Peter Mertens, PVDA: “In plaats van op zoek te gaan naar de meest duurzame projecten, kiest de regering voor de goedkoopste schone lucht. Niet het klimaat redden is de prioriteit van deze regering, wel de competitiviteit bewaken, tegen een zo laag mogelijke kost.”
Nieuws, Milieu, België, België, 11.11.11, Emissiehandel, Klimaatsverandering, CO2-emissiereductiedoelstelling, Minister Joke Schauvliege, Emissiereducties, Kyoto-protocol, CO2-emissierechten, Klimaatdoelstellingen -

Vlaamse regering koopt weer schone lucht in het buitenland aan

De Vlaamse regering staat op het punt voor 20 miljoen ton CO2-emissierechten te kopen om haar klimaatdoelstellingen te kunnen halen. De regering schuift daarmee haar verantwoordelijkheden af, vindt onder meer 11.11.11: "Uit ons rapport van eind november blijkt overduidelijk dat de kwaliteit van de projecten waar in geïnvesteerd wordt nauwelijks te controleren valt. Soms wordt zelfs geld gepompt in projecten die hier als vervuilend gelden."

woensdag 8 januari 2014 17:03
Spread the love

Eerder al kocht de federale regering voor bijna 160 miljoen euro CO2-emissierechten aan, Vlaanderen voor bijna 40 miljoen euro. De emissierechten werden vooral aangekocht door investerigen in ‘schone lucht’-projecten in China en India en waren samen goed voor 52 procent van de onder het Kyoto-protocol afgesproken uitstootvermindering voor België.

Nu staat de Vlaamse regering op het punt opnieuw 16 tot 20 miljoen ton aan CO2-emissierechten van projecten in ontwikkelingslanden of voormalige Oostbloklanden aan te kopen. De projecten zorgen voor emissiereducties die verhandelbaar zijn als emissiekredieten. Veel projecten zijn echter niet onbesproken: ze blijken niet duurzaam te zijn, reduceren enkel emissies op papier of de financiële steun is helemaal niet nodig om het project te laten doorgaan.

Emissierechten in plaats van concreet inzetten op CO2-reductie in Vlaanderen

Volgens Bond Beter Leefmilieu heeft de Vlaamse overheid sinds september 2013 een aanbesteding lopen voor de aankoop van 20 miljoen ton emissierechten op de internationale markt. De helft daarvan dient om de reductiekloof uit de voorbije Kyoto periode (2008-2012) te dichten. 11.11.11 toonde in een dossier van november 2013 al aan dat de Federale en Vlaamse overheid voor de voorbije periode grotendeels beroep doen op emissierechten.

De aanbesteding vermeldt echter ook dat de tweede 10 miljoen ton emissierechten een “buffer” vormt die de Vlaamse overheid wil gebruiken om de komende acht jaar (2013-2020) aan haar Europese klimaatverplichtingen te voldoen. De komende acht jaar moet de Vlaamse overheid haar broeikasgasemissies terugbrengen met 15% in vergelijking met 2005. In plaats van zelf een inspanning te leveren koopt de Vlaamse overheid nú alvast emissierechten aan op de internationale markt.

“Meer dan de helft van de inspanning gebeurt door de aankoop van hete lucht”

“De Vlaamse regering gelooft blijkbaar niet in de effectiviteit van haar eigen klimaatbeleid. Ze wil voor 10 miljoen ton emissierechten aankopen voor de komende acht jaar. Voor de komende periode wil de Vlaamse regering voor 58% emissierechten aankopen en 42% interne reducties realiseren. Meer dan de helft van de inspanning gebeurt dus door beroep te doen op een achterpoortje: de aankoop van hete lucht,” zegt Mathias Bienstman, klimaatexpert van Bond Beter Leefmilieu.   

Door schone lucht aan te kopen in het buitenland probeert de regering verantwoordelijkheid in eigen land te ontlopen, vindt ook 11.11.11. Bovendien gaat de werkwijze in tegen de geest van het Kyoto-akkoord en staat het in contrast met herhaalde verklaringen van de Federale en de Vlaamse overheden dat interne maatregelen voorrang krijgen op de aankoop van schone lucht. 

Algemeen directeur Bogdan Vanden Berghe van 11.11.11: “We zijn ver voorbij het punt dat ‘een beetje’ doen voor het klimaat genoeg is. In het Zuiden vallen jaarlijks duizenden slachtoffers door de impact van de klimaatsverandering. Helderheid en duidelijke doelstellingen van het Vlaamse klimaatbeleid zijn een minimumvoorwaarde. Beslecht daarom deze discussie en stel de zaken duidelijk: meer inspanningen in eigen land en een goede controle van zowel de eigen inspanningen als die waarin we investeren.”

Opportuniteiten

Volgens minister van Leefmilieu Joke Schauvliege speelt de regering in op “opportuniteiten” op de koolstofmarkt, de prijs van de emissierechten ligt momenteel namelijk op een erg laag niveau. “Op die manier maakt de minister enkel duidelijker waar de ambities van de Vlaamse regering liggen”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. “In plaats van op zoek te gaan naar de meest duurzame projecten, kiest de regering voor de goedkoopste schone lucht. Niet het klimaat redden is de prioriteit van deze regering, wel de competitiviteit bewaken, tegen een zo laag mogelijke kost.”

Ondertussen wordt de groene economie in Vlaanderen stiefmoederlijk behandeld, vindt Vlaams parlementslid Hermes Sactorum (Groen): “Vorig jaar viel het aantal door gezinnen geïnstalleerde zonnepanelen terug van 80.000 naar 3000. Er werden slechts 25 windturbines geplaatst en biogas en waterkracht worden onmogelijk gemaakt in Vlaanderen. Elke dag sneuvelen er jobs in de groene economie, terwijl het potentieel aan groene jobs in de duizenden kan lopen. Kijk maar naar wat gepresteerd werd in Duitsland. Maar daarvoor is visie en moed nodig. Twee zaken die ontbreken in de Vlaamse regering.”

take down
the paywall
steun ons nu!