Stemmen is geen spel
Opinie, Nieuws - Ilse Hackethal

Stemmen is geen spel

Exact een week geleden schreef ik het al: als directeur van Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw voer ik de laatste maanden ook een beetje campagne. Campagne om ieders stem te laten tellen. En zoals dat gaat met campagnes zijn er successen en zijn er tegenslagen. De voorbije week slingerden we tussen beide.

dinsdag 20 mei 2014 14:56
Spread the love

Mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie in debat

De debatten in Elckerlyc in Antwerpen en Vooruit in Gent waren
hartverwarmend. Volle zalen met mensen die
sociaal-economisch een kwetsbare positie hebben: etnisch-culturele minderheden,
kortgeschoolden, mensen met een laag inkomen. Fier was ik, op alle
mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, de vrijwilligers, de opbouwwerkers,
de jeugdwerkers, de organisaties die aan dit traject meewerkten. Politici laten
debatteren rond de thema’s waar mensen in armoede van wakker liggen. Zo’n
debat, het is slechts één moment waarop we samen aan politiek doen. Net zoals
‘je stem uitbrengen’ ook één onderdeel is van het hele politieke spel. De kers
op de taart van onze democratische rechten.

Voor mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving staat er veel op het spel. 

Uiteraard is er veel meer nodig om een democratie te laten
functioneren. Mensen die zich organiseren, zich uitspreken, samenwerken,… Mensen
en organisaties die meewerken aan ‘ieders stem telt’ doen dat het hele jaar
door. Informatie verzamelen, in gesprek gaan met politici, beleidswensen op
papier zetten en daarover in gesprek gaan met anderen. In het debat van ‘ieders
stem telt’ in Antwerpen vorige week zaten veel jongeren. Geëngageerde jongeren.
Jongeren die zich hadden geïnformeerd. Jongeren die hoopvol naar de toekomst
kijken. Jongeren die weten, dat hun stem er maatschappelijk toe doet. Ze
vertelden zelf hun ervaringen: “http://www.youtube.com/watch?v=58zJB4TfbbM#t=42“.

Tegenslag

Gisteren bleek een mindere dag voor de campagnevoerders
van ‘ieders stem telt’: de oproep van Bear Grills van Antwaarpe om blanco
te stemmen. Een vrijwilligster van
Samenlevingsopbouw verwoordt het zo: “Zes jaar geleden aan de universiteit
waren we ontgoocheld in politiek. We waren teleurgesteld. We hebben ons
verenigd, onze stem laten horen, ons geëngageerd in het middenveld om te wegen
op het beleid. Nu komt mijn zusje zeggen dat ze blanco wil stemmen. Dit lijkt wel terug naar af.”

Stemmen is geen spel 

Voor mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving
staat er veel op het spel. Een beleid maakt keuzes die effect hebben op het
dagelijks leven. “Kan ik een studierichting kiezen die aansluit bij mijn
talent?” “Mijn ouders, broers en zussen wonen op een tweekamerappartement.
Is er een plek voor ons in een sociale woning?” “Ik wil graag voetballen,
maar er is geen voetbalclub in de buurt waar ik terecht kan.” Dingen waar
jongeren die opgroeien in armoede van wakker liggen. Blanco stemmen betekent
zwijgen. Bij een blanco stem wordt jouw stem genegeerd. En dat betekent dat je
je neerlegt bij wat andere kiezers samen beslissen. Of ze nu wakker liggen van
armoede, herverdeling, solidariteit, discriminatie, racisme … of niet.

Een moment van “tegenslag” hadden we dus. Uiteraard
blijven we hoopvol. Er hebben veel jongeren meegewerkt aan ‘ieders stem telt’.
Ze spreken politici aan en laten hun stem horen. Vorige zaterdag bewezen
vrijwilligsters Chaima en Siham van Kras Kiel nog eens dat ze mondig zijn:
“geld voor panda’s maar niet voor sociale woningen?”.

Bij een blanco stem wordt jouw stem genegeerd. En dat betekent dat je je neerlegt bij wat andere kiezers samen beslissen.

25 mei… De campagne loopt nu écht bijna ten einde. We
blijven erop rekenen dat mensen die meewerken aan deze projecten bewust een
stem uitbrengen. Dat ze inzien dat dat ze niet alleen zitten met een
probleem. Dat ze door krachten te bundelen hun beleidswensen tot bij politici
krijgen.

Laat het een wake-up call zijn voor de politici: een grote
groep in onze samenleving voelt zich uitgesloten door de politiek. Ze herkennen
zich niet in de programma’s en de figuren. Laat het ook een wake-up call zijn
voor het middenveld. Politiserend werken is geen vuile ziekte, ze is hopelijk
wél besmettelijk.

Stem niet blanco, kies bewust – stem sociaal. Je kan voor je keuze nog
de hele week terecht op de website www.stemmenisgeenspel.be

Ilse Hackethal is directeur van Samenlevingsopbouw
Antwerpen stad vzw
.

Over ‘Ieders Stem Telt 2014’‘Ieder Stem Telt 2014’
is een Vlaamse campagne die sociale thema’s
op de politieke agenda wil plaatsen. De campagne wordt Vlaams gedragen door
Samenlevingsopbouw, Welzijnszorg, Welzijnsschakels en Uit
de Marge. De lokale campagne in Antwerpen
is een samenwerkingsverband tussen: ACV, ACW, Al Mawada, Antwerpen aan ’t
woord, Antwerps Integratiecentrum De8, Antwerps Platform Generatie Armen,
Astrov, CAW Antwerpen, De Loodsen, Free Clinic, Hand in Hand, Internationaal
comité, JES, Kif Kif, Kras jeugdwerk, Minderhedenforum,
Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, The Arrivalists, Uit De Marge, Vormingplus,
Welzijnsschakels en Welzijnszorg.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!