Nieuws, Economie, België -

Koppen bij elkaar over verdeling van de rijkdom

Onze welvaart moet voortgebracht worden, en dat is werken geblazen, zoveel is zeker. Maar even belangrijk – en veel te weinig belicht - is de vraag hoe die welvaart dan verdeeld geraakt onder de mensen. Hoeveel gaat naar lonen bijvoorbeeld? DeWereldMorgen.be geeft zijn steun aan een interessante studie- en debatdag van Econosphères daarover op 5 oktober in Brussel.

woensdag 26 september 2012 14:51
Spread the love

Als we de verdeling bekijken van de rijkdom, dan zien we dat het loonaandeel daarin sinds de  jaren ’80 sterk daalt in de meeste westerse landen. Dat is het tijdvak van het oprukkende neoliberalisme dat de overheden terug wilde dringen en de markten volledig vrij spel geven. Sommigen spreken van een regime- of systeemverandering.

De financiële crises gooien nog meer roet in het eten. Sinds 2008 leeft in Europa de schrik dat het financiële systeem instort. De Europese Unie maant de regeringen aan tot bezuinigingen. Zo drijven ze de overheidstekorten op en nemen ze de schulden van privéondernemingen over. België ontsnapt niet aan dat patroon. Die Europese crisis vormt een extra reden om de verdeling van de welvaart in ons land opnieuw te bekijken.

Maar wat zijn de feiten? Economen zijn het namelijk oneens over hoe sterk het aandeel van de lonen is gedaald. Ook over de oorzaken en de gevolgen verschillen ze van mening..

Reginald Savage van Fopes (UCL) heeft als invalshoek voor zijn uiteenzetting op de studiedag: de specifieke kenmerken van België inzake loonaandeel, indexering en concurrentievermogen.

De bijdrage van Karel Van den Bosch van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck kreeg als titel ‘Het loonaandeel, een index van sociale rechtvaardigheid? Het loonaandeel, de inkomensverdeling en het draagvlak voor de sociale zekerheid.’

Een telefoontje met Karel Van den Bosch leert dat hij vooral zal wijzen op het dubbelzinnige van het woord loonaandeel. Dat is – alhoewel nog altijd belangrijk – volgens hem toch niet langer een goede indicator als het om inkomensverdeling en draagvlak van sociale zekerheid gaat. Meer kan u lezen in een bijdrage van hem die vrijdag verschijnt op deze nieuwssite.

De stelling van Michel Husson – van het Institut de Recherches Economiques et Sociales (Ires) – luidt dat de daling van het loonaandeel aan de bron ligt van de crisis die we beleven.

Ronald Janssen van het Europees Verbond van Vakverenigingen vraagt zich in zijn exposé af of flexibele lonen en een lager loonaandeel de prijs zijn om de euro te redden. Meer inbreng komt er verder nog van Claude Rolin en Philippe Van Muylder, respectievelijk algemeen secretaris van CSC en van FGTB Brussel.

De initiatiefnemers – Econosphères – zijn een groep van heterodoxe economen die graag het debat lanceren over de verdeling van de rijkdommen. Na de uiteenzettingen volgt daarom ook een debat met deelname van diverse politici.

Praktisch:
Colloquium ‘De verdeling van de rijkdom. Welk aandeel voor de lonen?’
Op vrijdag 5 oktober 2012 van 8.30 uur (onthaal) tot 16 uur, Brussel, ULB – zaal Dupréel ((Gebouw S – 1e verdieping), Johannalaan 44, Elsene.
Er is simultaanvertaling Frans – Nederlands voorzien

Deelname is gratis, gelieve voor eind september in te schrijven met een mail naar
info@econospheres.be of tel. 0032(0)474 351544 (Bruno Bauraind).

take down
the paywall
steun ons nu!