Denderleeuw betoogt/Geraardsbergen breekt Cordon
Extreem-rechts -

Denderleeuw betoogt/Geraardsbergen breekt Cordon

dinsdag 8 januari 2013 19:09
Spread the love

Ook in Geraardsbergen maakte de krappe CD&V-VLD meerderheid afspraken met het Vlaams Belang voor de verkiezing van OCMW- en politieraadsleden. VB-er Stephan Borlau zetelt er in de politieraad met de steun van de meerderheid. Volgens plaatselijk VLD-voorzitter Laurent Rens heeft het Cordon Sanitaire geen zin meer: “Het cordon sanitaire is een Waals uitvindsel van de PS tegen het vroegere Vlaams Blok. De tijden zijn ondertussen veranderd”. In Denderleeuw stemde het VB de NVA-er Koen Dhaenens aan het hoofd van het OCMW.  Het Cordon Sanitaire werd opgericht na zwarte zondag door toenmalig Agalev-voorman Jos Geysels en Hugo Ghijsels, gangmaker van de vzw Halt, een onderzoeksgroep naar extreem-rechts én goedgekeurd door het Vlaams Parlement (niks met Walen te maken dus) in 1992. Bedoeling was er voor te zorgen dat de klassieke partijen met het VB geen afspraken maakten die konden leiden tot machtsdeelname. In de loop der jaren werd het Cordon dikwijls verkeerd geïnterpreteerd: sommigen stelden zelfs dat men met het VB niet in discussie kon gaan of nooit hetzelfde mocht stemmen. Zo ver ging de oorspronkelijke tekst nooit: het gaat om het tegengaan van bewuste afspraken om macht te verwerven in de democratische instellingen. Bewuste stemafspraken horen er dus wél onder. Uitgangspunt toen was dat een partij als het Vlaams Blok duidelijke extreem-rechtse, gewelddadige én anti-democratische waarden verkondigd die in een maatschappij geen plaats hebben. De link met fascisme én nazisme werd dikwijls (bloot) gelegd. Zoveel jaren later zou het VB, volgens de doorbrekers van het Cordon, van aard veranderd zijn: gematigder, minder anti-democratisch. Mensen die het programma en de geschiedenis van het VB volgen stellen het omgekeerde. Politici die het VB omarmen zijn dan ook eerder bezig met de bestendiging van de eigen macht dan met de principiële discussie. In Geraardsbergen vb. maakte men een bijzonder wankele constructie na de recentste gemeenteraadsverkiezingen. Open VLD wou er de S.P.a dumpen na een woelige coalitieperiode waarin De Padt reeds na het ontslag van de S.P.a-er De Chou (o.m. omwille van problemen binnen de eigen partij vanwege het niet betalen van de afdrachten) ten koste van zijn coalitiepartner burgemeester werd met de hulp van de CD&V. Een andere socialist, Erwin Franceus, die eveneens geen partijafdrachten betaalde, werd met open armen door de VLD binnen gehaald én is nu voor die partij gemeenteraadslid. Ondanks de steun van het Vlaams Belang, verloor de VLD de OCMW-zetel toch, door dissidentie binnen de eigen partij of de meerderheid in het Algemeen. De dochter van de burgemeester zélf, Caroline De Padt, zag haar zetel aan zich voorbijgaan. Kan U nog volgen? De SP.a van Geraardsbergen stuurde een protestbrief naar de nationale partijvoorzitters van VLD én CD&V. Denderleeuw In Denderleeuw staan twee blokken tegenover mekaar: SP.a /Open VLD/OPEN én CD&V/NVA. Het VB heeft er drie zetels en kan bij een gelijk aantal stemmen bepalen wie de meerderheid uitmaakt. In Denderleeuw gaat het niet alleen om een stemming, zonder veel verdere gevolgen. De actiegroep Noig Verontruste Aalstenaars, die in de ganse streek extreem-rechts in het oog houdt stelt: “Wat in Denderleeuw gebeurt gaat verder dan de symbolische term ‘Cordon Sanitaire’. Het betekent dat men zes jaar lang afhankelijk is van de steun van het VB voor het goedkeuren van gelijk welke beleidsdaad, begroting enz… Dit scenario hebben ze gekend in Nederland en het is uitgelopen op complete onbestuurbaarheid. Wij vinden het ongepermitteerd dat men een beleid afhankelijk maakt van de goedkeuring van extreem-rechts, met een lokale voorman die actief is in extreem-rechtse clubjes als Voorpost, Rechtsactueel e.a.” Tijdens de voorbije OCMW-vergadering van maandag 6 januari stemde het VB reeds een NVA-er tot voorzitter. Morgen, woensdag 9 januari, wordt in Denderleeuw een schepencollege verkozen en dreigt hetzelfde scenario zich te herhalen. Noig VA, ABVV, vzw ‘t Uilekot en Climaxi Z.O.-Vlaanderen en OPEN Denderleeuw roepen op tot een protestactie voor het gemeentehuis vanaf 18u30. Filip De Bodt 

take down
the paywall
steun ons nu!