Nieuws, België, Onderwijs, Diversiteit, Finland -

Exit Concentratie

Exit Concentratie
dinsdag 4 september 2012 21:57

Belgische leerlingen doen het goed in vergelijking met leerlingen uit andere Europese?landen. Er is een jarenlange traditie van hoge scores voor taal en wiskunde, zo blijkt ?uit de PISA-resultaten (internationaal vergelijkend onderwijsonderzoek). Maar tegelijk ?blinken we uit in ongelijkheid. Een kind uit een kansarm gezin heeft heel wat minder? slaagkansen op school dan een kind uit een kansrijk gezin. Daarenboven valt op dat? allochtone leerlingen in ons onderwijssysteem beduidend slechter scoren dan hun? autochtone leeftijdsgenoten. Nergens in de geïndustrialiseerde wereld is de kloof tussen? allochtone en autochtone leerlingen zo groot als in België.

In de documentaire Exit Concentratie worden de al dan niet ‘slechte’ concentratiescholen doorgelicht. Drie concentratiescholen met meer dan 90% allochtonen en twee scholen met een ‘gezonde’ sociale mix (25% en 50%) passeren de revue. Ook gaan we kijken in twee scholen in Finland. Finland behaalt de beste onderwijsprestaties van heel Europa. Van over de hele wereld gaan onderwijsspecialisten in Finland op zoek naar het geheim achter het succesvolle onderwijsmodel. Het frappante is dat zij er wel in slagen om een kind uit een kansarm gezin even goed te laten scoren als een kind uit een kansrijk gezin. In Finland hebben ze ook al meer dan 20 jaar geleden een migratiebeleid uitgewerkt voor het onderwijs. Nog voor er sprake was van migratie in Finland hadden ze in de jaren 90 al lessen om te voorkomen dat allochtone kinderen achterop zouden raken. Lessen in de thuistaal zijn er al jaren de norm, hier in België nog een zeldzame (en gecontesteerde) uitzondering.

Onze maatschappij en dus ook de scholen worden alsmaar gekleurder. Sommige scholen blijven proberen om hun publiek zo homogeen mogelijk te houden. Is dat de oplossing? Vroeg of laat zal elke school in Vlaanderen te maken hebben met migranten. Die dag ligt helemaal niet veraf.

Directies en leraren getuigen in de documentaire dat ze zich niet ondersteund voelen. Ze hebben het gevoel dat ze het alleen moeten redden. De voorbereiding vanuit de lerarenopleiding om te werken met grote groepen allochtonen of kansarmen is volgens hen te beperkt.

Interviews met onderwijsdeskundigen, beleidsmakers en ervaren leerkrachten en directies maken van Exit Concentratie een uitgebreide en diepgravende documentaire, interessant voor iedereen die begaan is met de toekomst van onze maatschappij en ons onderwijs.

Wanneer? Opgedeeld in 3 delen te zien op DeWereldMorgen.be tussen 10 en 12 september.

Exit Concentratie is een documentaire van Luk Dewulf en Inge Wagemakers en werd gerealiseerd met de steun van Fonds Pascal Decroos en AVS-Oost-Vlaamse televisie.

take down
the paywall
steun ons nu!