Ross Caputi (foto: Still Youtube).
Documentaire, Nieuws, Wereld, Politiek, VS, Irak, Oorlogsmisdaden, Veteranen, Ross Caputi, Fallujah, PTSD - Ross Caputi

Amerikaans soldaat over Irak: “Vrees niet het pad van de waarheid”

De documentaire 'Fear not the Path of Truth' volgt Ross Caputi, veteraan van de bezetting van Fallujah in Irak, terwijl hij de waarheid zoekt achter de militaire acties waar hij aan heeft deelgenomen. Dit is de brief die hij in september 2013 richtte tot het publiek om fondsen te werven voor de financiering van deze film, die hij nu vrij beschikbaar stelt via internet (weblink onder artikel).

zondag 24 november 2013 18:47
Spread the love

Dag iedereen, 

Ik ben Ross Caputi, veteraan van de tweede bezetting van Fallujah, één van de grootste en bloedigste operaties van de bezetting van Irak. Deze documentaire gaat over mijn leven en ervaring in Fallujah en over mijn strijd om de waarheid te vinden tussen alle propaganda door over dat waar ik aan heb meegewerkt. Dit is echter ook een documentaire over Fallujah, over de mensen die daar wonen en de menselijke gevolgen van het Amerikaanse beleid in hun stad.

Verzet tegen een bezetter wordt ‘terrorisme’

De tweede bezetting van Fallujah had plaats in november 2004. Het Amerikaanse leger en de mainstreammedia kaderden deze operatie als een historische en heroïsche strijd tegen het terrorisme. Dat is ook wat de meeste Amerikanen zich herinneren van Fallujah vandaag, voor zover ze er nog iets over weten.

Dit verhaal is echter onjuist om meerdere redenen en ik zal die in deze documentaire uitleggen. Wat echter nu veel belangrijker is om op te focussen is dat deze operatie enorm menselijk lijden heeft veroorzaakt. Duizenden burgers werden gedood (meer dan 700 burgers werden gedood tijdens de eerste bezetting van april 2004, tijdens de tweede bezetting schat me tussen 3.000 en 6.000 doden). Grote delen van de stad werden compleet verwoest. 200.000 burgers moesten op de vlucht.

De meest hartverscheurende consequentie van deze bezettingen is waarschijnlijk de openbare gezondheidscrisis die jaren na de gevechten blijft woeden. Al het wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp wijst uit dat de wapens, die werden ingezet voor de twee bezettingen van Fallujah, de stad zo zwaar vervuilden dat er nu enorme geboorteafwijkingen en kankers voorkomen in Fallujah.

Vandaag worden 14 procent van alle babies in Fallujah geboren met afwijkingen. Het aantal kankers onder kinderen is 12 maal hoger dan het aantal verwacht in een normale gezonde bevolking. Deze cijfers hebben velen er toe geleid Fallujah te vergelijken met Hiroshima.  De bezettingen van Fallujah hebben de bevolking niet alleen gepijnigd in 2004, ze blijven dat doen tot vandaag en, tenzij we iets doen, zullen ze dat de komende generaties blijven doen.

Deze informatie zal je misschien schokken. Dat is omdat daar in de VS niet over wordt gesproken. Daarom maak ik deze documentaire. Ik ben er van overtuigd dat Amerika de menselijke gevolgen moet kennen van zijn buitenlands beleid. Wat ik deed was een camera nemen en tien van de beste experten interviewen over Fallujah.

Fallujah, een oorlogsmisdaad

De feiten en de analyse die deze experten geven dagen het verhaal uit dat wordt verteld door het Amerikaanse leger en de mainstreammedia over wat er is gebeurd in Fallujah in 2004 en wat daar de gevolgen van zijn. Daarnaast denk ik dat deze documentaire een ander perspectief geeft op de problemen waar oorlogsveteranen mee worstelen, zaken die veel te weinig aandacht krijgen.

Er bestaan talloze documentaires die de gruwel van oorlog weergeven of de strijd die veteranen hebben met posttraumatische stress (PTSD) of met de moeilijkheden die ze hebben om zich terug in de maatschappij te integreren. Weinigen onder hen hebben echter kunnen afrekenen met de morele verwondingen die  ze opliepen door deel te nemen aan iets dat hun gevoel van goed en slecht verkrachtte. Morele beschadiging door oorlogsactiviteiten begint nu pas de aandacht te krijgen die het verdient.

Heel wat veteranen kunnen getuigen dat ze zich besmet voelden nadat ze van Irak of Afghanistan terugkwamen. Het was voor mij een ongelooflijk verwarrende ervaring om thuis te komen, waar iedereen mij een held noemde en mij bedankte voor de dienst aan ons land, terwijl het enige dat ik kon voelen over die zogezegde dienst schuld was.

Ik ken veel veteranen die het moeilijk hebben met die automatische en onvoorwaardelijke heldenstatus die hen wordt opgedrongen. Ik ken ook vele veteranen die na de oorlog vaststelden dat ze zelf geloofden in hogere principes die voor alle mensen op aarde gelden, ook buiten de grenzen van de VS, maar die bang waren om een standpunt in te nemen uit angst ‘verrader’ te worden genoemd of ‘onpatriotisch’. De stemmen van deze veteranen worden nauwelijks gehoord.

Wat doe je als de missie zelf waar je aan deelnam de oorzaak is van je morele beschadiging? Hoe vinden wij een evenwicht tussen de plicht voor ons land en de plicht voor de mensheid? Als er bloed aan onze handen kleeft, hoe kan een veteraan daar boete voor doen? Mijn leven sinds Fallujah was een strompelende poging om met die vragen om te gaan. Ik hoop dat ik, door ze in deze documentaire aan te pakken, ook andere veteranen kan troosten die zich voelen zoals ik.

Dat is wat ik hoop te verwezenlijken met deze documentaire. (Hierna volgt de oproep van september 2013 om de productie van de documentaire te financieren, met de bedoeling de film daarna vrij op het internet aan te bieden – wat nu dus is gelukt – zie de volledige tekst hier)

Een project voor Fallujah

Ik geef echt om dit project. Het is mij er niet om te doen Amerika te vertellen wat ik heb meegemaakt. Ik wil dat Amerika weet wat Fallujah heeft meegemaakt. Ik wil alles doen wat in mijn mogelijkheden ligt om Fallujah te helpen. Ik wil niet dat de volgende generatie Amerikanen alleen maar de gekuiste versie van de Amerikaanse geschiedenis kent en even naief als ik in een oorlog meestapt die nooit had mogen gebeuren.

Ik ben in het verleden aangevallen omdat ik onze missie in Fallujah heb afgekeurd. Ik werd ondermeer een ‘terrorist’, een ‘verrader’ en een ‘lafaard’ genoemd, en nog veel meer. Dat waren meestal andere veteranen die zich aangevallen voelen, omdat ze zich door mijn activisme bedreigd voelen.

“Wij werden doelbewust misleid door onze leiders en onze media om te geloven dat we daar voor een goede zaak vochten”

Ik ga er van uit dat dat ook met deze documentaire zal gebeuren. Ik zal de boodschap van deze documentaire verdedigen zoals ik dat altijd doe. Door te stellen dat onze missie in Fallujah immoreel was, impliceer ik op geen enkele manier dat de mensen die er aan deelnamen immorele mensen zijn.

Wij werden doelbewust misleid door onze leiders en onze media om te geloven dat we daar voor een goede zaak vochten.  Hoe goedbedoelend we ook waren, dat verandert niets aan het feit dat onze missie veel onschuldige inwoners van Fallujah heeft gekwetst. Dat is een feit dat niet kan ontkend worden en niet mag ontkend worden.

Ik begrijp volledig dat, wanneer iemand dierbare vrienden heeft zien sneuvelen in de strijd (zoals ik heb ervaren), dat je dan echt wil dat ze voor iets rechtvaardigs en nobel zijn gestorven. Het is een harde pil om slikken om dan te weten te komen dat je vrienden zijn gesneuveld in een onrechtvaardige oorlog. Ik begrijp dat. Ik begrijp ook dat mensen woedend worden op mij wanneer ik het publiek wil informeren dat onze missie in Irak verkeerd was en veel onschuldige mensen heeft gekwetst.

De inwoners van Fallujah zouden echter niet mogen lijden omdat de waarheid moeilijk te slikken is. Net zoals andere onpopulaire waarheden onder vuur kwamen in het verleden (zoals de strijd voor de afschaffing van de slavernij en de burgerrechten), zal deze zaak zwaar bekritiseerd worden.

De titel van deze documentaire komt van een Arabisch spreekwoord: “Vreest niet het pad van de waarheid omdat er geen mensen zijn die het durven betreden.”  Hoewel de boodschap van deze documentaire een zware pil om slikken is en ik er zeker heel wat kritiek voor zal krijgen, ben ik klaar om ze te verdedigen. 

Ross Caputi

Trailer van ‘Fear not the path of truth’

Download of bekijk de volledige film hier.

(Vertaling Lode Vanoost)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!