Isabelle Durant en varkens
Nieuws, Milieu, België, Europees Parlement, CAP, Good Food March -

Good Food March komt aan in Brussel

Na ruim 1,5 maand fietsen en acties doorheen heel Europa kwam de 'Good Food March' vandaag aan bij het Europese Parlement in Brussel. Dit is de grootste actie ooit in de geschiedenis van het Europese Common Agricultural Policy (CAP). De mars is georganiseerd door 8 organisaties, waaronder ARC2020, European Milk Board and Slow Food.

woensdag 19 september 2012 17:24
Spread the love

Het CAP, oftewel Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), is in de jaren zestig ingevoerd op basis van marktordening en prijssteun. Van oudsher vormen de landbouwuitgaven de grootste post op de EU-begroting. Twintig jaar geleden besloegen deze nog twee derde van het EU-budget. Inmiddels is dat aandeel bijna gehalveerd (daarnaast omvatten de plattelands-uitgaven nog eens 10 procent van de EU-begroting).

Om de zeven jaar wordt het GLB hervormd. Op dit moment wordt in Brussel gedebatteerd over het beleid van 2014 tot 2020. Voor het eerst zal door zowel het Europese Parlement als door de nationale regeringen besloten worden over de hervorming van de Europese landbouw. Dit betekent dat burgers en boeren invloed kunnen uitoefenen op de politici die het beleid bepalen.

Good Food March

De Good Food March eist diverse veranderingen in het huidige GLB. Klaas Breunissen van Milieudefensie uit Nederland: “We willen dat de landbouw duurzamer wordt, dat het milieu ontzien wordt en dat de landbouw respectvol omgaat met de dieren.”

Breunissen licht een van de voorstellen om dit te bewerkstelligen toe : “Op dit moment wordt er heel veel soja uit Zuid- Amerika geïmporteerd om in het veevoer te stoppen om aan de beesten te voeren. We vinden dat de soja moet worden vervangen door gewassen die hier in Europa geteeld worden. Dat is goed voor het milieu in Zuid Amerika – de sojateelt gaat daar ten koste van het oerwoud – en het is goed om uiteindelijk de kringloop van de mineralen te sluiten: we telen hier het veevoer, en de mest van de beesten gaat hier dan weer op het land. Dan hebben we geen onderuitputting van de grond in Zuid Amerika en geen overbemesting van de grond in Europa.”

Florence Kroff, coordinator van FIAN is ook aanwezig. FIAN is een belgische NGO, die het recht op voeding veilig stelt. In de eerste plaats gaat het om het recht van door honger en ondervoeding bedreigde bevolkingsgroepen en individuen om zichzelf van voedsel te kunnen voorzien. Volgens haar is de eerste prioriteit dat “het landbouwbeleid niet verder geliberaliseerd wordt, zoals in de afgelopen 20 jaar, maar gereguleerd.”

Nadat een aantal sprekers de revue hebben gepasseerd en een eerlijke lunch is uitgedeeld, zullen de actievoerders vandaag nog diverse conferenties organiseren voor het Europese Parlement. Hier zullen de overige eisen worden besproken, waaronder het recht op voedselsoevereiniteit, het verstrekken van subsidies rechtstreeks verbonden aan sociale, milieu- en dierenwelzijnscriteria, meer gelijkheid tussen oude en nieuwe lidstaten van de EU, het verwerpen van de voedselspeculatie, en eerlijke prijzen voor boeren en consumenten.

take down
the paywall
steun ons nu!