Van Thillo en Kroes
Nieuws, België, Journalistiek, ACW, Vacature, Belastingen, VMMa, Vtm, Christian Van Thillo, Neelie Kroes, Herman Van Thillo, DBI, Epifin, Q-Music -

Financiële spitstechnologie van De Persgroep: wat wisten de journalisten?

Het mediaconcern nv De Persgroep heeft gebruik gemaakt van financiële spitstechnologie. Voorlopig is niet bewezen dat er iets strafbaars gebeurde. Het onderzoek loopt nog, de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) houdt de lippen op elkaar. Maar wat wisten de journalisten ervan?

maandag 11 maart 2013 17:05
Spread the love

De holding NV De Persgroep is eigenaar van een hele reeks mediabedrijven.Op de eerste plaats De Persgroep Publishing, uitgever van De Morgen, De Tijd, Het Laatste Nieuws (1.162.800 lezers) en Dag Allemaal. De Persgroep bezit Q-music en de helft van de Vlaamse MediaMaatschappij, eigenaar van VTM, 2BE en Vitaya. In Nederland bezit de holding meer dan de helft van Het Parool, De Volkskrant, Trouw en AD. Verder ook nog de helft van Mediafin en van Depefin in Assche.

Ook de meerderheid van de aandelen van het advertentieblad Vacature kwam in december in handen van De Persgroep. Tegelijk vielen er 9 ontslagen, maar dat kwam door de crisis, zegt de CEO. In december deed De Persgroep ook een bod op Wegener, de grootste uitgever van regionale kranten in Nederland (De Gelderlander, NB De Stem, Eindhovens Dagblad); maar de Britse eigenaar, Mecom, vond het onvoldoende. Voor het werven van advertenties, wat volstrekt essentieel is voor hun overleven, werken De Persgroep en VMMa samen in Premium News Media United.

De laatst gepubliceerde rekeningen van De Persgroep zijn deze van 2011, te vinden op de website van de Nationale BankDaar kan men lezen dat er dividenden werden uitgekeerd voor een totaal van 25 miljoen in 2011 en 20 miljoen in 2010. Echter, het lijkt erop dat De Persgroep in 2010 en 2011 geen vennootschapsbelasting betaalde.

De NV maakte gebruik van de DBI, “definitief belaste inkomsten”. Deze formule werd  algemeen bekend door de mediastorm over het ACW, dat ook de DBI toepaste. De winst voor belasting van NV De Persgroep bedroeg 14,9 miljoen, veel minder dus dan wat aan de aandeelhouders werd uitbetaald. Dat kan omdat er liefst 102,5 miljoen winst werd overgedragen van vorig jaar. Tegelijk heeft de NV 104,4 miljoen schulden.

Opvallend is ook, dat de loonkosten heel beperkt zijn: 1,48 miljoen. Er waren dan ook maar 5,4 personeelsleden (in voltijdse equivalenten). Dat stemt overeen met het feit dat de NV zelf geen producten maakt of diensten verleent, maar haar winsten krijgt doorgeschoven van de vele andere bedrijven waarvan ze eigenaar is. Deze hebben wel belastingen betaald (of ze zijn verondersteld ze te hebben betaald). De DBI weerspiegelt het principe dat er geen tweede maal moet betaald worden op dezelfde winst.

Door het doorschuiven van winst wordt het plaatje heel ingewikkeld. Bij de bespreking van de resultaten over 2011 liet afgevaardigd beheerder Christian Van Thillo een omzet optekenen van 930 miljoen en een nettowinst van 70 miljoen (De Tijd 24/4/2012). Hierin zitten dus ook een deel van de nettowinsten van de dochterbedrijven. Het is een onontwarbaar kluwen.

Persgroep Publishing

Wanneer we gaan kijken naar de jaarrekening van De Persgroep Publishing, valt meteen op dat de uitgever eveneens een flink pakket dividenden uitbetaalt, namelijk opnieuw 25 miljoen, alweer ruim boven de nettowinst (15,6 miljoen). Dat die winst zo laag is, ligt aan de enorme onkosten: 260,3 miljoen op 290 miljoen inkomsten. De personeelskosten bedragen 61,4 miljoen, maar er zijn ook voor 14,2 miljoen afschrijvingen en financiële kosten. Het jaarverslag vermeldt immers 110,5 miljoen leningen en bijna 120 miljoen schulden over 1 jaar.

Epifin

Nu is NV De Persgroep zelf voor 99,3% eigendom van Epifin NV, gevestigd in Zele. Voorzitter van de raad van bestuur is Christian Van Thillo, CEO is Emmanuel Van Thillo. De jaarrekeningen (zie Nationale Bank) leren dat Epifin geen personeel heeft en geen bedrijfsopbrengsten, wel een verlies van 14,8 miljoen.

De financiële opbrengsten daarentegen belopen een kleine 20 miljoen, samen met uitzonderlijke opbrengsten een totaal van 21.189.124 euro. Daarop werden in 2011 121.680 euro belastingen betaald, of 0,57%. In 2010 werden 7.060 euro belastingen betaald op een winst van 15.101.970 euro. Tenslotte paste Epifin in 2011 nog een DBI aftrek toe van 18.838.779 euro. De te bestemmen winst bedraagt 159.705.147 euro.

Dergelijke constructies gaan de verbeeldingskracht van een gewone sterveling, die gewoon is 35 of 45 % te betalen op zijn loon, te boven.

Herman Van Thillo veroordeeld

Door het Brusselse Hof van Beroep is Herman Van Thillo veroordeeld tot een boete van 122.500 euro wegens beurshandel met voorkennis. De toenmalige bestuurder van KBC plaatste in 2004 beursorders met aandelen van Almanij-KBC, vlak voor de fusie tussen deze vennootschappen, waarvan Van Thillo natuurlijk op de hoogte was. Hij deed dat via zijn vennootschap Kustinvest. De beurswaakhond FMSA had eerder een boete opgelegd van 220.590 euro (De Tijd 18/12/2012).

Herman Van Thillo is de oom van Christian Van Thillo, CEO van De Persgroep. Uiteraard is een neef niet schuldig aan de misdrijven van zijn oom. Maar wat wist Christian ervan? Heeft hij zijn oom Herman gewaarschuwd? Staat hij recht in zijn schoenen? Wist Luc Verbiest, sedert 15 jaar CIO (chief information officer) van De Persgroep en in 2012 verkozen tot CIO van het jaar, ook van niets? Hebben de kranten, radio- en TV-stations van De Persgroep de zaak aan het licht gebracht vooraleer het vonnis werd geveld? Zovele vragen, weinig antwoorden. 

Aan huis bij de Europese Commissie

Eind juni 2012 vroeg commissaris Neelie Kroes aan Christian Van Thillo om een voorstel aangaande de Europese regelgeving van de digitale media. Dat voorstel (van een werkgroep die hij voorzat) leverde hij in spoedtempo af, alsof het al gereed lag (De Tijd 28/6/2012). Zulks suggereert dat Van Thillo Kroes reeds getipt had, dat zij hem een voorstel moest vragen.

Christian Van Thillo is namelijk voorzitter van het Europees Media Futures Forum, dat opgericht werd door commissaris Kroes. Van Thillo wil dat TV-verdelers (Telenet en Belgacom) een vergoeding betalen aan de zenders (zoals VTM) in ruil voor de inhoud (“content”) die ze uitzenden. Vooral het doorspoelen door de kijkers van reclameblokken middenin films is hen een doorn in het oog: de adverteerders betalen dan minder aan de zenders.

Het Europese gebeuren speelde zich af vooraleer het vonnis over Herman Van Thillo geveld werd, zodat Kroes zich kon beroepen op het vermoeden van onschuld. Of was ze niet ingelicht over de zaak? Dat is moeilijk te geloven.

Wordt vervolgd. Of horen we hier verder niets meer over, van de journalisten die in dienst staan van onze Murdoch en Berlusconi ? 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!