Ben jij een model-Vlaming?
Integratie, Animo, Vlaming, Asiel en migratie -

Ben jij een model-Vlaming?

vrijdag 11 mei 2012 00:52
Spread the love

Animo reageert op de nieuwe migratiebrochure “Migreren naar Vlaanderen”, gelanceerd door minister van Inburgering Geert Bourgeois. Animo zet zich af tegen het eenzijdige discours dat in de brochure gehanteerd wordt.

Dat een bepaalde Vlaamse minister bijzonder kortzichtig is geweest, stond niet vermeld in de brochure. Nochtans is het “starterspakket emigreren naar Vlaanderen” daar een zeer goed voorbeeld van. Volgens minister van Inburgering Bourgeois werd het integratiepakket ontworpen om mensen die reeds een visum kregen (in het kader van gezinshereniging) voor Vlaanderen te helpen bij hun integratie en hen te informeren over het leven in Vlaanderen. Op zich geen slecht startpunt, maar de manier waarop het idee uitgevoerd werd, getuigt van weinig voeling met de (toekomstige) migranten.

De brochure gaat uit van verschillende stereotypen over zowel ‘Vlamingen’ als ‘Marokkanen’. Dé Vlamingen zouden stipt zijn, gezond eten en met de lach belastingen betalen. Dé Marokkanen daarentegen krijgen tips om hun godsdienst niet boven de wet te stellen en worden aangeraden om geen vrouwen of kinderen te kwetsen. Waarop de minister zich hierbij baseert, kan men alleen maar raden. Dat zowel Vlamingen als Marokkanen zich door deze stereotypen en stigmatiserende stellingen geschoffeerd voelen, is geen wonder. Andere informatie die voor migranten relevanter is dan de weersverwachtingen krijgt dan weer geen plaats in de brochure. Zo is er weinig tot geen aandacht voor het valideren van diploma’s of getuigschriften, nochtans zeer relevant met het oog op toekomstige tewerkstelling.

Animo zet zich af tegen het eenzijdige discours dat in de brochure gehanteerd wordt. Wie zijn die ‘Vlamingen’ en die ‘Marokkanen’? Identiteiten afschilderen als iets statisch gaat voorbij aan de realiteit. Als er één ding is dat integratie ten goede zou komen, is het net het niet langer denken in een “wij” en “zij”. Met zo’n discours creëer je, of je het nu wilt of niet, het gevoel dat de ene groep beter is dan de andere en daarmee kom je niet verder. Diversiteit in onze samenleving is een realiteit; laten we die dan ook accepteren en er een realiteit van maken die voor elk van ons goed is. Er is nood aan een gemeenschappelijke basis van respect, gelijkwaardigheid en wetten die de rechten van iedere burger in ons land beschermen ongeacht zijn of haar afkomst, gender, seksualiteit of religie.

Daria Vervaet
Nationaal bestuurslid Animo

take down
the paywall
steun ons nu!