren hier ook de duizenden die nu
nog in ballingschap leven en ons zien. Zij schrijven ons om de
belofte te houden om een land op te bouwen zodat zij terug kunnen
keren. Wij zijn hier ook voor alle vrouwen, zodat niemand meer kan
beslissen over hun lichaam in hun plaats, voor de studenten op de
universiteiten, voor de migrantenarbeiders, omdat niemand nog het
recht heeft om hen ‘vreemdelingen’ te noemen.”

Spanje is geen merk

“Sommigen zeggen dat Spanje een
‘merk’ is. Zij geloven dat alles kan gekocht en verkocht worden. Wij
houden van dit land dat zijn wortels heeft in de historische strijd
voor waardigheid. Zij die denken dat dat allemaal te koop is, willen
alles omzetten in het trieste symbool van een merknaam, in
marketing.”

“Ooit zei Antonio Machado in Juan de Mareina9
dat wij te weinig Don Quichote’s hebben. Wij zullen niet dulden dat
deze edele ridder omgezet wordt in een merk, in koopwaar. Wij zullen
niet toestaan dat onze waardigheid en onze schoonheid verkocht wordt.
Het recht op scholen en hospitalen is niet te koop. De soevereiniteit
van ons land is niet te koop. Ons land is geen merk. Ons land is ons
volk.”

“Nooit meer een Spanje zonder mensen. Nooit meer
een Spanje waar alles te koop is voor de rijken. Wij zijn geen merk.
Wij zijn een land van burgers. Ons land is geen pin op je vest, geen
polshorloge. Ons land is onze samenleving, die al zijn burgers
beschermt, die de nationale verscheidenheid respecteert, die ervoor
zorgt dat alle kinderen, welke huidskleur ze ook hebben, nette
schoenen aan hun voeten hebben en een openbare school om te leren.
Ons vaderland is dat land waarin onze zieken in de
beste hospitalen worden verzorgd en waarin ze de beste geneesmiddelen
krijgen.”

“Madrid, Europa, 31 januari 2015, dit is
het jaar van de verandering, wij kunnen overwinnen (‘podemos vencer‘)”

Deze toespraak werd vertaald door Lode Vanoost en kan worden overgenomen voor niet-commerciële doeleinden, mits vermelding en weblink naar deze vertaling. De volledige toespraak van Pablo Iglesias (zonder ondertitels) kan worden beluisterd onder deze voetnoten.

1 Puerta
del Sol is de naam van het plein in Madrid waar de meeting plaatshad.

2 Een
van de verwijten die de eerste minister Rajoy regelmatig maakt is
dat Podemos ‘dromers’ zijn die niet met hun voeten op de grond
staan. Het werd een slogan van de partij.

3 Op
2 mei 1808 kwam de bevolking van Madrid in opstand tegen de Franse
bezetters onder leiding van Napoleon. Bij de onderdrukking van de
opstand doodde het Franse leger ongeveer 500 Spanjaarden en werden
113 gevangengenomen opstandelingen geëxecuteerd. Het Spaanse leger
bleef in de kazernes en liet de Franse bezetter zijn gang gaan.

4 De
holding rond de Banco Santander is de grootse financiële groep van
de eurozone. Een van hun filialen is op de Puerta del Sol gevestigd.

5 De
Partido Popular (‘volkspartij’) van eerste minister Rajoy.

6 Antonis
Samaras, vorige eerste minister van Griekenland.

7
El momento es ahora‘ (het moment is nu’) is een slogan van Podemos.

8
AENA is de Spaanse openbare maatschappij die de luchthavens beheert
en door de regering Rajoy geprivatiseerd gaat worden.

9 Het
boek Juan de Mareina (1936) werd geschreven door Antonio Machado
(1875-1939).

De volledige toespraak van Pablo Iglesias op 31 januari 2015: 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!