Econosphères
Nieuws, Economie, België, Besparingen, Econosphères, Herverdeling van de welvaart -

Colloquium – Het aandeel lonen in de verdeling van de rijkdommen

De organisatie 'Econosphères', een groep van ‘heterodoxe’ economen, nodigt u in Samenwerking met DeWereldMorgen.be graag uit voor een dag van studie en debat. Het thema is 'het aandeel van de lonen in de verdeling van de rijkdom in België en Europa.' Op vrijdag 5 oktober 2012 aan de ULB (zaal Duprée) in Brussel.l

maandag 17 september 2012 11:48
Spread the love

Met ‘heterodoxe economen’ wordt een brede waaier van economen bedoeld die institutionele, evolutionaire, post-Keynesiaanse, socilaistische, marxistische, feministische, ecologische en sociale economische theorieën ontwikklelen. Zij hebben met elkaar gemeen dat zij niet tot de ‘mainstream’ behoren (redactie)

De verdeling van de rijkdom – Welk aandeel voor de lonen?

Het aandeel van de lonen in de toegevoegde waarde is in de meeste westerse landen sterk gedaald sinds de jaren tachtig. In deze periode hebben er belangrijke economische en politieke veranderingen plaatsgevonden. Sommigen gewagen daarom zelfs van een verandering van regime. De economen zijn het echter niet eens over hoe sterk het aandeel van de lonen is gedaald, noch over de oorzaken en de gevolgen van die daling.

Sinds 2008 leeft in Europa de schrik dat het financiële systeem instort. ‘Brussel’ zet de regeringen aan zuinigheidsprogramma’s uit te voeren. De regeringen drijven zo de tekorten van de overheid op en nemen de schulden van privé-ondernemingen over. België ontsnapt niet aan dat patroon. Omdat er nieuwe interprofessionele onderhandelingen aankomen, is het nodig de verdeling van de rijkdom in ons land opnieuw te bekijken, tegen de achtergrond van de crisis in Europa.

‘Econosphères’ heeft beslist het debat te lanceren en organiseert daarom een studiedag over de verdeling van de rijkdom in België en Europa.

Op de tussenkomsten van de economen volgt een debat met politici

Vrijdag 5 oktober 2012 Brussel,  ULB – zaal  Dupréel
(Gebouw   S – 1e verdieping.  Johannalaan, 44, 1050 Brussel) Van 8u30 tot 16u00.

Programma

8u30?9u: Onthaal
9u?10u30: Reginald Savage (Fopes?UCL) “Loonaandeel, indexering en concurrentievermogen: de specifieke kenmerken van België”
Karel Van den Bosch (Universiteit van Antwerpen) “Het loonaandeel, een index van sociale rechtvaardigheid? Het loonaandeel, de inkomensverdeling en het draagvlak voor de sociale zekerheid.”
10u30?11u: Koffiepauze
11u?12u30: Ronald Janssen (Europees Verbond van Vakverenigingen? EVV) “Flexibele lonen en een lager loonaandeel: De prijs om de Euro te redden?”
Michel Husson (Institut de Recherches Economiques et Sociales – Ires) “Aan de bron van de crisis: de daling van het loonaandeel”
12u30?13u30: Lunchpauze
13u45?14u15: Claude Rolin (secretaris?generaal van de CSC) en Philippe
Van Muylder (secretaris?generaal van FGTB Brussel)
14u15?14u30: Koffiepauze
14u30?16u: Politiek debat

Deelname is gratis, maar gelieve u voor 28 september in te schrijven bij info@econospheres.be of tel. 0474 35 15 44 (Bruno Bauraind).

Er is simultaanvertaling Frans?Nederlands voorzien.

take down
the paywall
steun ons nu!