Verslag, Nieuws, België, Dirk Voorhoof -

Internetmedia vallen voortaan onder grondwettelijke bescherming van drukpers

Volgens twee recente arresten van het Hof van Cassatie kunnen strafbare meningsuitingen op websites enkel nog bestraft en vervolgd worden voor het hof van assisen. “Internetmedia genieten nu dezelfde grondwettelijke waarborgen als de klassieke drukpers”, schrijft hoogleraar mediarecht Dirk Voorhoof in De Juristenkrant.

donderdag 22 maart 2012 15:26
Spread the love

Artikel 150 van de grondwet heeft het hof van assisen en dus een volksjury bevoegd gemaakt om te oordelen over drukpersmisdrijven. Maar voor laster begint men geen assisenprocedure. Voor drukpersmisdrijven geldt dus een feitelijke straffeloosheid.

In twee recente arresten van 6 maart besliste het Hof van Cassatie om die feitelijke straffeloosheid uit te breiden tot alles wat op het internet gepubliceerd wordt. Websites of weblogs en internetfora worden voortaan ook beschouwd als drukpers.

“Het Hof van Cassatie maakte ook duidelijk dat de strafbare uitingen geen verband moeten houden met een maatschappelijk belang of een publiek debat: alles soorten strafbare meningen die via internet openbaar worden gemaakt en verspreid worden zijn drukpersmisdrijven. Dus ook puur persoonlijke beledigende opinies of waardeoordelen”, schrijft hoogleraar mediarecht Dirk Voorhoof in De Juristenkrant.

Wie te maken krijgt met lasterlijke, privacyschendende of kwetsende uitingen kan dus geen strafklacht indienen. Dat betekent niet dat iedereen nu om het even wat kan beweren op het net. Wie schade lijdt, kan klacht indienen bij de burgerlijke rechtbank die een schadevergoeding kan toewijzen. Ook een stakingsbevel via de kortgedingrechter kan nog.

Racisme kan wel nog vervolgd worden via de correctionele rechtbank. Voor aanzetten tot haat en discriminatie wegens geloof, levensovertuiging of seksuele geaardheid geldt die uitzondering niet.

Wie zich benadeeld voelt, kan ook nog naar de Raad voor de Journalistiek stappen. Maar, zo schrijft Voorhoof, “die staat zwak om de journalistieke beroepsethiek ook ruimer te stimuleren en bewaken”. Het wordt voor de Raad dus een uitdaging om haar autoriteit (als ze die al heeft) ook te laten gelden voor individuele bloggers en commentaarschrijvers op het net.

Lange aanloop

De arresten van het Hof van Cassatie komen niet als een verrassing. Enkele rechters hadden ook al in die zin uitspraken gedaan. In 2007 verklaarde de correctionele rechtbank van Bergen zich onbevoegd in een zaak rond de publicatie van een stuk op het toenmalige Indymedia.be. Twee veiligheidsagenten van de NMBS voelden zich beledigd door een stuk van een burgerjournalist.

In 2011 ontsnapte de Gentse blogger Marc Ernst aan een veroordeling voor laster omdat de rechter zijn werk als journalistiek beschouwt.

In 2006 verruimde het Arbitragehof de wet van 17 maart 2005 over het bronnengeheim voor journalisten. Ook bloggers en internetjournalisten kunnen daardoor het bronnengeheim inroepen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!